Adnan Şimşek

:4
Ömrümüz ne kadar?
“Kundak, bir gün öleceklerin sarıldığı kefen; kefen, bir gün doğacakların sarıldığı kundaktır. Karla kaplı yollar bahara gider.” cümlesiyle, ölümsüz hakikati vecizeleştir...

:3
Gelmez yola gidiş...
Meleklerin bilmediği sırrı insana öğreten Allah; O’nu tanıyıp, bilmemiz için bizi Dünya’ya göndermiş.Dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak ölçüleri bildirmiş. Vücu...

:1
Yaşamamaktır, korkunç olan...
İnsanlık tarihinde çok şey değişmesine rağmen, ölüm değişmedi.Dünyaya gelişimiz bizim tercihimizle olmadığı gibi, gelmez yola gidişimiz de bizim tercihimizle değil...

:3
...Ve ölüm vardır
İnsan; ölümü bilen, hayatın manasının farkında olabilen tek canlı. Fareler ve hamam böcekleri hayatın manasına dair bir sorgulama yapamaz.İnsan ise, ölüm şuuruna e...

:2
Sorgulamak, doğmaktır...
“Nedir zaman, nedir? Bir su mu, bir kuş mu?Nedir zaman, nedir? İniş mi, yokuş mu?” diye sorgulayan, necip varlık sadece insan. Zamanı sorgulay...

:4
Sonsuzluk ve bir gün
Göze görünen o ki, bu dünyadan sağ çıkma ihtimalimiz yok.Akla görünen ise…   Anne rahmindeki hayat sona eriyor, minicik gözler açılıyor dünyaya… Yerkürede y...