Âdil SÖYLEMEZ

:25
Hizmet nimettir
Hizmet nimettir. Sabredersen büyük bir berekettir. Sabretmezsen büyük bir külfettir. Hizmet, hayatından ‘Ben’i’ atıp ‘Biz’ olmak demektir. Hizmet uhuvvettir. Kendi...

:37
Risale-i Nur, nur üstüne nurdur
Risale-i Nur, Nur üstüne Nurdur. İman hakikatlerini en mükemmel bir şekilde anlatan ve asrımızı adeta irşad eden bir tefsir-i azamdır. Kuvvet ve ferasetini Kur’ân-...

:13
Kadir Gecesi
RAMAZAN SOHBETLERİ Allah’ın (cc), ‘’Biz O’nu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır’’ âyeti Ramazan-ı Şerif’in ne kadar mühim...

:33
Ramazan duâ ve niyaz ayıdır
RAMAZAN SOHBETLERİ Ramazan-ı Şerif, diğer bir yanıyla duâ ve niyaz ayıdır. Müslümanların hayatında önemli bir yeri olan duâ ve münacaat, Ramazan ayında daha bir ih...

:24
Ramazan Ayı bire bin veren tarla gibidir
RAMAZAN SOHBETLERİ Şehr-i Ramazan, hikmet, rahmet ve bereket ayıdır. Bu ayda nimetlerin kıymeti daha çok anlaşılır. Ramazan orucu, insanı terbiye etmekle beraber a...

:26
Sahurda bereket vardır
RAMAZAN SOHBETLERİ... Müslüman cemiyetteki bütün şahıslar Ramazan’ın rahmetiyle sanki yeniden dirilirler. Kadınlar evlerde toplanarak diğer bir manası da Ku...

:30
Ramazan'da insanlar taze bir nefes alır
Ramazan ayı, sadece o ayda yaşayabileceğimiz çok güzel hatıra ve duyguları barındıran mânevî bir iklimdir. 12 ayın yalnızca 1 ayını süsleyen bu anı ve hisler, insa...

:70
“Fâniyim, fâni olanı istemem”
Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: Fâniyim, fâni olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem.  Ruhumu Rahman’a teslim eyledim, gayr istemem.  ...

Sadâkatte zirve: Hz. Ebubekir (ra)
Allah Resulü’nün (asm) Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında yanında bulunan ve sığındıkları mağarada yılan, akrep gibi haşaratın Allah Resulüne (asm) zarar vermemesi içi...

Osmanlı Medeniyeti Kur’ân Medeniyetidir
Osmanlı medeniyetini zaman ve mekân ile sınırlandırmak onu silik ve kökleri geçmişe dayanmayan bir medeniyet derekesine indirmek demektir. Çünkü Osmanlı medeniyeti...

Selâmete kavuşturan yol
Ahir zamanın içerisinde olduğumuz bu asırda imanımızı muhafaza edebilmek için öncelikle Kur’ân’a ve Sünnete tabi olmalıyız. Zira ömrümüzü, Kur’ân ve Sünnet dairesi...

İman insanı insan eder
İman, insanın esas vazifelerinden en mühimidir. Öyle ki iman olmadan insan, insan olamaz. İman, insanı yücelten bir nurdur. Öyle ki, insandaki bütün güzel hasletle...

Bir fert dahi umumun selâmeti için feda edilemez
Adalet, hak ve hukuk, âlem-i beşerin hava gibi, ekmek gibi, su gibi ihtiyacı olduğu kavramlardır. Allah-u Teâlâ, hem dünya hem de ahiret hayatında insanlara “Âdil ...

Hz. Hüseyin'in şehadeti
Yezitlere boyun eğmedi hiçbir zaman Hüseyinler. Hakkın huzurunda secdeye varıp, şehit edildiler. Tarih: Hicri 61 - Muharrem ayının 10. Cuma günü. Yer: Kerb...

Yağmur yağmıyor yağdırılıyor
Soğuk ve yağışlı havaların kendisini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde mühim bir meseleyi izah etmek gerekli oldu. Yağmur, kar, dolu, şimşek ve rüzgâr gibi ha...

Bediüzzaman, Yavuz Sultan Selim ve ittihad-ı İslâm
Milletimde ihtilâf ü tefrika endîşesi  Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni  İttihâdken savlet-i a’dâyı def’e çâremiz,  İttihâd etmezse millet da...

Risale-i Nur’da vesvese bahsi
Vesvese Arapça kökenli bir kelimedir. Vesveseyi karşılayan eş anlamlı kelimeler ise kuşku, şüphe, tereddüt ve kuruntudur. Kur’ân-ı Kerîm’de birçok âyet-i kerimede ...

Risale-i Nur’da anne-baba hakkı
Şu fani hayatımızda aile, bizler için vazgeçilmez bir olgudur. Aile denildiğinde akıllara anne, baba, dede, nine, hala, teyze, amca, dayı ve çocuklardan oluşan bir...

Risale-i Nur’da galaksimizin merkezi olan Güneş
Risale-i Nur, tabiat, astronomi ve kozmolojiye dair hakikati ihtiva eden çok mühim konuları ele alıp izah eder. Kur’ân-ı Kerîm’in en kapsamlı tefsir kitaplarından ...

Sen sönmez bir güneşsin Ey Risale-i Nur!
Sen ne sönmez bir nursun Ey Risale-i Nur. Ahir Zamanın ufkunda doğan bir güneş gibi apak bir ışıksın. En azılı düşmanların ve bütün ifsad ve zındıka komitelerinin ...