Abdullah Kardeşler

:1
İmtihan dünyası
Sözler’in Yirmidokuzuncu Söz’ünde “Hâkim-i Ezeli şu dünyayı imtihana meydan olmak için yaratmış” ifadesi yer almaktadır. Günlük dilde ve halk arasında da dünyanın ...