Allaha tam kulluk helâl lokmayla olur

Vehbi Tülek

1 Haziran 2021

  Helâl lokma ile kalp; saf, berrak bir hâle gelir. Nefis tezkiye olunur.   Küçük Hamid Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinden Bandırmalı Şeyh Yusuf Efendi'nin oğlu olup Üsküdar'da doğdu. İlim tahsilini ve sülûkünü tamamladıktan sonra Medine’ye yerleşip talebe yetiştirdi. Ömrünün sonunda Bandırma’ya dönerek 1172 (m. 1758)’de vefat etti. “Şühûdü'I-Fâlib” isimli eserinde şöyle yazmaktadır: “Allah yolunda yürümek isteyen bir kişi, nefsine âit kibir (büyüklenmek), şirk, cimrilik, başkaları hakkında sû-i zan (kötü düşünmek) gibi kötü huylarından birini görürse, derhal nefsine bunların zıddı, tersi olan iyilikleri yaptırmalı, bunun için gayret göstermeli, Allahü teâlâyı zikretmeye yönelmelidir. Böyle yapınca, nefsin kötülükleri zayıflar, kalbin nûru artar. Allahü teâlâ o kalbe, kendi muhabbetini (sevgisini) yerleştirir. Bu sebeple, nefsinin alışmış olduğu kötü huylarını terk etmek kendisine çok kolay gelir.” “Allahü teâlânın rızâsını kazanmak isteyen bir tâlib için, işlerini

  Helâl lokma ile kalp; saf, berrak bir hâle gelir. Nefis tezkiye olunur.   Küçük Hamid Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinden Bandırmalı Şeyh Yusuf Efendi'nin oğlu olup Üsküdar'da doğdu. İlim tahsilini ve sülûkünü tamamladıktan sonra Medine’ye yerleşip talebe yetiştirdi. Ömrünün sonunda Bandırma’ya dönerek 1172 (m. 1758)’de vefat etti. “Şühûdü'I-Fâlib” isimli eserinde şöyle yazmaktadır: “Allah yolunda yürümek isteyen bir kişi, nefsine âit kibir (büyüklenmek), şirk, cimrilik, başkaları hakkında sû-i zan (kötü düşünmek) gibi kötü huylarından birini görürse, derhal nefsine bunların zıddı, tersi olan iyilikleri yaptırmalı, bunun için gayret göstermeli, Allahü teâlâyı zikretmeye yönelmelidir. Böyle yapınca, nefsin kötülükleri zayıflar, kalbin nûru artar. Allahü teâlâ o kalbe, kendi muhabbetini (sevgisini) yerleştirir. Bu sebeple, nefsinin alışmış olduğu kötü huylarını terk etmek kendisine çok kolay gelir.” “Allahü teâlânın rızâsını kazanmak isteyen bir tâlib için, işlerini ...
Devamını okumak için tıklayın

Türkiye - Türkiye gazetesi köşe yazarları - Vehbi Tülek - Vehbi Tülek'in son yazısı - Vehbi Tülek'in son köşe yazısı - Vehbi Tülek'in yazıları - Vehbi Tülek'in bugünkü yazısı - Vehbi Tülek'in bugünkü köşe yazısı - Vehbi Tülek'in dünkü köşe yazısı - Vehbi Tülek'in köşe yazısı - Vehbi Tülek'in dünkü yazısı - Vehbi Tülek'in tüm köşe yazıları - Vehbi Tülek'in tüm yazıları - Vehbi Tülek yazıları

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları: