Abdülbakî Çimiç

Bediüzzaman’ın gazete çıkartma teşebbüsü
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (106)Gazetenin çıkarılmak istenmesinin sebebini Bediüzzaman dilekçesinde dile getirir. Çıkartılmak istenen gazetenin dilinin T...

Bediüzzaman’ın makâle yazdığı gazeteler
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (105)Öncelikle Bediüzzaman Hazretleri’nin gazeteler ile ilgili tesbitlerine bakalım. Çünkü bu konuda çok önemli tesbitler ve p...

Bediüzzaman ve Mahmud Şevket Paşa
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (104)Bediüzzaman’ın dört büyük kumandanlara1 karşı tavrını Risale-i Nur okuyanlar bilir. Bu kumandanlardan birisi de 31 Mart V...

Cay-ı ibret bir nokta-i siyah!
31 Mart Vak’asıyla ilgili olarak Bediüzzaman Hazretleri o hâdiseden bir sene sonra kaleme almış olduğu Münâzarât isimli eserinde, onun başka bir yönünü ele alarak bir der...

Bediüzzaman’ın Divan-ı Harp’ten tahliye ve beraatı basında...
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (102)İçinde Bediüzzaman Hazretleri’nin de bulunduğu 23 Mayıs 1909 [10 Mayıs 1325]  [3 Cemâziyelevvel 1327] târihli Şanlı Ordu ...

Bediüzzaman Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesi’nde
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (101)Bediüzzaman, Bekir Ağa Bölüğü’nde 24 gün hapishanede tutulur. Çünkü tevkif ve tahliye haberlerini veren gazetelerin târih...

Bekir Ağa Bölüğü’nde yapılan zulümler
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-10031 Mart Vak’ası sonrası yapılan tutuklamalarda cezaevi şartları gerçekten korkunçtu. Tutuklular büyük bir korku içinde bekl...

Bediüzzaman Bekir Ağa Bölüğü’nde
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-99Askerî cezaevi olarak kullanılan Bekir Ağa Bölüğü, Beyazıt’taki Harbiye Nezareti’nin yanındaydı. Bu cezaevi, kötü şartlar ve...

:3
Bediüzzaman’ın İzmit’ten İstanbul’a sevki
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-98Bediüzzaman, 31 Mart olaylarının o karışık günlerinde, Gebze eski Belediye Başkanı’nın da önceki davetine icabet etmek, hem ...

:28
Bediüzzaman’la İzmit’te yapılan mülâkat
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-97İzmitli gazeteci ve o zamanın İzmit’teki İttihad ve Terakkî Cemiyeti’nin ileri gelenlerinden olan Rıfat Yüce, ‘Kocaeli Tarih...

:4
Bediüzzaman’ın İzmit’e gelmesi
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-96Bediüzzaman Hazretleri’nin 31 Mart hâdisesini tasvip etmediği, bunu her ortamda dile getirdiği bilinen bir hakikattir. İtida...

:4
Vatan Gazetesi’nin yalanlarına verilen cevaplar
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-95Vatan Gazetesi’nde 1 Ocak 1953 senesinde çıkan bir haberde Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili yalan-yanlış hatta iftira nitel...

:4
II. Abdülhamid’in hal’i için fetva
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-94Sultan II. Abdülhamid 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirildi. Suçlu-suçsuz birçok kişiyi tutuklayıp hapsetmek ile uğraşan...

:8
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-93: Sultan İkinci Abdül...
Zayıf istibdat ve hafiyelik sistemi1908 yılında II. Abdülhamid’in şahsî idâresi 30. yılını bulmuştu. Bu idarenin devlet ve millet açısından müsbet sonuçları olması...

:8
Afyon Hapsinden 31 Mart ile ilgili yazılan mektup
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-92Bediüzzaman Hazretleri şahsı hakkında yapılan tenkidlere ve mülâhazalara çok ehemmiyet vermez. Hatta kendisi hakkında...

:3
Hareket Ordusu’nun İstanbul’a girişi
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 91 - 31 Mart ve Bediüzzaman (12.,13.,14. ve 15. günler) - On İkinci Gün (11 Nisan 1325/24 Nisan 1909 Cumartesi):...

:5
31 Mart ve Bediüzzaman (9.,10. ve 11. Günler)
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (90)Dokuzuncu Gün 8 Nisan 1325/21 Nisan 1909 Çarşamba):Mahmut Şevket Paşa’nın telgrafına cevapRisale-i Nu...

:2
31 Mart ve Bediüzzaman (Yedinci ve Sekizinci Gün)
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-89Yedinci Gün (6 Nisan 1325/ 19 Nisan 1909 Pazartesi):Üçüncü Orduya Çekilen telgraf19 Nisan’da çıkan Volkan Gaze...

:5
31 Mart ve Bediüzzaman (Beşinci ve altıncı gün)
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (88)Beşinci Gün (4 Nisan 1325/17 Nisan 1909 Cumartesi):Hareket Ordusu İstanbul’daBeşinci günün en belirgin özell...

:3
31 Mart ve Bediüzzaman (Dördüncü gün)
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (87)Dördüncü Gün (3 Nisan 1325/16 Nisan 1909 Cuma): “31 Mart Vak’ası ile ilgili ilk yazı: ”Kur’ân ve hadis ve hikmet ve tecrüb...