Ahmet Arıcan

Sigortasız çalışmanızı hak düşürücü süreye kurban etmeyin...
Değerli okurlar, ülkemizdeki çalışma hayatında kayıtdışılık oldukça yaygın olarak yaşanmaktadır. Çalışma hayatındaki işçilerin bir kısmının sigorta prim günleri eksik yat...

Bağ-Kur prim borcunu ödemeden emekli olabilirsiniz
Değerli okurlar, Bağ-Kur sigortalılarının emekli olabilmesi için SGK’ya sigorta primi ve diğer her türlü borcunun olmaması gerektiği, 5510 sayılı Kanunda yer almaktadır....

Kaybedilen Bağ-Kur sigortalılığı tekrar kazanılabilir...
Soru 1: 2008 çıkan yeni sosyal güvenlik yasasının verdiği süreyi, çok yoğun çalışma hayatım olduğundan 2008’de çıkan sosyal güvenlik yasasının verdiği süreyi bilmiyordum....

Emekli memura da aile yardımı ödeneği verilmeli
Soru 1: İki ay önce kamudan emekli oldum. Eşim çalışmadığından çalışırken aile yardımı alıyordum. Emekli olunca aile yardımı kesildi. Aslında aile yardımına emeklilikte i...

Doğum borçlanması sigorta başlangıcını geriye götürmez...
Soru 1: 1975 doğumluyum. 1991’de sigorta girişim yapıldı. Fakat ödeme yapılmamış. e-Devletten  baktığımda sigorta girişim var. Ve 1991 olarak görünüyor. Evlendim, 1995’te...

Malûl emekliliği için en az 1800 gün prim gerekiyor
Soru 1: Ablam 10 Ekim 1959 doğumlu. 3 Ağustos 2000 tarihinde sigorta girişi yapıldı ve 500 gün prim yatırıldı. 2002’nin ilk aylarından beri çalışmadı. Şu an kemoterapi gö...

SGK’nın gönderdiği icra emirleri için dâvâ açın
Değerli okurlar, son zamanlarda bu köşemize, okurlar tarafından çok sayıda, SGK’nın gönderdiği icra ödeme emirleriyle ilgili ne yapılması gerektiği konusunda sorular soru...

Gençlerin GSS prim borçları affedildi
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gençlere çıkartılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları sürekli olarak tepki görmüş ve her kesim tarafından adil olmadığı dile ge...

Ödenen sigorta primi istenildiğinde geri alınamaz
Soru 1: 1990 doğumluyum. Bu güne kadar yatan SSK primlerini, geri alma gibi bir imkânım var mı?                   Ali ER Cevap 1: Sosyal Güvenlik sistemimizde ...

Fakirlerin sigorta primini devlet ödeyecek
Değerli okurlar, 29 Nisan 2016 tarihli ve 29698 sayılı Resmi Gazete’de çok önemli avantajlar sağlayan 6704 sayılı kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6704 sayılı k...

Borçlanmayla kazandığınız günler SSK’ya sayılır
SORU 1: 17 Temmuz 1988 işe giriş tarihim. 1997-1998 iki doğum yaptım. 3700 gün primim var. En son SSK prim ödedim. 1229 gün doğum borçlanması yapabiliyorum. 5300 güne tab...

65 yaş aylığı almak kolaylaşıyor
Değerli okurlar, bilindiği üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 65 yaşını doldurmuş ve muhtaç durumdaki kişilere, aylık yaklaşık 220 TL bağlanmaktadır. B...

Adına işyeri olan SSK’lı olabilir
SORU 1: 28 Ekim 1972 doğumluyum. İşyerim var. 1997’de Bağ-Kurlu oldum. Sigortaya geçebilir miyim? İş yeri üstüme iken sigortalı olabilir miyim? Ve ne zaman emekli olabili...

İkameti yurtdışı olana GSS borcu çıkmaz
SORU 1: Babam, 24 yılı Ocak ayından beri Almanya’da yaşamaktadır. Biz ise, ailecek Türkiye’de yaşamaktayız. SGK tarafından babam adına Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim b...

Yeni mezun gencin GSS primi
Son zamanlarda, lise ve üniversite öğrencilerinin 2 yıl süreyle genel sağlık sigortalısı sayılacağı ya da 2 yıl süreyle GSS priminden muaf olacağı şeklinde çok sayıda söy...

Limited şirkete dışarıdan atanan müdürün sigortası...
SORU 1: Tek kişilik limited şirkete ortak olmaksızın dışarıdan bir müdür atamak istiyoruz. Atayacağımız müdürün başka bir şirketten SGK primi ödenmekte ve ödenmeye devam ...

2008’den önce sigorta girişi olan SSK şartlarında emekli olu...
Değerli okurlar, SSK şartlarında emekli olmak, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı şartlarında emekli olmaktan daha kolay ve daha avantajlı olmaktadır. Ancak, bu köşemize yö...

Limited Şirketin İPC borcu ortağından istenemez
Değerli okurlar, e-posta adresimize ([email protected]) son zamanlarda çok sayıda aynı mahiyette sorular gelmektedir. Soruların ortak noktası; SGK tarafından...

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesi SGK borcundan sorumludur...
SORU 1: Antalya’daki bir anonim şirketin binde iki oranında hissedarı idim. Aynı zamanda bu şirkette 2012-2014 yılları arasında iki yıl süreyle yönetim kurulu üyeliği yap...

Emekliyken Bağ-Kur’lu çalışanlarda destek primi kaldırıldı...
6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29.01.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Söz konusu 6663 sayılı kanun,...