Abdussamed Avcı

:18
Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçemiyor
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Adnan Menderes’e yazmış olduğu mektupta “seyyid’ül kavmi hâdimühüm” hadisini ders vermiştir. Başvekile vermiş olduğu dersten ...

Risale-i Nur lisan-ı şer’i’ye uygun (mu)dur?
Risale-i Nur’un bazı yerlerinde geçen lisan-ı şer’i “şeriata uygun dil” anlamına gelir. Yani bahsedilen meselelerdeki ifadelerin kaynağı, şeriatın da kaynağı olan ...

Bu “küçücük kuşlara” ilişme…
Baharın gelmesi ile birlikte her yer rengârenk oldu. Yeni elbisesiyle zeminin yüzü bize haşri anlatırken, Risale-i Nur’dan Haşir Risalesi de tefekküre daldırarak dünyada...

Kesretle yaratılmadaki hikmet
Kışın soğuğunun gitmesinden sonra artık bahar geldi. Sonbahar ve kış ile mevti anlatan dünyamız, ilkbahar ve yaz ile de haşri anlatıyor. Baharın gelmesi ile birlik...

Mazhar ve muzhir olmak
Mazhar ve muzhir kelimelerinin kökleri bir olmasına rağmen farklı anlamlar ifade etmektedir. Mazhar kelimesi nail olma, şereflenme ve sahip olma gibi anlamlara gel...

Risale-i Nur’da aynı anlamda bilinen bazı kelimeler
İnkılâb kelimesinin, lügat manası değişme, bir halden başka hale geçme, başka türlü olma, alt üst olma gibi anlamlara gelmektedir. İnkılâp kelimesi kalb kelimesind...

Risale-i Nur’da tahavvülat kavramı
Değişmek dönüşmek sıçrama anlamına gelen tahavvülat kelimesi havl, tahavvül ve tahavvülat silsilesi ile türemiştir. Tahavvülat, Risale-i Nur’da Otuzuncu Sözde açık...

Risale-i Nur’da tegayyür kavramı
Tegayyür, değişme ve başkalaşma anlamına gelmekte olan tagayyür, gayr ve tağyir kelimelerinden türemiştir. Tagayyürü birkaç yönden inceleyeceğiz, ama öncelikle neb...

Risale-i Nur’da tebeddül kavramı
Risale-i Nur’un sadeleştirilemez olduğunu birçok kelime gösteriyor. Risale-i Nur’u dikkat, devam ve tefekkürle okuyanlar bunu biliyor ve görüyor. Lügat’te değişim ...