2018 YILINA GİRERKEN DÜNYA, BÖLGEMİZ VE TÜRKİYE-I

:1
2018 YILINA GİRERKEN DÜNYA, BÖLGEMİZ VE TÜRKİYE-I
Bir yılı daha geride bırakıyoruz, eskilerin deyimiyle ömürden bir yaprak daha düşerken, uluslararası siyaset açısından son derece hareketli, karmaşık ve sorunlarla dol...