A. Yağmur TUNALI

:24
Kültürsüz çatışmalara geldik
Cumhuriyet'in, yeni bir rejim olarak Osmanlı'ya mesafesi anlaşılabilir bir durumdu. Tarihe bakışını uzaklara çevirmesi hem rejim değişikliğiyle hem de İmpar...

:24
Değişemedikçe birleşemedik
İki yüz yıllık yenileşme tarihini edebiyat üzerinden bilmeden bugünü anlayamayız. Edebiyatta yenileşmeyi Şinasi ile başlatırlar. Çok yönlü şair ve yazarları...

:20
Dün, bugünü doğurdu
Yenileşme devri Türk Edebiyatı, yaşadığımız olağanüstü değişmelerin seyrini de verir. İki yüzyıldan bugüne nasıl geldiğimizi derinden anlamak istersek bakacağımız ayna or...

:36
Türkçemizle anlayarak yaşasak olmaz mı?
Bu köşede yazmaya yeni başladım. Birkaç hafta yakın tarihten çizgilerle fikir ve sanat hayatımız üzerinde duracaktım. Ondan sonra günlük konulara daha rahat girerim demiş...

:21
Kültür diyorsak önce tarihe bakacağız
Kültür konuşacaksak başlayacağımız yer bellidir. Mutlaka uzak asırlara gideceğiz. Sadece kültürde değil insanlıkla ilgili meselelerde de durum böyledir. Geriye doğru baka...

:15
Duygular akılla birleştiğinde
Hayatım yazmakla geçti. Edebiyat merkezdeydi. İlgim, oradan genişledi. Çok yayılmasam, edebiyatta -şiirde- kalsam dediğim oldu. Kalamadım. Bunun ilk sebebi, sayıya hesaba...