Abdullah Şahin

:3
Mutlu mabed Ayasofya’dan, mahzun Kurtuba Camii’ne
Yüce Allah’ın on sekiz bin âlemde yarattığı varlıklardan maddî olanların her birinin biri maddî, diğeri ise manevî olmak üzere iki ciheti vardır.Genelde bir gaye i...

:4
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadır
“(Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bils...

:6
Bir Nur kahramanının serencamı
Atalarımızın “mal canın yongasıdır” diye hikmetli bir sözü vardır. Buradan hareketle insanların mala ve dolayısıyla rızkını temin ettiği kendi işine odaklanıp ona ...

:4
Yazmak da bir duâdır
Her insan, birikim ve kazanımları ve hayat pencerelerinden bakışı keyfiyetinde, isterse, bazı mevzularda birşeyler yazabilir. Yüce Yaratıcı, fıtrattan, her insana ...

:2
Bir nefes sıhhat, dünya saltanatına bedel
Aslında bizim bu yazıda aklımızdan geçen ve ifade etmek istediklerimizi, Kanunî Sultan Süleyman Han asırlar önce, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/ Olmaya d...

:4
Çoban ve sürü hikâyesinden adalet hakikatine
Adalet hakikati, her şeyden önce, zulüm etmemek, hak sahibine hakkını vermek anlamlarına gelmektedir. Zaten adalet terazisinin bir anlam ifade ettiği halin hülâsas...

İnsan gaybî bir nazarla takip ediliyor
İnsan hayatının değişik dönemlerinde ilk’lerin her zaman ayrı bir yeri vardır. Bunun, çocukluk dönemi, diye adlandırılan safhasındaki ilk’lerin ise apayrı bir yeri...

Üç Aylarda iştirak-i amel-i uhreviye
Ahiret yolcusu olan ve hızla kabre doğru yol alan bir insanın en muhtaç olduğu şey Rıza-yı İlâhidir. Milyonlarca ihtimal içinde, mevcudattan süzülüp seçilerek bir ...

:34
Gazeteler millete tercüman olmalı
Gazete ve gazetecilik, evrensel değerlere bağlı hür ve demokrat dünya ülkelerinde, toplumu yönlendirip şekillendiren dördüncü güç olan medyanın en önemli unsurlarından bi...

Hayat yolundaki sinsi tuzaklar
Doğumdan-ölüme yaşadığımız arazi adeta mayınlı araziler gibi. Evde tuzak, dışarda, okulda, iş yerinde velhasıl her yerde, bir birinden farklı hazırlanmış tuzaklar ve usta...

:90
Bir yıldız daha kaydı: Hüseyin Donbaloğlu
İslâm ve insanlık âleminin ve memleketimizin çok ciddî sıkıntı ve imtihanlardan geçtiği yakın zamanlarda yüreklerimizi dağlayan vefat haberleri de ardı ardına geliyor....

:9
Allah’a görür gibi iman
Risale-i Nur tefsirinde ise imanın kalplerde bıraktığı yasakçı sayesinde kötülük ve günahlara karşı bir set olduğunu şu veciz cümlelerle ifade eder: “Evet, iman, kalbde, ...

:11
“Dokuz Emir” ışığında İttihad-ı İslam
Risale-i Nurlardan 20. Lem’a’yı mütelâa ederken, hakka ittiba etmesi gereken ehl-i hidayetteki ihtilaflar karşısında, ehl-i dalaletteki samimi ittifak ve muvaffakıyetin s...

:18
Salih ameller, Cennet meyvesidir
Amâl-i saliha, Rabbimizin kullarından razı ve hoşnut olduğu, neticesi ihsan-ı İlâhîye ve saadet-i ebediye olan amellerin tamamıdır. İman edip sâlih amelde bulunanl...

:1
Eyvah! Yeni bir yıla girdik
Çok da ilgimi çekmeyen yeni yıl telâkkilerimle muhaverem sonucu, kendi kendime, sıradışı, şöyle bir suâl sorup cevabını almaya çalışıyorum: Yeni bir yıla girerken,...

:15
Nurlar’la nurlanmak ihtiyacı
Fıtraten beşerin ihtiyaçları, maddî ve manevî varlığına göre, dar manada dünyanın her köşesine ve geniş manada ise kâinatın her tarafına yayılmış olup, ehemmiyet sırasına...

:3
Mü’minlerde iki cihan dostluğu
Hepimizin bilip yaşadığı gibi zevk ve acılar paylaşılması ölçüsünde azalıp artarlar. Bu husus dünya lezzetleri için söz konusu olduğu kadar, elbette, ahiret için d...

:11
Kur’ân gülü çocuklarımız
Kâinat kitabındaki bütün mâna ve maksatların şifre ve esrarına muhtevi olan ve kuru ve yaş her şeyin kendisinde derc edildiği Yüce Kur’ân’da her varlık, keyfiyeti nispeti...

:7
Nurlar’la nurlanmak ihtiyacı
Fıtraten beşerin ihtiyaçları, maddî ve manevî varlığına göre, dar manada dünyanın her köşesine ve geniş manada ise kâinatın her tarafına yayılmış olup, ehemmiyet sırasına...

:72
Haydar Gündüzalp Ağabey’in ardından
Bundan belki de kırk yıl önce hayatımızı her yönüyle değiştirip, maddî manevî, inkişafımıza vesile olan Nurlar’ı tanıdığımız yıllarda, saff-ı evvel Nur Talebelerinin, o e...