Abdüllatif Uyan

"Şaşıyorum şu insanlara!.."
Ömer bin Abdülazîz hazretlerine sordular ki: “İmânın esâsı nedir?” Cevâben dedi ki: “Resûlullahı sevmektir.” Hemen andından; “Şaşıyorum şu insanlara. Olur...

"Ben, kendi atımla giderim!"
Ömer bin Abdülazîz hazretleri halîfe olunca, önüne “saltanat atlarını” getirdiler. Onlara sordu ki: “Nedir bunlar?” Dediler ki: “Hilâfete mahsus atlardır efen...

:8
"Eğer yalan söylüyorsan!.."
Ömer bin Abdülazîz hazretleri, çok servet sâhibi olup, çok da cömertti... Servetini severek verirdi fakîrlere. Halîfe Melik bin Abdülmelik zamanında, Mekke ve Medîn...

"Eğer yalan söylüyorsan!.."
Ömer bin Abdülazîz hazretleri, çok servet sâhibi olup, çok da cömertti... Servetini severek verirdi fakîrlere. Halîfe Melik bin Abdülmelik zamanında, Mekke ve Medîn...

Allah indinde iyi kul kimdir?
Ömer bin Abdülazîz hazretleri, Emevî halîfelerindendir. Hazret-i Ömer'in oğlunun torunudur kendisi. Bir akşam misâfirleri vardı evinde. Bir ara lâmbanın ışığı az...

:4
"Kızım, süte biraz su kat!"
Ömer bin Abdülazîz hazretleri, Emevî halîfelerindendir. Hazret-i Ömer'in oğlunun torunudur kendisi. Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), âdeti üzere bir gece şehri dol...

"Çok gülüyorsun, ama…"
İmâm-ı Alî Nakî hazretleri, âlim ve evliyâdandır. Seyyiddir ayrıca. Bu zâtı bir düğün yemeğine dâvet etmişlerdi bir gün. Kabul edip teşrîf etti. Ancak düğünev...

Facebook'ta paylaş
"Çok gülüyorsun, ama…"
İmâm-ı Alî Nakî hazretleri, âlim ve evliyâdandır. Seyyiddir ayrıca. Bu zâtı bir düğün yemeğine dâvet etmişlerdi bir gün. Kabul edip teşrîf etti. Ancak düğünev...

Kalkıp kalkıp oturuyordu
İmâm-ı Şâfiî hazretleri, bir gün Bağdat Câmii'nde talebeye ders veriyor, ikide bir kalkıp kalkıp oturuyordu. Nihâyet ders bitti. Huzûruna vardılar. Ve ona sordul...

Facebook'ta paylaş
"Sakladığın o iki deve nerede?"
Sâbit bin Kays “radıyallahü anh”, Ensâr-ı kirâmdandır. Peygamber Efendimizin hatîbi olmakla şereflenmiştir. Resûlullah Efendimiz, Müreysî Gazâsında alınan esirleri ...

Facebook'ta paylaş
"Sakladığın o iki deve nerede?"
Sâbit bin Kays “radıyallahü anh”, Ensâr-ı kirâmdandır. Peygamber Efendimizin hatîbi olmakla şereflenmiştir. Resûlullah Efendimiz, Müreysî Gazâsında alınan esirleri ...

Facebook'ta paylaş
:2
"Ne emredersen yapayım!"
Evliyânın büyüklerinden, Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin torunlarından Cezîrî hazretleri vardı. Bir gün Kahire'ye geldi. Orada birini gördü. İbn-ül Enb...

Facebook'ta paylaş
"Ne emredersen yapayım!"
Evliyânın büyüklerinden, Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin torunlarından Cezîrî hazretleri vardı. Bir gün Kahire'ye geldi. Orada birini gördü. İbn-ül Enb...

Facebook'ta paylaş
:6
''Onun şeytan olduğunu nasıl bildin?”
Bir gün Gavs-ül âzam Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, pek fazla susamıştı. Ama içecek “su” yoktu... Zîra çölün ortasındaydı. Hak teâlâ ona bir “bulut” gönderdi.....

Facebook'ta paylaş
:2
Bir anda yetmiş yerde!..
Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerini, bir ramazan gününde “yetmiş kişi” iftâra çağırdılar. Büyük velî, her birine; “İnşallah gelirim” buyurdu. Ve hepsinin dâvetine ...

Facebook'ta paylaş
:2
Bir anda kendini sahrada buldu!..
Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri bir gün talebeleriyle sohbet ediyordu ki, gencin birinin abdest tazelemesi icab etti. Ancak çıkmak hayli zordu. Zîra izdiham vardı c...

Facebook'ta paylaş
Bir anda kendini sahrada buldu!..
Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri bir gün talebeleriyle sohbet ediyordu ki, gencin birinin abdest tazelemesi icab etti. Ancak çıkmak hayli zordu. Zîra izdiham vardı c...

Facebook'ta paylaş
:2
Günden güne zayıflıyordu...
Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri zamânında bir kadın, yanına küçük oğlunu aldı. Bu zâtın dergâhına vardı. Ve huzuruna çıkarak; “Ey efendim! Oğlumu, size teslim ed...

Facebook'ta paylaş
:6
Resûlullah’a sevgisi pek çoktu
Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerini bir kimse ansızın görse, elinde olmadan dehşete kapılırdı! Bir talebesi anlatıyor: Hocama, kırk sene, devamlı hizmet ettim. Bu ...

Facebook'ta paylaş
:2
"Suyumuzdan içen şifâ bulur"
Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri zamanında Bağdat'ta bir “tâun hastalığı” yayılmıştı. Çok üzülüyorlardı! Gavs-ül âzama gelip; “Efendim, bize bir yol gösterin, mah...

Facebook'ta paylaş