Abdurrahman Aydın

:14
Risale-i Nur’ları yazarak çalışmak
Risale-i Nurlar’ı ihlâsla kendine okuyan bir şahıs farz edelim. Bu şahıs, yarım saatte 10 sayfa okursa mı, 5 sayfa okursa mı yoksa bir sayfa okursa mı daha çok istifade e...

:15
Çocukları sohbetlere getirelim dediysek...
Son yazımızda “Hangi çağdaki çocukların derslere bilhassa getirilmesi gerektiğini anlamak için Risale-i Nurlar’a baktığımızda, ağırlıklı olarak 8-15 yaş aralığını buluruz...

:22
Siz hoş geldiniz de, çocuklar nerede?
Camiye gidiyoruz, çocukları göremiyoruz. Sohbete gidiyoruz, çocukları göremiyoruz. Gördüklerimiz ise o çocukların babaları ve dedeleri ile anaları ve nineleri. “Allah siz...

:20
Risale-i Nur Hoca veya izah ister mi?
Nesnel bir ölçü kabîlinden, ders okumalarında, istitradî olarak girdiğimiz Risale-i Nurlar dışındaki kendi yorum ve malûmatlarımızın, metinden fazla olmamasına dikkat etm...

:17
İslâmın “Güncellenmiş” evrensel bir sunumu: Risâle-i Nur...
Neden Risale-i Nur? İşte tercih ve rüçhaniyetinin çok sebeplerinden sadece birkaçı:BİRİNCİSİ: Çağımız insanı, pozitivist düşünüyor. Gözünün gördüğüne inanmak istiy...

:11
Kader, kaza ve atâ sisteminin hikmetleri
Önceki yazımızda “Kader değişir mi?” sorusunu ilginç örnekler üzerinden ele almıştık.Kısacası İmâm-ı Mübîn denilen Ana Kitap, programları ve fihristeleri ve düstur...

:15
Kader değişir mi?
Vaktiyle şeyhini çok seven ve ona sadâkatle hizmet eden bir mürid vardı. Bu mürid, safvet-i kalbi ve sadâkati sayesinde öyle terakki etmişti ki, keşfi açılmış ve Kader Le...

:8
Şefkat tokatlarını çalıştıran düğmeler (2)
DÖRDÜNCÜ DÜĞME: Mağrur ehl-i dünyaya yüzsuyu dökmek ve yağ çekmek (Müdâhene).Tabasbus ve temelluk (dalkavukluk) hizmet için değil, kendisine bir maişet, bir menfaa...

:21
Şefkat tokatlarını çalıştıran düğmeler
Kur’ân sahipsiz olmadığı gibi onun hizmeti de başıboş bırakılmış değildir. Kur’ân’ı koruyan inayet ve himayet, onun hizmetini de muhafaza etmektedir. İzn-i İlâhî ile Gavs...

Hayatın tadını çıkarmak
“Ne için dünyaya gelişinden pişmansın? Neden küfran-ı nimet ediyor ve hayatından bıkıyorsun?” 1Başlangıcına bir dön. Ana rahmine düşmeden önce sen hiç yoktun. Ama ...

:3
Müşahede, bazen hakikate perde olur
Önceki beş yazımızda vahdet-i vücûd mesleğinin, Allah’ın sıfatları ve varlığın mahiyeti konusundaki tevile ve tashihe muhtaç müşahedelerini örnekler üzerinden tahlil etmi...

:10
İlimden tekvînî emirlere yaratılışın safhaları
Levh-i Mahfûz’dan Levh-i Mahv-İspat’a kadar ezelî ve muhit ilmin mazharlarından ve bunlara ne şekilde yansıdığından önceki yazıda bahsetmiştik.Şimdi de noksan bir ...

:11
Levh-i mahfûz ve kader levhaları
Önceki yazıda Allah’ın sıfatları ile mevcudatın ilişkisi konusunda düşülen vartalara değinmiştik.Ehl-i Vahdet-i Vücûd “O’ndan başka mevcut yok” diyerek Allah’ın zâ...

:4
Derin ve çetin bir mesele: Sıfat-ı İlahiye
Önceki yazımızda “müşahedeye” dayanan ehl-i tasavvufa ve bilhassa ehl-i vahdet-i vücûda karşı “vahye” dayanan asfiyanın me’hazlarını ve ikazlarını görmüştük.Mesele...

:9
“Müşahedesine” güvenen ehl-i tasavvufa, “vahye” dayanan asfi...
Keşif ve müşahede, bazı gaybî hakikatlerin görülerek imanın kuvvetlenmesine medar olsa bile, hakikatı kuşatması mümkün olamadığından, bunlara itimad edenlerin yaptığı hak...

:10
Tevhidde istiğrak: Vahdet-i vücud
Aceleci olan ve test usûlüne çok alışan bu zamanın evlâdı istiyor ki, ne kadar zor ve hassas bir soru olursa olsun, cevapları beş cümleyi geçmesin.Bu cevaplar için...

:16
Tesadüf ve evrim aynasında tevhid
Yıl 2002. İzmir’de, bir cezaevinde derslere giriyordum. Derslerimiz belli günlerde koğuşlarda ve sohbet şeklinde oluyordu.Girdiğim koğuşlardan biri de, 10-15 kişid...

:10
Kullukta zirve: Ubûdiyet-i Muhammediye (asm)
Bir zaman iki arkadaş, onları seven büyük bir padişahın dâveti üzerine onu ziyarete gittiler.Yolculuk uzun ve yorucuydu. Kimine göre kırk gün, kimine göre kırk yıl...

:9
Dâvâ adamının “kişisel bütünlüğü”
Popüler bir tabir olan “Kişisel bütünlük” denilince genelde anlaşılan, kişinin özüyle sözünün bir olmasıdır.Zıddı iki yüzlülüktür. İnsanı etkili, verimli ve güveni...

:6
Gayr-ı menkulden neden zekât gerekmez?
Zekâtın gözden kaçan mühim bir hikmeti, âtıl sermayeyi tükenmekle tehdit ederek onu piyasaya sürdürmektir. Çünkü piyasanın canlanması ve ekonominin rahatlaması, paranın p...