Abdüllatif Uyan

:5
Mahşerdeki dünyâ!..
Ebülleys-i Semerkandî hazretleri 983 senesinde vefât etti. Bir gün şunu anlattı sevdiklerine: Hak teâlâ mahşerde, bu dünyâya (insan) sûreti verip, herkesin görebile...

Mahşerdeki dünyâ!..
Ebülleys-i Semerkandî hazretleri 983 senesinde vefât etti. Bir gün şunu anlattı sevdiklerine: Hak teâlâ mahşerde, bu dünyâya (insan) sûreti verip, herkesin görebile...

:3
"Sizi çok seviyorum"
  Yâkub-i Çerhî hazretleri, zâhirî ilimleri bitirdi. Ve icâzetini aldı. Tam memleketine dönecekti. Bir Velî zât’ın ismini işitti. Evliyânın büyüklerindenmi...

"Sizi çok seviyorum"
  Yâkub-i Çerhî hazretleri, zâhirî ilimleri bitirdi. Ve icâzetini aldı. Tam memleketine dönecekti. Bir Velî zât’ın ismini işitti. Evliyânın büyüklerindenmi...

“Bu makâma nasıl yükseldiniz?”
Büyük velî Ebül Feth-i Serahsî hazretleri, her velî gibi hocasını çok sever, her kavuştuğu şeyi, Onun bereketinden bilirdi. Bir gün bâzı dostları sordular: “Bu makâ...

:3
“Bu makâma nasıl yükseldiniz?”
Büyük velî Ebül Feth-i Serahsî hazretleri, her velî gibi hocasını çok sever, her kavuştuğu şeyi, Onun bereketinden bilirdi. Bir gün bâzı dostları sordular: “Bu makâ...

''İşte senin ilâcın!..''
Büyük İslâm âlimlerinden İmâm-ı Kastalânî hazretleri, Kâhire’de doğdu. Aynı yerde vefât etti. Bir ara bir hastalığa yakalandı. Çok tabiplere gitti. Ama bir çâre ...

:6
''İşte senin ilâcın!..''
Büyük İslâm âlimlerinden İmâm-ı Kastalânî hazretleri, Kâhire’de doğdu. Aynı yerde vefât etti. Bir ara bir hastalığa yakalandı. Çok tabiplere gitti. Ama bir çâre ...

:4
''İkindiyi Mekke'de kılsak!''
  İmâm-ı Süyûtî hazretleri, yedi yaşına gelmeden Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. İslâm ilimlerinin hepsini öğrendi. Ve Şeyh-ül İslâm oldu. Bir talebesi anlatıyor: ...

"Ben ona ağlamıyorum ki!.."
Semerkant'ta medfun bulunan Muhammed bin Fadl Belhî hazretleri büyük velîlerdendir. Semerkant’ta kadılık yaptı. 931'de burada vefât etti. Bir gün şunu anlattı se...

:7
"Ben ona ağlamıyorum ki!.."
Semerkant'ta medfun bulunan Muhammed bin Fadl Belhî hazretleri büyük velîlerdendir. Semerkant’ta kadılık yaptı. 931'de burada vefât etti. Bir gün şunu anlattı se...

"Asıl kerâmet budur!"
Bir genç, Şâh Şücâ-i Kirmânî hazretlerinin büyük bir velî olduğunu işitip, ziyâretine gitti. Ve sohbetini dinledi. Çok da istifâde etti. Ancak bir kerâmetini gör...

:3
"Asıl kerâmet budur!"
Bir genç, Şâh Şücâ-i Kirmânî hazretlerinin büyük bir velî olduğunu işitip, ziyâretine gitti. Ve sohbetini dinledi. Çok da istifâde etti. Ancak bir kerâmetini gör...

Salih bir dâmat arıyordu kendine...
Büyük velîler’den Şâh Şücâ-i Kirmânî hazretleri, Kirman pâdişâhının oğlu idi. 889 senesinde vefât etti. Bu zâtın, sâliha bir kızı vardı. Kirman vilâyetnin en güz...

:3
Salih bir dâmat arıyordu kendine...
Büyük velîler’den Şâh Şücâ-i Kirmânî hazretleri, Kirman pâdişâhının oğlu idi. 889 senesinde vefât etti. Bu zâtın, sâliha bir kızı vardı. Kirman vilâyetnin en güz...

"Evinizde yaşlı kimse var mı?"
Âşık Efendi, Edirne'de yaşıyan Allah dostlarındandır.  Bir gün sevdiği bir genç geldi. Hürmetle arz etti ki: “Ey efendim! Bir nasîhat almaya geldim.” Mübârek ...

:5
"Evinizde yaşlı kimse var mı?"
Âşık Efendi, Edirne'de yaşıyan Allah dostlarındandır.  Bir gün sevdiği bir genç geldi. Hürmetle arz etti ki: “Ey efendim! Bir nasîhat almaya geldim.” Mübârek ...

"İlk lokma benden..."
Âşık Efendi, Edirne'de yaşadı. Allah dostlarındandı. 1567 senesinde vefât etti. Zâviyesinin yakınına defnedildi. Sevenlerinden bir genç vardı. Bu zâtı ziyâ...

:3
"İlk lokma benden..."
Âşık Efendi, Edirne'de yaşadı. Allah dostlarındandı. 1567 senesinde vefât etti. Zâviyesinin yakınına defnedildi. Sevenlerinden bir genç vardı. Bu zâtı ziyâ...

:3
''Söyle, yanıma gelsin!''
  Hadîs âlimlerinin en büyüğü, İmâm-ı Buhârî hazretleridir. Onun ilminin üstünlüğü. Ve dîninin bütünlüğü. Her yere yayılmıştı. Her yandan insanlar geliyord...