Abdüllatif Uyan

Siyah kıldan bir abâ!..
                      (Dünden devâm) Cebrâil aleyhisselâm arz etti ki: "Yâ Resûlallah! Ebû Bekir, Allahü teâlânın aşkına ve senin dînin uğruna seksen bin altın sada...

"Varalım, hatırını soralım"
Hazret-i Ebû Bekir (radıyallahü anh), İslâma geldiği vakitte Hak teâlâ aşkına ve Habîbullah aşkına fakîrlere “seksen bin altın” sadaka verdi. Kırk bin altın gizlice. ...

"Varalım, hatırını soralım"
Hazret-i Ebû Bekir (radıyallahü anh), İslâma geldiği vakitte Hak teâlâ aşkına ve Habîbullah aşkına fakîrlere “seksen bin altın” sadaka verdi. Kırk bin altın gizlice. ...

:3
"Ben Ebû Bekir'in âzâtlısıyım"
Bir gün Peygamberimizin huzurunda Cebrâil aleyhisselâm da vardı. Böyle zamanlarda Eshâb-ı güzîn oturmaz, ayakta dururlardı. Yalnız bir kişi hariç. O da Hazret-i Ebû...

"Dur, kesme sakın!.."
                   (Dünden devam) Abdülmuttalip tam bıçağı oğlu Abdullah'ın boynuna çalıyordu ki Kureyş'ten biri geldi. Ve kendisine; "Dur, kesme sakın! Böyle ya...

"Adağını yerine getir!.."
Abdülmuttalip, yıllar önce; "Yâ Rabbî, bana on oğul verirsen, birini senin için kurban edeceğim!" diye nezretmişti. Seneler geçti... On oğlu oldu. İçlerinden ...

"Sana yazıklar olsun!.."
Ferîdüddîn-i Attâr hazretleri anlatır: Sâlihlerden biri, ibâdet için bir mescide girdi. Sabaha kadar ibâdet edecekti. Gece yarısı kapı gıcırdadı. Sanki mescid...

:2
Ağzı niçin eğilmiş?
İsmâil Fakîrullah hazretlerinin huzûruna bir gün biri geldi. Ancak ağzı eğilmiş, dudağının bir tarafı kulağına ulaşmıştı. Fakîrullah hazretleri, onun bu hâlini gördü. ...

Ağzı niçin eğilmiş?
İsmâil Fakîrullah hazretlerinin huzûruna bir gün biri geldi. Ancak ağzı eğilmiş, dudağının bir tarafı kulağına ulaşmıştı. Fakîrullah hazretleri, onun bu hâlini gördü. ...

:1
"Sen kimin içinsin?"
Hazret-i Alî (kerremallahü vecheh) rivâyet ediyor: Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: Beni mîrâca ilettikleri gece Cebrâil aleyhisselâm yanıma geldi. Elimi tutt...

"Sen kimin içinsin?"
Hazret-i Alî (kerremallahü vecheh) rivâyet ediyor: Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: Beni mîrâca ilettikleri gece Cebrâil aleyhisselâm yanıma geldi. Elimi tutt...

:1
"Bu arslan nedir?"
Resûl-i Ekrem Efendimiz, mîrâc-ı şerîfe çıktıkları zaman dördüncü gökte bir “arslan” gördü ki, azameti ve heybeti dille anlatılamaz! Merak etmişlerdi. Hazret-i Cibr...

"Levh-i mahfuza bak!.."
Osmân bin Affân (radıyallahü anh), Kur'ân-ı azîmüşşânın yazılma işiyle uğraşırken bir cuma namazını kıldıktan sonra mübârek ellerini kaldırmış duâ ediyordu... Bir kims...

"Tekrar görüşmemiz kıyâmete kaldı"
                (Dünden devam) Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), oğlu Abdullah’a; “Cenâzemi kıldıktan sonra tekrar Âişe-i Sıddîka'nın huzûruna varıp Ravda'ya defnim ...

"Namâzı terk etmektense!.."
Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), seher vaktinde mescid-i şerîfte namaz kılmaya giderken, Ebû Lü'lü adında bir Yahûdi, bir rivâyette karanlıkta bıçakla vurup, mübârek karn...

"Namâzı terk etmektense!.."
Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), seher vaktinde mescid-i şerîfte namaz kılmaya giderken, Ebû Lü'lü adında bir Yahûdi, bir rivâyette karanlıkta bıçakla vurup, mübârek karn...

:1
"Ebû Bekir benim hocamdır!"
Cebrâil aleyhisselâm, bir gün Efendimize; “Yâ Resûlallah! Ebû Bekir benim hocamdır" dedi. "Niçin?" deyince, şöylece îzâh etti: "Yâ Muhammed, Hak teâlâ, Hazret-i ...

"Suç işlemeden kısas olmaz!"
Ebû Lü'lü adındaki bir Yahûdî, bir gün Hazret-i Ömer'e gelip; "Efendim benden çok fazla para istiyor" diye şikâyet etti. Hazret-i Ömer sordu: "Ne san’atlar bilir...

"Suç işlemeden kısas olmaz!"
Ebû Lü'lü adındaki bir Yahûdî, bir gün Hazret-i Ömer'e gelip; "Efendim benden çok fazla para istiyor" diye şikâyet etti. Hazret-i Ömer sordu: "Ne san’atlar bilir...

"İhsân etmekle emrolundum…"
Resûlullah Efendimize “doksan bin altın” hediye gelmişti. Hiç bekletmeden tamamını taksîm etti Eshâba. Az sonra biri daha geldi. Lâkin “altın” kalmamıştı. O g...