Ahmed Hamdi Paşa...

Ahmed Hamdi Paşa...
Osmanlı sadrazamı.  Eski sadrazamlardan Melek Ahmed Paşa'nın soyundan gelen ve sadrazam Hüsrev Paşa'nın kethüdası olan Yahya Bey'in oğludur.  182...