A. Cihan Soylu

:54
Parti işçiliği!
Şubat’tır; “Doğu”da, Kürt Dağlarında metrelerce kar var! Karda-kışta yitirdiğimiz çok yoldaş olmuştur. Kimi diktatörlüğün militarist kuvvetlerinin saldırısında; kimi “doğ...

:37
Kaotik ortam ve doğru tutum!
Dünya, sözcüğün gerçek ve geniş anlamında kaotik bir ortamda bulunuyor. Karışık, çatışmalı, gergin, karmaşık ve ‘şaşırtıcı’ olaylar sarmalındaki dünyada, güncellik kazana...

:15
Suriye'deki Türkiye
Bir ülke bir başka ülkede olmaz; söylenen bu değil. Bir devletin savaş güçleriyle bir başka ülkedeki varlığı ya zora dayalı olur ya da dostane ilişkiler çerçevesinde ve g...

:49
Burjuvazi "Afet"i de kazanca çevirir!
Burjuva devlet iktidarı kendi kendine işleyen bir makine değil; belirli bir grup insanın belirli bir sınıfın -bazı özgün koşullarda birden fazla sınıfın-çıkarlarını korum...

:42
“Bedel ödetmek” ve “bedel ödemek!”
Bu ikili sözcük o denli çok kullanılışlı ki, neredeyse her gün bir biçimde duyuyoruz. Ne var ki, her iki ikili sözcüğün yaptırımcılarıyla yaptırıma hedef olanlar zamana, ...

:26
ABD korsanlığına ve gerici savaşlara karşı mücadele şarttır...
Ateş hattı kavramı çoğu kez ‘sıcak savaş’ durumları dolayısıyla kullanılmıştır. 2020’nin ilk günlerinde, savaş sahası olma vasfına hala sahip bir ülke ve bölgede, dünyanı...

:18
Yeni yıl daha iyi mi geçecek?
İki bin yirminin ikinci günündeyiz. Resmi, gayrı resmi kurumların yöneticileri, şirketlerin patronları, rantçı CEO’lar, “sol siyaset”in çeşitli “mihrak”larından yazar ve ...

:37
Yağma düzeni!
Milyarlar, trilyonlar, katrilyonlar konuşurken hiçbirinin bir tek saat olsun fiilen çalışıp eli  kaçıran”; “ülkede vergi vermemek için” Man Adaları’na, Malta’ya; İsviçre’...

:32
Fetih siyaseti
"Türk –İslam sentezi"ne dayanan şoven milliyetçi söylemde, “Türk milletinin savaşçı karakteri”ne özel bir vurgu vardır.  “Her Türk”ü asker gösteren veciz sözlerle güçlend...

:27
“Hepimiz kardeş” miyiz?
Yok, bu “Çukur dizisi”ndeki replik değil; orada “Biriz, canız, kardeşiz!” deniyor ya, İçişleri Bakanı ikidebir “sitemkâr bir nefret”le kınamayı görev sayıyor; bu ona dair...

:34
Bazı olaylar, 'bir manzara!' ve Evrensel
Her gün binlercesi yaşanan gelişmeler arasından birkaçını alarak ülkenin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek, durumu basitleştirici bir risk de taşır. Ancak kimi duruml...

:30
"Yeni yükseliş dönemi"ne hazır olmak
"Sınıf mücadelesinin düz bir rota izlemediği" vurgusu, toplumsal gelişmeleri sınıf mücadeleleri zemininde açıklayan ya da açıklamaya çalışanlar açısından oldukça "tanıdık...

:41
Sarp ve zorlu yolları aşmak için!
“Kaynaşmış bir grup halinde, sarp ve zorlu bir yolda, birbirimizin ellerine sıkı sıkıya sarılmış olarak ilerliyoruz. Düşman tarafından her yandan sarılmış durumdayız ve b...

:28
Latin Amerika'dan Lübnan'a...
Şili halkı binlerce gözaltıya, onlarca ölüye rağmen sokak isyanını sürdürüyor. Amerikancı Pinochet diktatörlüğünün insan mezbahasına çevirmesi sonrasında, burjuva barbarl...

:112
İşçiler ve sendika patronları
Toplumsal tarihten bilinir; egemen sınıflar kendi çıkarları doğrultusunda geliştirdikleri politikalarla sömürülen ve baskı altında tutulan kesimleri kendi talepleri için ...

:58
“Harekat” örter mi “savaş”ı?
“Biz Kürtlere karşı savaşmıyoruz, PKK-PYD teröristlerine karşı savaşıyoruz” söylemi, Evren diktatörlüğünün Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan’ın meydana topladığı Kür...

:46
Yıkım seferberliği neyi çağırıyor?
Türk devlet yönetimi, Suriye topraklarında sürdürdüğü “harekât”ın “hedefe ulaşıncaya dek devam edeceğini” açıklarken, “savaş arabasına koşulmuş” basın-yayın organlarının ...

:86
Fetih politikası; handikap ve yıkım
Suriye'nin savaş arenasına çevrilmesinin hikayesi  altı yıla yakın süredir, yüzlerce kalemden yazılıyor. Hikaye yazarları bulundukları saflardan silahların gücüne eşlik e...

:88
Devrimci eleştiri ve reformizm
AKP ve Erdoğan iktidarının -ister kendi içindeki fraksiyonel çekişmeler, isterse sosyal-iktisadi problemler birikimi olsun- yüzyüze olduğu sorunların büyüklüğüne rağmen s...

:78
Kürt Sorunu'na muhtaç bir devlet!
39 yıl öncesinin Eylül ayı henüz yarılanmamışken bir darbeyle “işbaşına gelen” generaller konseyinin yönetime el koyma gerekçelerinin en başında yer alan iddiası, “anarşi...