Resûl-ü Zîşân âlemlerin övünç kaynağıdır...

Vehbi Tülek

22 Temmuz 2021

“Resûlullah, iyilikleri emir ve tavsiye edici, fenalıklardan da yasaklayıcı ve sakındırıcıdır..."   İmâm-ı Muhammed Busayrî hazretleri büyük İslâm şâiridir. 609 (m. 1213) da Mısır’da Busayr şehrinde doğdu. Ebül’Abbâs-ı Mürsî’nin talebesidir. Hadîs ilminde ve hattâtlıkda mâhir idi. 695 (m. 1295)’de Mısır’da vefât etti. “Kasîde-i Bürde” şiiri meşhur olup, çeşitli dillerde doksandan fazla şerhleri vardır. Bu şiirden Resûlullâh Efendimiz’i sena eden bazı bölümler: “Karanlık gecelerde uzun süre kıyamda durmak sebebiyle ayakları şişerek dayanamayacak hâle gelinceye kadar ihyâ eden (ibadetle geçiren) âlemlerin övünç kaynağı Resûl-ü Zîşân'ın (sallallâhü aleyhi ve sellem) sünnetine -onu terk ederek- zulmettim.” “O Resûlullah açlıktan dolayı karnına taş bağladı ve yanlarındaki mübarek cildini taş altında toplayıp büktü.” “Altından olan yüksek dağlar, onun varlığından şereflenmek ve değer görmek için Resûlullaha gelip giderek kıymetli madenlerini arz eylediler. Fakat o Resûlulla

“Resûlullah, iyilikleri emir ve tavsiye edici, fenalıklardan da yasaklayıcı ve sakındırıcıdır..."   İmâm-ı Muhammed Busayrî hazretleri büyük İslâm şâiridir. 609 (m. 1213) da Mısır’da Busayr şehrinde doğdu. Ebül’Abbâs-ı Mürsî’nin talebesidir. Hadîs ilminde ve hattâtlıkda mâhir idi. 695 (m. 1295)’de Mısır’da vefât etti. “Kasîde-i Bürde” şiiri meşhur olup, çeşitli dillerde doksandan fazla şerhleri vardır. Bu şiirden Resûlullâh Efendimiz’i sena eden bazı bölümler: “Karanlık gecelerde uzun süre kıyamda durmak sebebiyle ayakları şişerek dayanamayacak hâle gelinceye kadar ihyâ eden (ibadetle geçiren) âlemlerin övünç kaynağı Resûl-ü Zîşân'ın (sallallâhü aleyhi ve sellem) sünnetine -onu terk ederek- zulmettim.” “O Resûlullah açlıktan dolayı karnına taş bağladı ve yanlarındaki mübarek cildini taş altında toplayıp büktü.” “Altından olan yüksek dağlar, onun varlığından şereflenmek ve değer görmek için Resûlullaha gelip giderek kıymetli madenlerini arz eylediler. Fakat o Resûlulla...
Devamını okumak için tıklayın

Türkiye - Türkiye gazetesi köşe yazarları - Vehbi Tülek - Vehbi Tülek'in son yazısı - Vehbi Tülek'in son köşe yazısı - Vehbi Tülek'in yazıları - Vehbi Tülek'in bugünkü yazısı - Vehbi Tülek'in bugünkü köşe yazısı - Vehbi Tülek'in dünkü köşe yazısı - Vehbi Tülek'in köşe yazısı - Vehbi Tülek'in dünkü yazısı - Vehbi Tülek'in tüm köşe yazıları - Vehbi Tülek'in tüm yazıları - Vehbi Tülek yazıları

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları: