A. Turan Alkan

:501
Son yazı?
Durum şöyle: Kayyım ve sair enkaz ekibinin gazeteye ulaşmak üzere yolda olduğu bilgileri geliyor. Editörüm de, yarınki gazeteyi kayyımcı enkaz ekibin keyfine bırakmamak i...

:34
Ahlâk kavramında yiv-set sorunsalı!
Mesele ahlâk; hayır bildiğimiz ahlâk değil, yeni bir kavram atıyorum ortaya: Muhasebe ahlâkı! Yazarınız, fakülteden sonra üç yıl kadar muhasebeci çıraklığı yaptığı...

:80
Yoksul çocuklarının eti
Zaharova haklı ve haksız: Haklı, çünkü iki ülke arasındaki ilişkinin, nitelikleri ne olursa olsun ‘iki insan' yüzünden bozulduğu yorumunda, insanı sayıya indirgemenin inc...

Futbolun yalan dünyası!
Futboldan hâlâ hoşlanıyorum ama... BU DELİKANLIDAN HEYKEL ÇIKMAZ GS-Trabzonspor maçındaki hakem hataları, kötü ve başarısız siyasetten bunalmış basına ilâç...

:22
‘Ankara'da hâkimler var'; darısı Türkiye'ye!
Kararın ilginç bir matematiği vardı: 11 üyeden 6'sı kapatma, 5'i kapatılmama yönünde oy kullanırken, hazine yardımının kesilmesi talebine 11 üyeden 10'u ‘Evet kesilsin', ...

Bir dede masalı
Dönemin hükümeti 2011'de Arap baharı rüzgârından ilham alarak Suriye'deki rejimin iç işlerine karışmaya karar vermişti ve bu bize yersiz ve tehlikeli bir yaklaşım gibi gö...

:54
Güney komşumuz kim olsun?
İç kamuoyu, afyonlanmış gibi kendisi için alelacele tasarlanan bu büyük propaganda kampanyasını seyretmekte. Eğer yedi düvele ‘YPG sorumluydu' tezini kabul ettirirsek, ge...

:142
Muharrem Temiz'e ve ‘Alevi hüznü'ne dair
Muharrem Temiz'i de internet ortamında Arguvan türküleri ararken farkettim ve hemen mimledim. Bir müzik eserini videodan dinlemek belki çoğumuza daha cazip görünebilir; ...

Napolyon der ki...
Sonra bir baktım, a sahiciymiş! Ben başbakan olsaydım hemen bütün sekretaryamı özel kalemde kıdem sırasına göre hizaya dizer, elime bir metrelik kalantor bir tahta...

:33
İki kaybeden: IŞİD ve Türkiye
Sadece biz değil, dünya basını da durup dururken Suriye'nin orta yerinde zuhur eden bu kıyâmet askerlerinden bahsediyor ve çağın en büyük tehlikesi olarak gösteriyordu. D...

:59
İçte niza, dışta maraza
Bu eylemlerin hakkaniyete uygunluğu konusunda ağır şüpheler var. Kimin yaptığına değil de sadece eyleme bakılarak mahkemeler harekete geçseydi çelişkiyi açıklamak daha ko...

:27
Başka dünyaların varlığından haber veren insanlara saygı...
Ancak işine aşk derecesinde bağlı, ülkücü edebiyat öğretmenlerinin öğrencilerine edebî hazlardan haberdar etmek için verdiği derslerin başdöndürücü tadını Selim Bey'in ya...

:52
Tarih felsefesinin dibi!
Tarih bir bilim dalı mıdır, yoksa disiplin mi; tartışmıyorum. Tarih, hepimizin ortak hikâyesidir. Tarih okumanın, aile büyüklerinden birine, ‘Dedemin babası kimdi, nasıl ...

:31
Vızzz
Kendisine ne kadar, ‘Anayasa için, ülke için, hukuk devleti için, partiniz, bizatihi kendiniz ve hatta lideriniz için direniniz' çağrısı yapmış olsam da samimi ikazlarımı...

:420
En büyük paralel kim: Ekvator!
Operasyonların bitmesini bekliyorlar. Kiraları veriliyor. Baskıcı faşist anlayış tarihe gömülmüştür. Operasyon bitince gelip yerleşecekler zaten. Basın hürriyetinde de dü...

:113
Bir 'ihânet' hikâyesinin içyüzü
SALMA: HARAÇ VEYA TEKÂLİF-İ MİLLİYE! Yer Antep. Anteb'in henüz ‘Gazi' sıfatı almadığı ama o unvanı hak ettiği günler. Sene 1919'un sonu, 1920'nin ilk ayları. Ante...

:24
O ses Türkiye
Süreç henüz devam ettiği için son cümleyi ‘tahmin'den öteye gitmiyorsa da görünür âkıbet öyle... Sayın Davutoğlu eğer siyasî velînimetine sadâkatte devam ederse bir şekil...

:42
Diren Başbakan
‘Yazılı olmayan' ibâresini düzeltelim; Anayasanın 112. maddesi net: “Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin ge...

:76
Başkanın yetkileri
Görevimiz bir anayasa taslak metni hazırlamaktır. Çalışmaya geçmeden önce şu hususu gayet iyi bildiğinizden eminim; bütün milletin, hatta İslâm âleminin gözü komisyonumuz...

Muaviye ve türevleri
TARİH BAŞKA, MİTOLOJİ APAYRI... Muaviye tarihi bir aktör; hayatı, yönetim tarzı ve yaptıkları hakkında bir fikir edinebileceğimiz derecede zengin malzeme var. Tar...