>>" /> 

"Bütün noksan sıfatlardan münezzehsin Allah'ım..."

Vehbi Tülek

3 Haziran 2021

“İki kelime vardır ki, lisanda hafif, terazide ağır, Allahü teâlânın yanında çok sevgilidir.."   Molla Miskîn hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Asıl adı Muînüddîn Muhammed el-Herevî’dir. Afganistan’da Herat’ta doğdu. Burada ilim tahsil ettikten sonra kadılık yaptı. 954 (m. 1547)’de orada vefat etti. "Meâric-ün-nübüvve fî medâric-il-fütüvve" adlı eserden bazı bölümler: Âlimlerimiz söz birliği ile buyurmuşlardır ki: Kıymetli işleri yapmaya başlarken hamd etmek müstehaptır. Meselâ bir kitabın tasnifine başlarken, din dersi verirken ve hutbeden evvel hamd edilir. Allahü teâlâya böyle işlerde hamd edildiği gibi, her zaman da hamd edilir ve çok sevaptır. Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “İki kelime vardır ki, lisanda hafif, terazide ağır, Allahü teâlânın yanında çok sevgilidir. Bu iki kelime (Sûbhûnallahi ve bihamdihi, Sübhânallahil’azîm)dir.” Bu iki kelimeyi her mümin her zaman söy

“İki kelime vardır ki, lisanda hafif, terazide ağır, Allahü teâlânın yanında çok sevgilidir.."   Molla Miskîn hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Asıl adı Muînüddîn Muhammed el-Herevî’dir. Afganistan’da Herat’ta doğdu. Burada ilim tahsil ettikten sonra kadılık yaptı. 954 (m. 1547)’de orada vefat etti. "Meâric-ün-nübüvve fî medâric-il-fütüvve" adlı eserden bazı bölümler: Âlimlerimiz söz birliği ile buyurmuşlardır ki: Kıymetli işleri yapmaya başlarken hamd etmek müstehaptır. Meselâ bir kitabın tasnifine başlarken, din dersi verirken ve hutbeden evvel hamd edilir. Allahü teâlâya böyle işlerde hamd edildiği gibi, her zaman da hamd edilir ve çok sevaptır. Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “İki kelime vardır ki, lisanda hafif, terazide ağır, Allahü teâlânın yanında çok sevgilidir. Bu iki kelime (Sûbhûnallahi ve bihamdihi, Sübhânallahil’azîm)dir.” Bu iki kelimeyi her mümin her zaman söy...
Devamını okumak için tıklayın

Türkiye - Türkiye gazetesi köşe yazarları - Vehbi Tülek - Vehbi Tülek'in son yazısı - Vehbi Tülek'in son köşe yazısı - Vehbi Tülek'in yazıları - Vehbi Tülek'in bugünkü yazısı - Vehbi Tülek'in bugünkü köşe yazısı - Vehbi Tülek'in dünkü köşe yazısı - Vehbi Tülek'in köşe yazısı - Vehbi Tülek'in dünkü yazısı - Vehbi Tülek'in tüm köşe yazıları - Vehbi Tülek'in tüm yazıları - Vehbi Tülek yazıları

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları: