Abdullah Said Korkmaz

Darbeler ve insanlar
Darbe; kelime mânâsı çarpış, vuruş, birini kötü duruma düşüren sarsan olay. Askerî darbenin mânâsı ise; “bir ülkede silâhlı kuvvetler mensuplarının silâh zoru ile ...