Ahmed Said Asma

:19
Dünya savaşlarının çıkma sebepleri: Kanaatsizlik, hırs ve ha...
Üstad Bediüzzaman’ın yorumuyla: “Heves tahakküm eder. Heva da müstebiddir, gayr-ı zarurî hâcatı havaic-i zarurî hükmüne geçirmiştir. İzale etti rahat... Bed...