BM MERKEZİ İSTANBUL

Rahim Er

24 Eylül 2020

   Milletlerin veya daha yerinde bir ifadeyle devletlerin, bir çatı altında toplanıp bir masa etrafında oturarak birbirlerini dinleme ihtiyacı, belki daha evvelki zamanlarda da hissedilmiştir ama bu ihtiyacın hayata geçmesi ilk defa "I. Dünya Harbi" denen Harb-i Umumi’den sonra oldu… Gündelik dilde "Milletler Cemiyeti" diye ifade edilen Cemiyet-i Akvam; Kavimler Cemiyeti, 10 Ocak 1920 tarihinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde kuruldu. Sömürüye dayanan kapitalist yeni dünya düzeninde İsviçre’ye aslında kara para aklama merkezi görevi verilmiş fakat işin bu tarafı saklanarak zahirde tarafsız ülke konumu kazandırılmıştı. CA-Cemiyet-i Akvam’ın burada kurulma sebebi, bu göstermelik tarafsızlıktı. CA’nın üye sayısı 50’nin altındaydı. Bir başka ifadeyle o günkü yani tam yüz yıl önceki yerkürede var olan devletler, bugünkünün dörtte birinden azdı. 1920’de bir savaş felaketine gerek kalmadan ihtilafları sulhen halletmek maksadıyla kurulan bu teşkilat, ancak çeyrek asır yaşayabildi. Yüz mi

   Milletlerin veya daha yerinde bir ifadeyle devletlerin, bir çatı altında toplanıp bir masa etrafında oturarak birbirlerini dinleme ihtiyacı, belki daha evvelki zamanlarda da hissedilmiştir ama bu ihtiyacın hayata geçmesi ilk defa "I. Dünya Harbi" denen Harb-i Umumi’den sonra oldu… Gündelik dilde "Milletler Cemiyeti" diye ifade edilen Cemiyet-i Akvam; Kavimler Cemiyeti, 10 Ocak 1920 tarihinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde kuruldu. Sömürüye dayanan kapitalist yeni dünya düzeninde İsviçre’ye aslında kara para aklama merkezi görevi verilmiş fakat işin bu tarafı saklanarak zahirde tarafsız ülke konumu kazandırılmıştı. CA-Cemiyet-i Akvam’ın burada kurulma sebebi, bu göstermelik tarafsızlıktı. CA’nın üye sayısı 50’nin altındaydı. Bir başka ifadeyle o günkü yani tam yüz yıl önceki yerkürede var olan devletler, bugünkünün dörtte birinden azdı. 1920’de bir savaş felaketine gerek kalmadan ihtilafları sulhen halletmek maksadıyla kurulan bu teşkilat, ancak çeyrek asır yaşayabildi. Yüz mi...
Devamını okumak için tıklayın

Türkiye - Türkiye gazetesi köşe yazarları - Rahim Er - Rahim Er'in son yazısı - Rahim Er'in son köşe yazısı - Rahim Er'in yazıları - Rahim Er'in bugünkü yazısı - Rahim Er'in bugünkü köşe yazısı - Rahim Er'in dünkü köşe yazısı - Rahim Er'in köşe yazısı - Rahim Er'in dünkü yazısı - Rahim Er'in tüm köşe yazıları - Rahim Er'in tüm yazıları - Rahim Er yazıları