Ayırdına varmak

Soner Yalçın

13 Mart 2018

Şunu anlamak istemiyorlar:

Şunu anlamak istemiyorlar:
Kürt meselesinin güven­lik yönü vardır. Bir de…
Kürt meselesinin sosyal iktisadi-kültürel yönü vardır.
Olağanüstü koşullar nede­niyle adını vermeyeyim; eski solcu yeni liberal bir ga­zeteci kitabında diyor ki:
“Benim ana dilim yasak­lansaydı ben de dağa çıkar­dım” deyip, ardından “kül­türel sorunları” ardı ardına sıralıyor!
Yıl, 2018. Kürt kardeşi­mizin bugün hangi kültürel hakkı yok? Televizyonu var, üniversitede kürsüsü var yahu! Kürtçe kitaplar, dergi­ler, şarkı albümleri çıkarılıyor. Kürtçe siyasal propagan­da bile serbest. Uzatmaya­yım… Hangi kültürel sorun­ları var?
İktisadi sorunlarına gelince:
Yozgat'tan Erzu­rum'a Türk'ün ne kadar ağır ekonomik sorunu varsa, Kürt'ün de o kadar sorunu var! Bu ülkede zengin Türk var da zengin Kürt yok mu? İstanbul Boğazı'ndaki yalılarda Kürt işadamı otur­muyor mu sanılıyor?
Eski solcu liberallerin, et­nisiteden kafalarını kaldı­rıp konuya tekrar “sınıf­sal” bakmalarını tavsiye ederim! Yeters...
Devamını okumak için tıklayın

Sözcü - Sözcü gazetesi köşe yazarları - Soner Yalçın - Soner Yalçın'ın son yazısı - Soner Yalçın'ın son köşe yazısı - Soner Yalçın'ın yazıları - Soner Yalçın'ın bugünkü yazısı - Soner Yalçın'ın bugünkü köşe yazısı - Soner Yalçın'ın dünkü köşe yazısı - Soner Yalçın'ın köşe yazısı - Soner Yalçın'ın dünkü yazısı - Soner Yalçın'ın tüm köşe yazıları - Soner Yalçın'ın tüm yazıları - Soner Yalçın yazıları