Abdurrahman Aydın

:11
Kürevî, öldürücü deney
Bu deneyin altyapısı 18. asırda dinsizler tarafından hazırlandı. 19. asırda uygulamaya konuldu. Kobay olarak fareler değil, bütün insanlık kullanıldı. Hipotez şuyd...

:28
Risale-i Nur niçin zahiren biraz zordur?
Risale-i Nurlar, İslâmın çağımızdaki güncel ve evrensel sunumudur. Geçerliliğini ve etkisini, sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde de ispat etmiştir. İlhamını K...

:10
Yedi sema ve kıyamet
“Zerrattan tâ (esirden mamul yedi tabaka) semâvâta ve semâvatın birinci tabakası (olan yıldızlarla dolu bu dünya seması)ndan (itibaren başka âlemlere bakan altı sema ile)...

:10
Gök katmanları mı, paralel kâinat mı, yoksa..?
Başlığı “Gaybî âlemler nerede” olan yazımızda, Ravza’nın Cennet bahçesi olduğunu, Havz-ı Kevserin minberin altında bulunduğunu, Peygamber Efendimizin (asm) Cennetten bir ...

:14
Esirin diğer tabakalarına geçilebilecek mi?
Böyle bir sualin cevabı olarak, “geçilmiş bile” diyebiliriz. Bir mekiğe binerek Mars’a gitmek bu sema tabakalarına geçmek değildir. Önemli olan bu fizik bedenle esirden m...

:16
Esirdeki esrar ve iltibas
(Not: Bu ve gelecek iki yazı, fen ve ilim erbabına mahsus derin konuları ihtiva etmektedir. Anlaşılmayan noktaların okuyucularımız tarafından hoşgörülmesini isteriz. Maks...

:13
Uzayda hayat var mı?
On sekiz bin âlemi biraz daha açabilmek için önce Kur’ân-ı Kerîm’de çok zikredilen“seb’a semâvât=yedi gökler” nedir, buna bakmalıyız. Semâyı tek uzaydan ibaret gör...

:10
Gaybî âlemler nerede?
Bu fizik âlem içinde kalındığı halde Cennete girilebilir mi? Oysa Ravza-ı Mutahharaya giren Cennete girmiş olur.  Zira, Rasûl-ü Ekrem (asm) Efendimiz: “Evimle minb...

:13
On sekiz bin âleme bir bakış (1)
Bir köyü gezmek bile bir saatten daha kısa sürede mümkün olmaz. On sekiz bin âlemi, bir yazı içinde sekiz dakikada gezmek nasıl mümkün olsun! Serîüsseyr olan şu za...

:12
Derviş neyin derdinde?
Arap çöllerinde seyahat eden bir derviş, bir bedevîye rast gelir. Bedevî perişan halde ondan su ister. Onun haline acıyan derviş yardım etmek için devesinden iner....

:21
Cennet sohbetleri ve canlı Cennet sinemaları
Bu yazı, Rabbimizin en sevimli lütfu olan çocuklarımıza veya çocukluğunu yeniden yaşamak isteyenlere bir hediyedir. Yeni kuşak soruyor: “Cennette de bilgisayar oyu...

:14
Nur sarayının altın anahtarı
Bediüzzaman Hazretleri, Nur Külliyatı’na neden “Ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum” diye başlar? Tevazu göstermek için mi? Hâlbuki “Tevazua niyet, onu...

:14
Talebesinin Bediüzzaman ile ihlâs müzakeresi (3)
Cenab-ı Hakk’ın rızası, ihlâs ile kazanılır. Kesret-i etba’ ile ve fazla muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar vazife-i İlâhiyeye ait olduğu için istenilmez, belki bazen v...

:20
Talebesinin Bediüzzaman ile ihlâs tartışması - 2
(Üstadın sözleri özetlenerek, gerekli yerlerde konunun insicamı için araya parantez içinde ilâveler koyarak alınmıştır.) Talebe: Madem bu zamanın cihadı, manevîdir...

:41
Talebesinin Bediüzzaman ile ihlas tartışması! (1)
İman ve Kur’ân hizmetinin üssü’l-esası olan “İhlâs” hakkında, aşağıda Üstadıyla tartışan! (temsilî) bir talebesi vardır. Bu talebenin fikir, çözüm veya hüküm üreti...

:20
Perdelerin ardındaki sonsuz güzellik: Cemâl-i İlâhî - 3...
Cemâl-i Mutlakı perdeleyen yetmiş bin hicabın bazılarını son yazımızda görmüştük. Bu hicaplar niçin konulmuştur? Bu kadar çok hicap konulmasaydı ne olurdu? Hicapla...

:16
Perdelerin ardındaki sonsuz güzellik: Cemâl-i İlâhî - 2...
Geçen yazımızda bir güzelin gölgesi, aslını çok az yansıtabildiği halde gölgeye nasıl da aşık olduğumuzdan bahsetmiştik. Bir Cemîl-i Mutlak ki, hadisin tabiriyle “...

:14
Perdelerin ardındaki sonsuz güzellik: Cemâl-i İlâhî (1)...
Kimi bir kar tanesini mikroskoba koyup inceler. Ondaki geometrik ve simetrik şekillerin mükemmelliğini keşfeder. Binlercesinin fotoğrafını çeker. Bu şekillerin hiç...

:22
Görünen âlemin görünmeyen kader kalıbı: Kitâb-ı mübîn...
Evvelâ şunu belirtelim ki, Risale-i Nurlar’a göre Kitâb-ı Mübîn, ilk bakışta sanıldığı gibi görünen fizik âlem değildir. Zira o da, İmâm-ı Mübîn ve Levh-i Mahfuz gibi ilm...

:30
Kur’ân ve hadislerden çıkarılan istikbale dair işaretler - 2...
Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şeriflerden Bediüzzaman Hazretlerinin, âhirzaman hâdisatının kilometre taşlarına dair 2020 sonrası için istihraç ettiği ve aşağıda çok kısa...