Abdüllatif Uyan

"Belki bir çocuğumuz olur!.."
Evliyânın büyüklerinden olan Abdurrahman es-Sekkaf hazretleri, 1517 (h.923)‘de Yemen’de vefât etti. Bu büyük zât, bir defâ, bir yolculuğa çıkacaktı. O ara hanımı h...

Facebook'ta paylaş
"Bu zât sihirbaz mıdır?"
Hindistan’ın büyük velîlerinden olan Rükneddîn Ebül Feth hazretleri, 1320 (H.720) yılında Mültan’da vefât etti. Bir âlim şöyle anlatıyor: Bir cumâ günü, çok sayıda...

Facebook'ta paylaş
“Ben hiç kimseye iyilik yapmadım”
Hindistan’ın büyük velîlerinden olan Rükneddîn Ebül Feth hazretleri, 1320 (H.720) yılında Mültan’da vefât etti. Bu zât şöyle anlatıyor: Bir gün Emîr-ül mü’minîn Alî...

Facebook'ta paylaş
"İbâdetlerin en mühimi nedir efendim?"
Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, bir gün şunu anlattı: Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) bir gün evinde bir yastığa dayanmış oturuyordu. Selmân-...

Facebook'ta paylaş
"İbâdetlerin en mühimi nedir efendim?"
Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, bir gün şunu anlattı: Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) bir gün evinde bir yastığa dayanmış oturuyordu. Selmân-...

Facebook'ta paylaş
"Üç yerde kimse kimseyi hâtırlayamaz!.."
Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, zühd ve vera sâhibiydi. 411 (m. 1020) de dünyadan ayrıldı. ● ● ● Bu zât, Hazret-i Âişe vâlidemizden naklen...

Facebook'ta paylaş
"Üç yerde kimse kimseyi hâtırlayamaz!.."
Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, zühd ve vera sâhibiydi. 411 (m. 1020) de dünyadan ayrıldı. ● ● ● Bu zât, Hazret-i Âişe vâlidemizden naklen...

Facebook'ta paylaş
"Mükâfatımız âhirette verilecek"
Büyük velî Hâce Muhammed hazretleri, Hazret-i Ömer’den naklen şöyle anlatıyor: Resûlullah’ın yanına girmek için izin istedim. Hücre-i seâdetlerine kabul buyuruldum....

Facebook'ta paylaş
"Bu hâlimle cennete girebilir miyim?"
Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, zühd ve vera sâhibi olup, 411 (m. 1020) yılında vefât etmiştir. Bu büyük zât, Enes bin Mâlik hazretlerinden nakl...

Facebook'ta paylaş
"Sizden ayrılamam efendim!.."
Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretlerinin “Merdan” isminde çok sâdık bir talebesi vardı. Senelerce hizmet etti. Sohbetinde bulundu. Ve icâzete hak...

Facebook'ta paylaş
"Sana müjdeler olsun!.."
Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, zühd ve verâ sâhibiydi. 411 (m. 1020) senesinde vefât etti. Annesi ona hâmileyken, karnından "Lâ ilâhe illall...

Facebook'ta paylaş
"En mühim ibâdet nedir efendim?”
Abdülvâhid bin Zeyd hazretleri, meşhur hadîs âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. Tebe-i tâbiîn’dendir. Basra’da yaşadı. 805 (H. 189) senesinde vefât etti. Ço...

Facebook'ta paylaş
Kabile reisinin kızı ona âşık oldu!..
Yûsüf bin Hüseyin Râzî hazretleri, Rey şehrinde yaşadı. 915 (H.304) yılında vefât etti. Seyahatlerinden birinde Arabistan'da bir “kabîleye” uğradı. Kabîle reîsinin ...

Facebook'ta paylaş
Uyandırmamak için...
İbni Sem’un hazretleri, vaaz ve nasîhatleriyle meşhur bir âlimdir. Bir sevdiği anlatıyor: İbni Sem’un bir gün Bağdat'ta, minberde vaaz veriyordu. Minberin önünde ot...

Facebook'ta paylaş
"Eti konuşturan, Allah’tır!"
İbni Sem’un hazretleri, vaaz ve nasîhatleriyle meşhur bir âlimdir. Bağdat’ta yaşadı. 387 (m. 997)’de vefât etti. Bir gün kürsü üzerinde vaaz veriyordu. Bir ar...

Facebook'ta paylaş
"Sen bizden ayrılma!.."
İbni Nüceyd hazretleri, evliyânın büyüklerindendir. Nişâbûr’da yaşadı. 366 (m. 976) senesinde orada vefât etti. Kendisi anlatıyor: Ben Ebû Osmân-ı Hayrî hazre...

Facebook'ta paylaş
Kul namaza durunca…
Tasavvuf ehlinin meşhurlarından olan Ebû Tâlib-i Mekkî hazretleri, 386 (m. 996) senesinde Bağdâd’da vefât etti. Bu zât anlatıyor: Kıyâmet günü, namaz kılanları, der...

Facebook'ta paylaş
"Ben, şu insanlara şaşıyorum!..”
Ebül Hüseyin Şirvânî hazretleri, İran'da yetişen büyük velîlerdendir. Kendisi anlatıyor: Bir gün Mekke-i mükerreme’de yolda yürürken, bir kimsenin, yol ortasında ca...

Facebook'ta paylaş
Felçliydi, ama namaz vaktinde iyileşirdi!..
Ebül Hüseyin Şirvânî hazretleri, İran'da yetişen büyük velîlerdendir. Hicrî dördüncü asırda, Mekke’de vefât eyledi. Ömrünün sonlarına doğru “felç” oldu. Eli ayağ...

Facebook'ta paylaş
"Evliyâ zâtlara nasıl davranmak gerekir?”
Ebül Hayr Habeşî hazretleri, Mekke’de yaşadı. 383 (m. 993) yılında, Güney İran’daki Ebrikûh beldesinde vefât edip, oraya defnedildi. Resûlullahın kabr-i şerîfine vardı...

Facebook'ta paylaş