Adnan Gümüş

:9
Meslek liseleri meselesi: Bakanın ve Bakanlığın insan veya y...
“Sen ağa ben ağa, bu sığırları kim sağa” söylemi ile meslek liselerini patronlara teslim etme anlayışı aynı madalyonun iki yüzünü oluşturuyor. İmam hatip modeli ve mevcud...

:10
Bakan Selçuk: Yönetenler için bilim eğitimi, halk için hizme...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Kabinede de dile getirdim. Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. ‘Okumayan çocuğu meslek lisesine göndereyim’ algısını yıkmalıyız. Dönüşü...

:4
Rejim güçleri
“Rejim güçleri” teriminin Suriye ve Esat için kullanılması; bunun bir “meşruiyet” sorunu olarak sunulması; aslında daha geri planında Marksist bir okumanın doğru kabul ed...

:2
"Benim oğlum bina okur": Din neye yanıt verir? Yanıtı sağlam...
“Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur” deyimi anlama kıtlığından mı kaynaklanıyor yoksa bütün çabalara rağmen sonuç alınamamasından mı kaynaklanıyor, sabırsızlık ...

:3
Deprem veya sosyal afetleri önceden bilmek mümkün mü?
Türkiye ve Dünya sallanıyor, Avustralya’yı yangınlar, Ortadoğu’yu emperyalist veya cehalet savaşları kasıp kavuruyor. İklim değişiklikleri doğanın ve insanlığın travması ...

:1
Disiplin ve özgürlük, kural ve irade, insanlık ve birey...
Disiplin; iki kişi arasındaki arkadaşlıktan aile, parti ve en makro düzeye kadar bütün organizasyonlarda temel bir sorunu oluşturmaktadır. Tam da özgürlük sorunund...

:5
ABD-İran Çatışması, Libya’ya Asker: Hayatı görmezden gelen o...
Haftanın başlığı Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesi olmalı. Günün başlığı, haftanın başlığı İran olmalı. Irak, Suriye, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Afganistan… hem böl...

:1
Yeni YÖK: Üniversitelerin senato gündemine kadar belirleyen...
Yeni yıla YÖK’le birlikte başlamamın sebepleri çok. YÖK, 2016 darbesi sonrası KHK’larla ve 2018’deki külliyedeki açılışla birlikte artık otoriterlikten totaliterliğe geçi...

:4
2020 Öngörüsü: Üniversiteler sınav yapamayacak durumda, 1500...
2019. Daha dün gibi başladı ve birkaç gün sonra geçip gidecek. Hayatta olmayanlar için bir anlamı yoktu 2019’un. Hayatta olanlar için yaşamlarının bir parçası olarak etki...

:8
Ziraat Mühendisliği etiği: 'İyi' tarım ile endüstriyel tarım...
Ziraat Mühendisi Akın Özdemir 10 Ocak 1968 yılında AÜ Ziraat Fakültesinde yapılan mezuniyet töreninde Talebe Cemiyeti Başkanı olarak söz hakkı engellenmeye çalışılınca di...

:13
Özel okullaşma kalkınma göstergesi olur mu? Özel okullar bat...
YDD, DB, Avrupa İş İnsanları ve Tüccarlar Örgütü, EUA-Avrupa Üniversite Alanı, TÜSİAD, YÖK, MEB, Cumhurbaşkanlığı… hepsinin ajandasında “eğitim sektörü” var, özel okullaş...

:10
PISA 2018: Dünya parlak değil, dindarlık başarıyı düşürüyor...
Maalesef sadece ülke kıyaslamalarına çok takılıp kalınca arkadaki daha makroyu gözden kaçırıyoruz. PISA 2018’den çıkarılacak birinci çıkarım: Dünya genelinde eğitim hedef...

:8
Ara tatil: Yoksula tatil külfet, öğretmene etkinlikler plans...
Türkiye’de en zorlandığımız konulardan biri; gerek bireysel gerek kurumsal düzeyde yaptıklarımızın, olumlu olumsuz çok fark etmiyor, bir sürekliliği olmadığı gibi bir izl...

:12
Ara tatil: Öğreten (Eskişehir, Gaziantep) ve öğretemeyen (Ad...
Kişisel olarak da Eğitim Sen olarak da dört aylık periyodun uzun olduğu, 7 haftada bir haftalık ara tatil yapılmasının uygun olacağını, böylece beş periyod halinde eğitim...

:4
Türk-Kürt-Arap- ABD ilişkileri: Esası 'ahlaksızlık' mı?...
“Yok hiçbirimizden farkımız” önermesi doğruysa, o halde aramızda bir fark yoktur.Gözlemlenebilir alanda, kabaca yaptıklarımız açısından, davranış ve eylemlerimizde aramız...

:2
Devrimcilik: Türk'ün veya insanın trajedisine bir çözüm yolu...
Dünya birbirine girdi. Kaos, maddenin sabitlenemezliği hep var da doğanın-maddenin kaosu ile insanınkisi birebir örtüşmüyor, sosyal kaoslarda kaosun yaygınlaştığı bulanık...

:12
Ermeniler, Cumhuriyet, yurttaşlık, hakikat hakkı ve laiklik...
İçte dışta her ne zaman çatışma veya krizler yoğunlaşsa, “günah keçisi” yaygın-hakim kültür veya grubun dışında kalanlar oluyor. Farklı cinsiyet tercihi olanlar, entelekt...

:10
Savaş, korku, ölüm, millet: İrrasyonalitenin rasyonalitesi...
Bir şey oluyorsa 1- onun olmaklığını olanaklı kılan bir olanaklılık (potansiyel), 2- olmasını sağlayan bir güç-enerji, 3- olduran aktörler/faktörler, 4- olan materyaller ...

:10
Suriye ve üniversite sorunu: Bilim basiret değil, kapılara v...
Suriye sorunu, Kürt sorunu, fakirlik veya zenginlik sorunu, adalet sorunu, sorunların çoğu aynı zamanda üniversite, bilim ve akademi sorunu mu? Üniversitelerimiz, akademi...

:2
Sorunların kaynağı ve çözümü öldürmek mi, yaşatmak mı?...
9 Ekim 2019. Türkiye Suriye’ye bir kez daha ve daha kapsamlı ve daha kalıcı olarak girdi. “Macera” nitelemesi olumluyor işi, hem gerçekliğinden de koparıyor, rasyo...