Abdullah Büyük

:19
“Kâbe’nin Rabbine Andolsun ki Kazandım”
Afrin’de yuvalanan İslâm-ümmet-millet düşmanı terör örgütlerine ve onların arkasındaki emperyalist güçlere karşı yapılan “Zeytin Dalı Harekâtı” ile şehidler kerva...

:8
1438 Ramazan’ın Anısına
İbadetlerimizde ihlâs, samimiyet, huşû ve hudû; her zaman o ibadetin kabulü için olmazsa olmazıdır. Ramazan mektebinde, bu iç dinamikler doruk noktaya ulaşmalıydı. Kur’an...

İktisadi güç ve önemi
Mal, İslam’da Allah’ın, komünizmde ferdin, sosyalizmde ise devletindir. Yeryüzünde, mal, benim diyenlerle, mal, Allah’ındır diyenler arasında sürekli bir savaş vardır....

1438 Ramazan’ın Anısına
İbadetlerimizde ihlâs, samimiyet, huşû ve hudû; her zaman o ibadetin kabulü için olmazsa olmazıdır. Ramazan mektebinde, bu iç dinamikler doruk noktaya ulaşmalıydı. Kur’an...

KUR’ AN VE MÜSLÜMAN
İnsanın öyle dostları vardır ki, o dostlarını yolda, çarşıda, camide, sohbette gördüğünde hemen yüzü güler, içini huzur kaplar. Sıkıntısını açar, içi rahatlar. Saatlerce ...

:7
Siyasi güç ve önemi
Çok önemli ve hassas olan bu mesajımıza bir hadis-i şerif ile başlıyorum:  “Allah, sizin için üç şeyinizden hoşnut olur: 1. Hiçbir şeyi ortak koşmadan O’na ibadet...

:4
Müslüman ümmetin güç kaynakları
Bir ümmetin, bir toplumun, cemaatlerin, vakıf ve derneklerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının başarısı, huzuru, istikbali ve hizmetleri için belli güç kaynakları olm...

:1
Daraltılmış kulluktan, genişletilmiş kulluğa geçiş...
Rabbimiz kullarını, ferd, aile, toplum, millet, ümmet, devlet vs. konularda, alanlarda imtihan eder. İmtihanın boyutunu, zamanını, miktarını, cinsini de O belirl...

:7
Müslümanın önüne konulan üç kitap
Müslüman insanın alıp verdiği iki nefes vardır. Tabirimizi hoş görün, Kur’an aldığımız nefes ise, namaz da verdiğimiz nefes gibidir. Rabbi ile konuşmak isteyen insan, Kur...

:6
Bakışlarımızı İslamlaştırmalıyız
İnsanlara, hadiselere, yaşanan tüm olaylara gönül gözü ile bakmak, Peygamberimizin ümmetine yakışan bir tavır olsa gerek. Ramazan Ayı, Müslüman ümmete bu nimeti hazırlıyo...

:11
Akit gazetemizin muhterem okuyucularına saygılarımla
Sizlerle haftada bir beraber oluyoruz. Problemlerimizi, başarılarımızı, hedeflerimizi ve en önemlisi olan Ahiret Gününü hatırlatmaya çalışıyoruz. Akit Gazetesinin Genel Y...

:21
Sorunlarımızın çözüm adresi
“Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.” (İnşirah, 94/5-6) Kıyamet kopuncaya kadar nerede istenmeyen ...

:11
Allah’ı tanımak, hayatı anlamaktır
İnsan yeryüzüne teşrif ettiği andan itibaren zihninde hayatın anlamını anlama mücadelesini de başlatmıştır. Çünkü İlahi İrade insanın fıtratına yaşamış olduğu hayatı anla...

:3
Mü’mine mazeret yakışmaz
Yeryüzüne halife olarak gönderilen insanoğlu, iman ile küfür arasında serbest bırakılmıştır. Yani insana seçme özgürlüğü demiş olduğumuz “irade” verilmiştir. Ama insanın ...

:7
Dünya ile imtihanımız
Bu çağın insanı olan bizler, yaşadığımız dönemde vuku bulan olaylara imani bir perspektiften bakmalıyız. Hz. Peygamber (sav), “Müminin ferasetinden sakınınız; zira o Alla...

:107
Niçin “evet” diyoruz?
Açıklamalarım, Kur’an’ın anlattıkları değil, şahsımın Kur’an’dan anladıklarımdır. Anlayabilmemiz ancak bir insan olarak kapasitemiz ölçüsünde olabilmektedir. Mesel...

:122
Ümmete umut olmak için “EVET”
Peygamberimizin döneminde Bizans ile İran arasında bir savaş olmuştu. Bu savaşta Bizans mağlup olunca, Müslümanlar çok üzüldü. Çünkü Bizans kitap ehli olmasına ra...

:33
Merhabalar Rahmet Mevsimi
Halkımızın dilinde “Üç Aylar” olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayının ilki olan Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Yüce Allah, bazı geceleri, diğer baz...

:10
Hayat Anlamını Allah’tan Alır...
Yaşamış olduğumuz yüzyıl, insanlığın bütün ortak değerlerini, değersizleştirme ve yozlaştırma stratejisi üzerine çalışıyor. Âdem’den bugüne kadar insanlık tarihinde oluşm...

:90
16 Nisan Ümmet İçin Fırsattır 
Doğal afetler, haksızlığa dayanan savaşlar, ister istemez Müslüman ülkelerin birbirleriyle irtibata geçmesine, yardımlaşmalarına vesile oldu. Vakıflarımız, dernekl...