Allahın vahdâniyetinin isbâtı hakkında...

Vehbi Tülek

18 Ekim 2020

Eğer Allahtan başka ilâhlar olsaydı, bunlardaki nizâm bozulur, karmakarışık olurdu.   Abdülkadir Kemaleddin Efendi evliyanın meşhurlarından olup Erbil’de doğdu. Tarikat bakımmdan Halveti, Kadiri, Nakşibendî'dir. 1315 (m. 1897)’de Urfa’da vefat etti. Eserlerinden biri “Hüccetü'z-Zâkirîn fi'r-Reddi Ale'l-Münkirîn” olup, bu kitabında şöyle buyuruyor: Allahü teâlânın vahdâniyyetini isbât husûsunda kelâm âlimlerinin bildirdikleri burhânlardan birkaçını bildireceğiz: Enbiyâ sûresinin yirmi ikinci âyetinde meâlen: (Eğer yer ile gökte, Allahtan başka ilâhlar olsaydı, bunlardaki nizâm bozulur, karma karışık olurdu) buyurulmuştur. Bu âyet-i kerimenin işareti (Burhân-ı temânü')dür. Yâni âlemin hâlıkının [yaratıcısının] iki olduğu farz edilse, bu iki yaratıcının fiilleri, birbirinden, ya farklı veya aynı olur. Birbirinden farklı olursa, âlemin fesadı lâzım olur. Yani semavât ve arzın bu husûsî nizâmından çıkmasını ve yok olmasını veya birbirine zıt şeylerin aynı anda bir araya cem edil

Eğer Allahtan başka ilâhlar olsaydı, bunlardaki nizâm bozulur, karmakarışık olurdu.   Abdülkadir Kemaleddin Efendi evliyanın meşhurlarından olup Erbil’de doğdu. Tarikat bakımmdan Halveti, Kadiri, Nakşibendî'dir. 1315 (m. 1897)’de Urfa’da vefat etti. Eserlerinden biri “Hüccetü'z-Zâkirîn fi'r-Reddi Ale'l-Münkirîn” olup, bu kitabında şöyle buyuruyor: Allahü teâlânın vahdâniyyetini isbât husûsunda kelâm âlimlerinin bildirdikleri burhânlardan birkaçını bildireceğiz: Enbiyâ sûresinin yirmi ikinci âyetinde meâlen: (Eğer yer ile gökte, Allahtan başka ilâhlar olsaydı, bunlardaki nizâm bozulur, karma karışık olurdu) buyurulmuştur. Bu âyet-i kerimenin işareti (Burhân-ı temânü')dür. Yâni âlemin hâlıkının [yaratıcısının] iki olduğu farz edilse, bu iki yaratıcının fiilleri, birbirinden, ya farklı veya aynı olur. Birbirinden farklı olursa, âlemin fesadı lâzım olur. Yani semavât ve arzın bu husûsî nizâmından çıkmasını ve yok olmasını veya birbirine zıt şeylerin aynı anda bir araya cem edil...
Devamını okumak için tıklayın

Türkiye - Türkiye gazetesi köşe yazarları - Vehbi Tülek - Vehbi Tülek'in son yazısı - Vehbi Tülek'in son köşe yazısı - Vehbi Tülek'in yazıları - Vehbi Tülek'in bugünkü yazısı - Vehbi Tülek'in bugünkü köşe yazısı - Vehbi Tülek'in dünkü köşe yazısı - Vehbi Tülek'in köşe yazısı - Vehbi Tülek'in dünkü yazısı - Vehbi Tülek'in tüm köşe yazıları - Vehbi Tülek'in tüm yazıları - Vehbi Tülek yazıları

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları: