Abdurrahim ÖZYURT

Suyun sağlığımız üzerine etkileri
Hayatî fonksiyonlarımızı devam ettirebilmemiz ve sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için muhakkak yapmamız gereken durumlardan en önemlisi yemek ve içmek olacaktır. ...

Doymak için mi? Sağlık için mi?
Beslenme, hayatımızı devam ettirebilmemiz için önem arz eder. Beslenme beden sağlığımızın yanında ruh sağlığımızı da olumlu etkiler. Sağlıklı beslenen bir insan sa...

:2
Bayramda beslenmeye nasıl başlamalıyız?
Ramazan ayı bereketiyle gelip maddî ve manevî olarak bizleri iyileştirmesinin yanı sıra beslenmemizde de faydalı değişikliklere sebep oluyor. Tuttuğumuz orucun biz...

:11
Siyasî gerginlik faydasız
İçtimaî hayatın bir çok safhasında insanlar bulundukları durumu değerlendirmek adına siyaset yaparlar. Bu durum bazen normal konuşmayla devam etse de bazen tartışm...

:2
Muhalefet üzerine
Geçmişten günümüze, tek partili dönemden çok partili döneme kadar Türkiye’de muhalefet eksikliğinin söz konusu olduğunu biliyoruz. Partilerin kuruluş maksatları tü...

:17
Siyasette unutulan değerler
Her geçen gün yeni olaylarla Türkiye gündemi değişiyor. Açıklığa kavuşturulması gereken bazı konuların da üstü kapatılıyor. Geçim sıkıntısı çeken asgarî ücret çalı...

:12
Sağlıkta gelişirken, sağlıksız olur mu insan?
Sağlık nedir diye sorulduğunda; “Hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı ve kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasıdır” diye tarif edilebili...