Abdullah Şahin

:2
Bir nefes sıhhat, dünya saltanatına bedel
Aslında bizim bu yazıda aklımızdan geçen ve ifade etmek istediklerimizi, Kanunî Sultan Süleyman Han asırlar önce, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/ Olmaya d...

:4
Çoban ve sürü hikâyesinden adalet hakikatine
Adalet hakikati, her şeyden önce, zulüm etmemek, hak sahibine hakkını vermek anlamlarına gelmektedir. Zaten adalet terazisinin bir anlam ifade ettiği halin hülâsas...

İnsan gaybî bir nazarla takip ediliyor
İnsan hayatının değişik dönemlerinde ilk’lerin her zaman ayrı bir yeri vardır. Bunun, çocukluk dönemi, diye adlandırılan safhasındaki ilk’lerin ise apayrı bir yeri...

Üç Aylarda iştirak-i amel-i uhreviye
Ahiret yolcusu olan ve hızla kabre doğru yol alan bir insanın en muhtaç olduğu şey Rıza-yı İlâhidir. Milyonlarca ihtimal içinde, mevcudattan süzülüp seçilerek bir ...

:34
Gazeteler millete tercüman olmalı
Gazete ve gazetecilik, evrensel değerlere bağlı hür ve demokrat dünya ülkelerinde, toplumu yönlendirip şekillendiren dördüncü güç olan medyanın en önemli unsurlarından bi...

Hayat yolundaki sinsi tuzaklar
Doğumdan-ölüme yaşadığımız arazi adeta mayınlı araziler gibi. Evde tuzak, dışarda, okulda, iş yerinde velhasıl her yerde, bir birinden farklı hazırlanmış tuzaklar ve usta...

:90
Bir yıldız daha kaydı: Hüseyin Donbaloğlu
İslâm ve insanlık âleminin ve memleketimizin çok ciddî sıkıntı ve imtihanlardan geçtiği yakın zamanlarda yüreklerimizi dağlayan vefat haberleri de ardı ardına geliyor....

:9
Allah’a görür gibi iman
Risale-i Nur tefsirinde ise imanın kalplerde bıraktığı yasakçı sayesinde kötülük ve günahlara karşı bir set olduğunu şu veciz cümlelerle ifade eder: “Evet, iman, kalbde, ...

:11
“Dokuz Emir” ışığında İttihad-ı İslam
Risale-i Nurlardan 20. Lem’a’yı mütelâa ederken, hakka ittiba etmesi gereken ehl-i hidayetteki ihtilaflar karşısında, ehl-i dalaletteki samimi ittifak ve muvaffakıyetin s...

:18
Salih ameller, Cennet meyvesidir
Amâl-i saliha, Rabbimizin kullarından razı ve hoşnut olduğu, neticesi ihsan-ı İlâhîye ve saadet-i ebediye olan amellerin tamamıdır. İman edip sâlih amelde bulunanl...

:1
Eyvah! Yeni bir yıla girdik
Çok da ilgimi çekmeyen yeni yıl telâkkilerimle muhaverem sonucu, kendi kendime, sıradışı, şöyle bir suâl sorup cevabını almaya çalışıyorum: Yeni bir yıla girerken,...

:15
Nurlar’la nurlanmak ihtiyacı
Fıtraten beşerin ihtiyaçları, maddî ve manevî varlığına göre, dar manada dünyanın her köşesine ve geniş manada ise kâinatın her tarafına yayılmış olup, ehemmiyet sırasına...

:3
Mü’minlerde iki cihan dostluğu
Hepimizin bilip yaşadığı gibi zevk ve acılar paylaşılması ölçüsünde azalıp artarlar. Bu husus dünya lezzetleri için söz konusu olduğu kadar, elbette, ahiret için d...

:11
Kur’ân gülü çocuklarımız
Kâinat kitabındaki bütün mâna ve maksatların şifre ve esrarına muhtevi olan ve kuru ve yaş her şeyin kendisinde derc edildiği Yüce Kur’ân’da her varlık, keyfiyeti nispeti...

:7
Nurlar’la nurlanmak ihtiyacı
Fıtraten beşerin ihtiyaçları, maddî ve manevî varlığına göre, dar manada dünyanın her köşesine ve geniş manada ise kâinatın her tarafına yayılmış olup, ehemmiyet sırasına...

:72
Haydar Gündüzalp Ağabey’in ardından
Bundan belki de kırk yıl önce hayatımızı her yönüyle değiştirip, maddî manevî, inkişafımıza vesile olan Nurlar’ı tanıdığımız yıllarda, saff-ı evvel Nur Talebelerinin, o e...

:19
Zamanımızda söz sahibi Bediüzzaman’dır
Yeni Asya Gazetesi Yazarı Cevher İlhan, 26 Ekim 2018 Cuma günü Adana’da düzenlenen seminerde konuştu. “Bediüzzamanın, Hürriyet, Demokrasi ve İttihad-ı İslam” başlı...

:9
Fıtrat kanunları hürriyeti emreder
Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının beşer üzerinde bir tecellisi sonucu, insanlığın hem dünya ve hem ahiret saadetinin temininde fıtraten, meşrû ve meşrûti olan bir yöne...

Fıtrat kanunuları hürriyeti emreder
Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının beşer üzerinde bir tecellisi sonucu, insanlığın hem dünya ve hem ahiret saadetinin temininde fıtraten, meşrû ve meşrûti olan bir yöne...

Ele bak, kalpleri kazan
Kâinat Sultanı yüce Allah Hucurat Sûresi 13. âyetinde, “Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve...