Abdüllatif Uyan

"Seni incitenleri göster!"
Müşriklerden beş kişi vardı ki, Efendimizi her gördükleri yerde alaya alır, Onu üzerlerdi. Bir gün Hazret-i Cibrîl geldi. Ve Efendimize; "Yâ Muhammed, seni incit...

"Yâ İlâhî! Beni ümmetimden ayırma!"
Peygamber Efendimiz, ümmetine karşı çok merhametliydi. Nitekim şöyle anlatılır: Vaktiyle zengin bir adam, mükellef bir sofra donatıp, gâyet fakîr bir âlim zâtı evin...

"Hâfız! Misâfirlik üç gündür!.."
Hâfız Osmân Bedreddîn, hocasının dergâhına geleli on gün olmuştu, hocası seslendi ona: “Hâfız kurbân!” “Buyurun hocam.” “Misâfirlik üç gündür. Haydi hizmete başl...

"Urun ha dadaşlarım!.."
                        (Dünden devam) Miralay Bahri Bey'in sesi duyuldu: “Hücuuum!” Sanki aslan kesilmişti dadaşlar. Haykırdı Bahri Bey: “Urun düşmana gar...

Öyle bir ezândı ki o!..
Ruslar Erzurum’a saldırmıştı! Bu, gayrete getirdi Erzurum halkını. Yediden yetmişe silâhlandılar. O gece, gümbür gümbür davullar çalıyor, halk cihad için harbe ç...

Hak şerleri hayr eyler...
Osmân Bedreddîn, hocasının sohbetine kavuşmak için bir gün çıktı erkenden. Yolda şiddetli tipiye yakalandı! Bir adım ilerisini göremiyordu. Çâresizdi! Yere çöktü...

"Merhaba Hâfız Osmân!"
               (Dünden devam) Seyyid Ahmed Merâmî hazretleri, ince uzun boylu, beyaz sakallı, sevimli bir zâttı. Mânevî olarak bir (emir) aldı. Ve derhâl Buhâra’...

"Hâfız! Benden bu kadar!.."
Osmân Bedreddîn hazretleri, dokuz yaşında hâfız oldu. Meşhur lâkabı (Hâfız)dır. Bütün vakitlerini ilme tahsîs etti. Zâhirî ilimleri öğrendi. Bir gün hocası Mehme...

"Vur şunun boynunu!.."
Ukbe bin Ebî Muayt kâfiri, Resûlullaha çok eziyet etmişti. Bedir'de Kureyş'in yenildiğini anlayınca, kaçmak istedi. Atına atlayıp sürdü ileri. Ama hayvan bir mil...

“Âsım'ın dediği gibi yapacağız!"
Bedir Harbi’nin gecesinde Efendimiz Eshâba, harpte hangi usûlü tâkip edeceklerini sordu. Hazret-i Âsım kalktı. Eline okunu aldı ve; "Kureyş bize yüz metre kadar ...

En kıymetli amel...
Amr bin Âs hazretleri anlatıyor: Resûlullah Efendimiz, bana; “Silâhını kuşan ve bana gel!” diye haber gönderdi. “Başüstüne” dedim. Ve huzuruna koştum. Varı...

Hizmet etmeyi çok arzu ediyordu...
Amr bin Âs “radıyallahü anh”, îmân ettikten sonra, eski hatâlarına pişmân oldu. Çok üzülüyordu! İslâma hizmet etmeyi, müşriklere karşı savaşmayı şiddetle arzu ediyo...

Karınları toktu, ruhları aç!
Âmir bin Füheyre (radıyallahü anh), müşriklerden Tufeyl bin Abdullah'ın çobanıydı. Bu müşriklere çok hizmet etti. Karşılığı, sırf karın tokluğuydu. Evet, karınla...

''Ehl-i beytime düşmanlık ederseniz!..''
Resûl-i Ekrem Efendimiz, Bir gün Eshâb-ı kirâmına; “Yay gibi oluncaya kadar ibâdet etseniz, yay kirişi gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, dizleriniz kuruyuncaya kad...

"Ne bir eksik, ne bir fazla!"
Hazret-i Alî (radıyallahü anh), bir sefere giderken, Kûfe’den asker istedi. Askerler de yolda çıktılar. Hazret-i Alî geldi. Ve Eshâba buyurdu ki: “Kûfe’den 20...

“Eğer Ali yaratılmasaydı!.."
Habîb-i Ekrem buyurdu ki: “Kur’ân-ı azîm-üşşân, Alî iledir. Alî de, Kur’ân-ı azîm-üşşân iledir.” İzâhı şöyledir ki: Hazret-i Alî, Kur’ân-ı kerîmin hükmüyle harek...

"Ebû Bekir'i imtihan ettim!"
Cebrâil aleyhisselâm, bir gün hazret-i Ebû Bekir'in Resûlullaha olan sevgisini ölçmek istedi. Bunun için âmâ şekline girdi. Oturdu onun yolunun üzerine. Hazret-i...

"Bilseler yapmazlar!"
Peygamber Efendimizi, bizzât Allahü teâlâ yetiştirdi. Nitekim kendisi; “Beni Rabbim terbiye etti, yetiştirdi" buyurmuştur. O, bir ömründe, hiçbir mümine sert bak...

"Bilseler yapmazlar!"
Peygamber Efendimizi, bizzât Allahü teâlâ yetiştirdi. Nitekim kendisi; “Beni Rabbim terbiye etti, yetiştirdi" buyurmuştur. O, bir ömründe, hiçbir mümine sert bak...

"Size mühim bir haberim var!"
Hak teâlâdan Efendimize; "Ey Habîbim! Sana emrolunan şeyi insanlara anlat!" diye vahiy geldi. Efendimiz, bu emri aldı. Ve Safâ tepesine varıp; "Ey Kureyşliler! S...