Adil Özbakır

:1
Risale-i Nur’u bil(dir)mek
Cenab-ı Hak, Kudsî Hadis’in de gizli bir hazine olduğunu ve bilinmek isteyip mahlûkatı yarattığını beyan eder.Yani şu şahit olduğumuz âlemin ve içindekilerin yarat...

:2
Hayat, ancak helâl dairesine sığar
Hayat denilen ve eşi benzeri olmayan bu nimet, yalnızca dünyevî nefes alıp vermek ve yiyip içmekten mi ibarettir?Âciz, zayıf, çabuk dağılır et ve kemikten ibaret o...

:4
Risale-i Nur ve şahsî kemâlat
Risale-i Nur’daki şu ifadeler şahsî kemalata çalışmanın önemine ve gerekliliğine işaret etmektedir; “Demek insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek iç...

Seçilmiş olan ehiller...
Bediüzzaman Hazretleri İhlas Risalesi’nde bu hakikate şöylece işaret etmektedir: “Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat...

Risale-i Nur olmasaydı
Kur’ân’ın nuruyla şahadet âleminden imana dair bütün delilleri toplayıp ispat eden Risale-i Nur olmasaydı, asrın hastalığı olan maddiyyunluk taunuyla, en bedihi şeylerde ...

:11
Yeni Asya tam bahtiyardır
Bunu da nereden çıkardın dedi. Hele de, bazılarının tam aksini iddia ettiği ve aleyhinde her türlü yayını yaptıkları şiddetli eleklerle elenerek imtihan olduğumuz ...