Adnan Küçük

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde taşların yerine ye...
Türkiye'de 2017 Anayasa değişikliği ile 1982 Anayasası'nda en kapsamlı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin en ehemmiyetli kısmını hükümet sisteminin değiştirilmesin...

Niçin diktatörlük olsun?
Başkanlık sistemine karşı çıkanlar, demokratik usullerle iktidara gelme ümidi olmayanlardır. Askeri müdahale hükümetlerinde iktidara ortak olma ya da siyasi dağınıklık...