İYİ PARTİ SANCILI!..

Rahim Er

22 Ekim 2020

2017’de MHP’den bir kısım mensuplarının ayrılarak İYİ Parti’yi kurmaları üzerine yaptığımız yorumlarda "kopan kaybeder!" demiştik. Gerek yazılı ve gerekse beyaz camda sözlü olarak mükerreren dile getirdiğimiz bu hüküm, sosyolojik bir gerçektir: Bu sözü söylerken tezimizi verilere dayandırıyor ve ortak hafızayı uyandırma adına vak’a sıralamaları yapıyorduk. Meşrutiyet dönemindeki çok partili hayatta yola çıkılan fırka; partiden kopup ayrı fırka kurulduğunda bu partiler yaşamamıştı. Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçildikten sonraki benzer durumlar da aynı neticeyi verdi. Bu dönemdeki ilk kopma, 1955’te DP-Demokrat Partiden bir grubun ayrılıp Hürriyet Partisini kurmalarıyla oldu. Öyle ki daha sonraki yarım asrı aşkın politik seyirde de görüleceği gibi bu yeni oluşumda Fuad Köprülü gibi DP kurucuları da vardı. 27 Mayıs 1960’tan sonraki zamanda CHP’den kopanlar Güven Partisi, diğer kopanlar da Cumhuriyetçi Parti adını almış ama yaşayamamışlardı. Bu iki parti sonra birleşm

2017’de MHP’den bir kısım mensuplarının ayrılarak İYİ Parti’yi kurmaları üzerine yaptığımız yorumlarda "kopan kaybeder!" demiştik. Gerek yazılı ve gerekse beyaz camda sözlü olarak mükerreren dile getirdiğimiz bu hüküm, sosyolojik bir gerçektir: Bu sözü söylerken tezimizi verilere dayandırıyor ve ortak hafızayı uyandırma adına vak’a sıralamaları yapıyorduk. Meşrutiyet dönemindeki çok partili hayatta yola çıkılan fırka; partiden kopup ayrı fırka kurulduğunda bu partiler yaşamamıştı. Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçildikten sonraki benzer durumlar da aynı neticeyi verdi. Bu dönemdeki ilk kopma, 1955’te DP-Demokrat Partiden bir grubun ayrılıp Hürriyet Partisini kurmalarıyla oldu. Öyle ki daha sonraki yarım asrı aşkın politik seyirde de görüleceği gibi bu yeni oluşumda Fuad Köprülü gibi DP kurucuları da vardı. 27 Mayıs 1960’tan sonraki zamanda CHP’den kopanlar Güven Partisi, diğer kopanlar da Cumhuriyetçi Parti adını almış ama yaşayamamışlardı. Bu iki parti sonra birleşm...
Devamını okumak için tıklayın

Türkiye - Türkiye gazetesi köşe yazarları - Rahim Er - Rahim Er'in son yazısı - Rahim Er'in son köşe yazısı - Rahim Er'in yazıları - Rahim Er'in bugünkü yazısı - Rahim Er'in bugünkü köşe yazısı - Rahim Er'in dünkü köşe yazısı - Rahim Er'in köşe yazısı - Rahim Er'in dünkü yazısı - Rahim Er'in tüm köşe yazıları - Rahim Er'in tüm yazıları - Rahim Er yazıları