ABDULLAH TUNÇ

:2
İman ve tasdikin en kısa yolu
Nasıl esmada bir İsmi Azam var; öyle de o esmanın nukuşunda dahi Nakş-ı âzam var ki o da insandır.’’ Evet, şu kâinatta insan bir fihriste-i camia (kapsamlı bir liste, bir...