Abdülbakî Çimiç

:5
Bediüzzaman’ın Van’da bir inkılâb-ı rûhî geçirmesi...
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler-32Bediüzzaman’ın hayatında farklı zamanlarda birkaç defa inkılâb-ı ruhî geçirdiğini biliyoruz. Özellikle hayat devrelerine geç...

:6
Bediüzzaman Van’da
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler-31Bediüzzaman “Bitlis’de pek çok ulemâ bulunup ma‘ruf âlim bulunmadığından Vanlı Hasan Paşa’nın dâ’veti üzerine Van’a gitti.”1...

:11
Bediüzzaman ve Muhammed Küfrevî Hazretleri
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler - 30Şeyh Muhammed el-Küfrevî, Siirt’e bağlı “Küfra” Köyü’nde doğmuş. Bilâhare Bitlis’e yerleşerek 1898 Milâdî tarihinde Bitlis...

:10
Bediüzzaman’ın Bitlis hayatı
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler-29Bediüzzaman, Mardin’deki heyecanlı ve hâdiseli vaziyetinden sonra bir mutasarrıfın pençe-i kahrıyle elleri bağlı, taht-el hı...

:6
Yolculukta görülen harika hal: Namazın kerâmeti
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler - 28Bediüzzaman’ın Mardin’de Ulu Cami’nin yüksek minaresine çıkıp minarenin şerefesinin üzerinde gezmesi kalabalık bir ahali t...

:9
Bediüzzaman’ın Mardin hayatı
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 27Bediüzzaman Mîrân aşîret reîsi Mustafa Paşa ile yaşadıklarından sonra bir seneye yakın1 Cezire (Cizre) ve civarında kalır....

:7
Karınca hâdisesi ve cumhuriyetperverlik
Bedîüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler - 26 Bediüzzaman’ın Cizre’ye gitmeden önce Tillo günlerinde, Kubbe-i Hâsiye’deki inzivası sırasında, yemeğinin tanelerini karı...

:12
Bediüzzamân’ın Mîrân Aşîret Reîsine gitmesi
Bediüzzamân’ın Mîrân aşîret reîsi Mustafa Paşa’ya gitmesi, 1893-94 yıllarında gerçekleşir. Mîrân aşîret reîsi Mustafa Paşa’ya gitmeden evvel Kubbe-i Hasiye’de ilginç bir ...

:18
Musîbetlerin hikmeti, ihtâr ve îkazdır
Âlemlerin Rabbi olan Kadir-i Rahîm, mâhiyet-i insaniyede derc etmiş olduğu acz ve zaaf ve fakr madenini musîbetlerle işlettiriyor. Bir dille değil, belki herbir âz...

:7
Bediüzzaman’ın Kàmûs-u Okyânûs’u ezberlemesi
Bedîüzzamân’ın Hayâtı’ndan Tespitler-24 Bediüzzamân Hazretleri Kàmûs-u Okyânûs’u sin harfine kadar Tillo kasabasındaki Kubbe-i Hasiye’de hıfzına aldı. “Siirt’in “T...

:14
Helâket ve felâket asrının adamı
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler-23 Yaşadığı asır hakkında Peygamber Efendimiz’in (asm) ihbâr ve îkazları vardı Bid’atüzzaman’ın. Bu ihbârlar, bu asrın insanlı...

:14
Bediüzzaman unvânının verilmesi: (1892-93)
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler-22 O, Garîb ve Bedîi bir insandı! Eşsiz ve güzel bir adamdı! Hak bildiği dâvâsında tavizsiz bir Kahramandı! Asra ve asırlara m...

:13
Bediüzzaman’ın hediye almayışı
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler-21 Bediüzzaman’ın hayatının bir düsturu olan “nâstan istiğnâ” mesleğinin en önemli düsturlarından birisidir. Kendisi daima “bü...

:5
Samsun Kitap Fuarı’nın ardından
Cemiyetin hissiyatına dokunmak, ilânât için belki de en münbit bir zemin olan kitap fuarlarının Samsun ayağını da 15-23 Şubat 2020 tarihleri arasında çok verimli bir şeki...

:11
Bediüzzaman’ın zekât almayışı
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler - 20 - Molla Said’in çocukluk zamanlarında “Talebeler senede bir defa zekât toplamak için civar köylere giderler. Şu zekâttan ...

:9
Bediüzzaman’ın isim ve unvânları
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler - 18 Seksen küsûr yıllık ömür yaşayan (1878-1960) Bediüzzaman Said Nursî, hayatının çeşitli safhalarında birçok isim, imza ve ...

:10
Bedîüzzamân’ın gördüğü rüyâlar
Bedîüzzamân’ın Hayatı’ndan Tespitler-17 Sure-i Yusuf’un mühim bir esası rüyâ-i Yusufiye olduğu gibi, ”Uykunuzu bir istirahat kıldık.”1 ayeti misillü çok ayetlerle,...

:8
Said Nursî’nin çocukluk farkı
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler-16 Küçük Said farklı bir çocuktur. Çocuk yaşta yaşından beklenmeyen davranışlar, özellikler ve tavırlar gösterir. Bu hâl onun ...

:7
Bediüzzaman’ın çocukluğunda yaşadığı hâdiseler
Bediüzzaman’ın Hayâtı’ndan Tesbitler-15- 1. “AY TUTULDU, VALİDEME DEDİM” Saîd’in çocukluk yılları Nurs’ta anne ve babasının yanında geçmiştir. Küçük Saîd he...

:8
Zekâ ile hıfzın ifrat derecede Bediüzzaman’da bulunması...
Bediüzzaman’ın Hayâtından Tesbitler - 14 Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatı’nda zekâ ile hıfzın ifrat derecede bir arada bulunması ile ilgili şöyle bir hadise yaşanmı...