A. Latif Bozdağoğlu

Ramazanlaşmış bilincin lügatçesi
Bu lügatçe; Ramazanlaşmış bir yolcunun hayat manzumesinin terennümüne serpiştirdiği ufuk telâkkilerinin, mücmel bir tarzda beyanından ibarettir. RAMAZAN: Nâm-ı diğ...

İnşanın yıkımı
Günümüzde “model insan” profili üzerine çeşitli fikri mülâhazalar sürülmekte. Düşünce insanlarımızın zihnini bir türlü arındıramadığı makyavelist buhran da cabası. ...

Biz kimiz?
Biz günlük hesaplarla yaşamayız. Ufukların ötesiyle ifade edilecek hayat telâkkimiz, ubudiyet cihetinden değerlendirilmesi gereken bir imtihan mesuliyetimiz var. Ü...