Abdüllatif Uyan

"O zâtın hürmetine..."
Anadolu'nun Kula ilçesinde medfun bulunan Tâhir Efendi Allah adamlarındandır. O devirde bir kimse vardı. Henüz Müslüman olmamıştı. Bu kişi hastalandı bir gün. ...

''Allah diyen mahrum olmaz!”
Manisa velîlerinden Balzat Hacı Baba Horasan erenlerindendir. Anadolu’nun fethi için buradaydı. Kerâmet ehli bir zât idi. Bunu da herkes bilirdi. Meselâ bir g...

:1
''Allah diyen mahrum olmaz!”
Manisa velîlerinden Balzat Hacı Baba Horasan erenlerindendir. Anadolu’nun fethi için buradaydı. Kerâmet ehli bir zât idi. Bunu da herkes bilirdi. Meselâ bir g...

"Yâ Rabbî, kurtar beni!.."
  Demirci toprağını nurlandıran Balzat Hacı Baba, Horasan erenlerindendir. Anadolu’nun fethi için bölgeye gelmiştir. Kerâmet ehli bir zâttır. Herkes bilirdi k...

"Yâ Rabbî, kurtar beni!.."
  Demirci toprağını nurlandıran Balzat Hacı Baba, Horasan erenlerindendir. Anadolu’nun fethi için bölgeye gelmiştir. Kerâmet ehli bir zâttır. Herkes bilirdi k...

"Benim bir dostum var!"
Anadolu evliyâsından Şeymer Hasan Dede’nin kabri, Manisa’nın Demirci ilçesindedir. Bu zât şöyle anlatıyor: Hak teâlâ, Mûsâ Nebî’ye; “Yâ Mûsâ! Falan şehirde benim...

:1
"Benim bir dostum var!"
Anadolu evliyâsından Şeymer Hasan Dede’nin kabri, Manisa’nın Demirci ilçesindedir. Bu zât şöyle anlatıyor: Hak teâlâ, Mûsâ Nebî’ye; “Yâ Mûsâ! Falan şehirde benim...

"Otlar zikrediyordu baba!.."
  Anadolu evliyâsından Şeymer Hasan Dede’nin kabri, Manisa’nın Demirci ilçesindedir. İlim tahsîline başladığı günlerdi. Bir gün babası çağırdı onu. Ve kendisi...

:2
"Develerimi kaybettim!"
  Manisa'nın Demirci ilçesinde yatan Şeymer Hasan Dede’nin bir sevdiği vardı. Develeri kayboldu bir gün. Çok aradı, bulamadı. Yorgun argın döndü eve. Bu iş...

"Acaba özürlü mü?!."
Sefer Efendi, Horasan erenlerinden olup, türbesi, Demirci ilçesinde, Şeyh-i İlâhî Câmii bahçesindedir. Bu zâtı çok seven biri vardı. Bir oğlan çocuğu oldu bu kişini...

"Acaba özürlü mü?!."
Sefer Efendi, Horasan erenlerinden olup, türbesi, Demirci ilçesinde, Şeyh-i İlâhî Câmii bahçesindedir. Bu zâtı çok seven biri vardı. Bir oğlan çocuğu oldu bu kişini...

''Hicaz'a gidiyoruz!..''
  Kabr-i şerîfi Manisa-Kırkağaç'ta bulunan Hak dostlarından Sarı Hoca, bir sene oğullarına dedi ki: “Eşyamızı hazırlayın. Zîra Hicaza gidiyoruz” Oğulları da; ...

:1
''Hicaz'a gidiyoruz!..''
  Kabr-i şerîfi Manisa-Kırkağaç'ta bulunan Hak dostlarından Sarı Hoca, bir sene oğullarına dedi ki: “Eşyamızı hazırlayın. Zîra Hicaza gidiyoruz” Oğulları da; ...

:2
Bir anda harp meydanında buldu kendini!
Kabr-i şerîfi Manisa-Kırkağaç'ta bulunan Sarı Hoca, talebe okutur ve her ihtiyaçlarını karşılardı. Bir de aşçısı vardı: Osmân Dede... Kalp gözü açıktı. Sarı Hoca...

"Hayrola, derdin nedir?"
Bandırma'da yaşıyan Hak dostlarından Ağlayan Dede’nin huzuruna bir köylü geldi. Ve dert yanıp dedi ki: “Çok sıkıntıdayım hocam.” Mübârek zât sordu: “Hayrola, ...

"Hayrola, derdin nedir?"
Bandırma'da yaşıyan Hak dostlarından Ağlayan Dede’nin huzuruna bir köylü geldi. Ve dert yanıp dedi ki: “Çok sıkıntıdayım hocam.” Mübârek zât sordu: “Hayrola, ...

''Allah neşeni arttırsın...''
  Hindistan evliyâsından Gulâm Muhammed Mâsum hazretleri, 1748'de vefât etti. Bir sevdiğinin düğünü vardı. Dâvet üzere yemeğe gitmişti. Herkes edeple otururke...

''Allah neşeni arttırsın...''
  Hindistan evliyâsından Gulâm Muhammed Mâsum hazretleri, 1748'de vefât etti. Bir sevdiğinin düğünü vardı. Dâvet üzere yemeğe gitmişti. Herkes edeple otururke...

"Niçin böyle yaptın?.."
Bandırma velîlerinden Kerpiçli Dede’nin dergâhına, başı ve kolları açık bir kadın geldi bir gün. Dînî bir mesele soracaktı. Bunun için gelmişti dergâha Mübârek z...

Aramızda ne fark var?
Kabr-i şerîfi Bandırma'da bulunan Kerpiçli Dede, talebeleriyle sohbet ediyordu. Bir ara onlara; “Evlâtlarım! Sizinle benim aramda ne fark var, biliyor...