TARAFSIZ BAŞKAN

Rahim Er

3 Haziran 2021

Şu gün itibarıyla siyasi tezler ikiye ayrılmış bulunmaktadır: Muktedir görüş, yeni bir sisteme geçildiğini; "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" denen bu nizâmın, yapılması kat’i şekilde zaruret olan yeni anayasada müesseseleşeceğini dile getirmektedir. Muhalif görüşse, anlaşma imkânı olmadığından darbe ürünü bile olsa mevcut anayasada kalınmasını fakat "iyileştirme" ve "güçlendirme" yapılarak "Parlamenter Sistem"e rücû edilmesini -ısrarla- ifade etmektedir. Bu ikinci teze dair tek müşahhas teklifi İYİ Parti yaptı. Burada "kuvvetler ayrılığı" gibi kayıtsız kalınmayacak daha başka görüşler olsa da asıl nirengi noktası "tarafsız cumhurbaşkanı" konusudur. Bu, diğer muhalif partilerin de ana fikridir. 1876’dan bu yana gündemimizde olan bu tarafsızlık mes’elesi üzerine "îmâl-i fikr" edelim; görüş geliştirelim: Malûmdur ki 1876, "Kanun-ı Esâsi" adlı ilk anayasamızın kabul ve ilân edildiği ve ilk meclisin açıldığı tarihtir. Hakan, Abdülhamid Han’dır. Anayasa, bîtaraf yani tarafsız hükümd

Şu gün itibarıyla siyasi tezler ikiye ayrılmış bulunmaktadır: Muktedir görüş, yeni bir sisteme geçildiğini; "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" denen bu nizâmın, yapılması kat’i şekilde zaruret olan yeni anayasada müesseseleşeceğini dile getirmektedir. Muhalif görüşse, anlaşma imkânı olmadığından darbe ürünü bile olsa mevcut anayasada kalınmasını fakat "iyileştirme" ve "güçlendirme" yapılarak "Parlamenter Sistem"e rücû edilmesini -ısrarla- ifade etmektedir. Bu ikinci teze dair tek müşahhas teklifi İYİ Parti yaptı. Burada "kuvvetler ayrılığı" gibi kayıtsız kalınmayacak daha başka görüşler olsa da asıl nirengi noktası "tarafsız cumhurbaşkanı" konusudur. Bu, diğer muhalif partilerin de ana fikridir. 1876’dan bu yana gündemimizde olan bu tarafsızlık mes’elesi üzerine "îmâl-i fikr" edelim; görüş geliştirelim: Malûmdur ki 1876, "Kanun-ı Esâsi" adlı ilk anayasamızın kabul ve ilân edildiği ve ilk meclisin açıldığı tarihtir. Hakan, Abdülhamid Han’dır. Anayasa, bîtaraf yani tarafsız hükümd...
Devamını okumak için tıklayın

Türkiye - Türkiye gazetesi köşe yazarları - Rahim Er - Rahim Er'in son yazısı - Rahim Er'in son köşe yazısı - Rahim Er'in yazıları - Rahim Er'in bugünkü yazısı - Rahim Er'in bugünkü köşe yazısı - Rahim Er'in dünkü köşe yazısı - Rahim Er'in köşe yazısı - Rahim Er'in dünkü yazısı - Rahim Er'in tüm köşe yazıları - Rahim Er'in tüm yazıları - Rahim Er yazıları