Abdullah Emre Benlice

Nezihane, nazikane bir tavır
Bu zamanlarda ve her zamanda insan, sıkıntılı, boğucu, yıpratıcı, kardeşi kardeşe kırdıran, arasındaki muhabbeti zedeleyen, siyasî, içtimaî, imanî birçok sıkıntılarla ka...

Uhuvvetimizi muhafaza için
Bununla beraber bir mühim mesele daha var ki, cemaat içerisinde bulunan hiçbir fert şahsî kanaatlerine göre, şahsî ihtirasları uğruna cemaati kullanmamalı. Muhabbetimiz...

:9
Fenâ fis-san’at
San’atında fani olma, san’atından başka bir şeyi düşünmeme manasına gelen fenâ fis-san’at kelimesi ne kadar mühim ne kadar manidar bir kelimedir. Bediüzzaman Sai...

Hile ve fesad
Hile ve fesat kelimelerinin ne mânâya geldiğini hemen herkes bilir, fakat yine usûlen mânâlarını yazarak devam edelim. Hile: Birini aldatmak, yanıltmak i...