Sinan Meydan Dünkü Yazısı

:202
Faşizm çağında demokrasi deneyi Serbest Cumhuriyet Fırkası...
“Memnunlukla görüyorum ki Laik Cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasal hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur…” (Atatürk, 11 Ağus...

:917
Atatürk’ün son devrimini de yok ettiler! TÜRK ORMAN DEVRİMİ...
1937'de 3116 Sayılı, 136 maddelik Orman Kanunu hazırlandı. Kanunun gerekçesinde “Devlet malı olan ormanları, kişisel kazanç duygusu ile hareket eden müteahhitlerin elind...

:1376
BORİS’İN DEDESİ: ALİ KEMAL
Ali Kemal, İttihat ve Terakki karşıtlığından Milli Mücadele düşmanlığına savruldu. Yazılarında Kuvayı Milliye'ye ve Atatürk'e saldırdı.Koyu İngilizciliği nedeniyle “Arti...

:1622
Lozan Barış Bayramı nasıl yasaklandı nasıl unutturuldu?...
“Lozan Antlaşması, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasal bir zafer oluşturan bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde eşi yoktur… Lozan Antlaşması imza ...

:990
FETÖ zehrinin panzehiri
“Bizi yanlış yola sevk eden kötülükler biliriz ki çok kere din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle aldata gelmişlerdir…” (Atatürk, Adana,...

:1262
O fotoğrafın gerçek öyküsü
Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni, halkı dinleyerek, halkla konuşarak kurdu. Anadolu'da halk, yüzyıllar sonra ilk kez ayağına kadar gelip kendisini can kulağıyla dinleyen h...

:785
Abdülhamit siyasetinin ilk kurbanı: KIBRIS
1 Temmuz 1878'de devletler hukukunda görülmemiş garip bir antlaşmayla Kıbrıs İngiltere'ye “emaneten” terk edildi. İngiltere, Kıbrıs'a karşılık her yıl Osmanlı'ya 22 bin ...

Sarayın değil milletin dediği olur! MİLLETiN AZiM VE KARARI...
21/22 Haziran 1919'daki Amasya Genelgesi'nden beri bu topraklarda “sarayın değil milletin dediği” oluyor. Bundan sonra da öyle olacak… Atatürk ve birkaç arkadaşı ...

İstanbul’a ihanetin tarihi
“Bir vakitler, şekilleri, boyları ve renkleri tespit edilen binalarla süslenmiş yedi tepenin efsanevi manzaraları artık silinmek üzeredir… İstanbul gelecek asırlarda yed...

Komutanlara saldıran gazeteciye ATATÜRK’ÜN CEVABI
“Mahrumiyet ve zorluklar içindeki ve tek dayanakları namus ve haysiyetleri olan orduların kumandanlarını ‘sefil' ve ‘haydutbaşı' diye niteleyip teşhir etmek ‘ne büyük ah...

FARKINDA MISINIZ? SEVR’i UYGULUYORSUNUZ!
Sevr Antlaşması 152-155 arası maddelere göre; 50 bin kişilik bir askeri birlik dışındaki tüm ordu terhis ediliyordu. 168. maddeye göre tüm askeri okullar kapatılıyordu. ...

İftiralar ve gerçekler 27 MAYIS
“Ordunun politikaya karışmasını istemiyoruz. Ordu ile iktidara gelmek istemiyoruz. Bir baskı idaresini, millet kuvvetiyle yıkmak için mücadele ediyoruz.” (İsmet İnönü, 7...

Atatürk’ün Bağımsızlık Yolu – 3 – İSTANBUL’DAN SAMSUN’A...
Atatürk'e verilen 9. Ordu Müfettişliği görevi Anadolu'daki dağıtılmamış orduları dağıtmayı, silahları toplamayı ve direniş şuralarını kapatmayı içeriyordu. Yani Osmanlı ...

Atatürk’ün Bağımsızlık Yolu – 2 – İSTANBUL’DAKİ ALTI AY...
Atatürk, 13 Kasım 1918'den 16 Mayıs 1919'da kadar 6 ay, işgal İstanbul'unda kaldı. Anadolu'daki milli direnişin ön hazırlığını İstanbul'da yaptı. ...

İnönü’ye de saldırmışlardı KOLTUĞUN KADERİ
DP iktidarı, İnönü'ye yönelik saldırılara engel olmadığı gibi, saldırılara bahane bulmaya çalışıyordu. DP'nin İçişleri Bakanı Namık Gedik, “Bu olayları CHP'liler çıkarıy...

Cumhuriyetin Temel Taşı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ...
Atatürk, sadece “hukuk” ve “mantık” ilkeleriyle 600 yıllık bir monarşiden ve 10 yıllık bir meşrutiyetten, sadece 4 yılda (1920-1923 arasında) bir cumhuriyet çıkarmayı ba...

:437
Seçimden sonra koltuk bırakma sanatı İNÖNÜ’DEN DEMOKRASİ DER...
İnönü, 14 Mayıs 1950 seçimlerini kaybetti. CHP, 27 yıl sonra iktidardan düştü. İnönü, en çabuk şekilde iktidarı, kazananlara bıraktı. Başbakanı ve yeni cumhurbaşkanını t...

:436
Vatan kurtarmaktan parti kurtarmaya HEY GiDi ANADOLU AJAN
“Anadolu Ajansı (bültenlerinin) bazı yerlere yayılmadığı ve gönderilmediği yolunda şikayetler alıyoruz. Anadolu'nun dışarıyla bütün ilgisinin kesilmiş bulunduğu şu sıral...

:487
Atatürk’ten insanlık ve barış dersi
“İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli…” (Atatürk, 17 Mart 1937) Yeni Zel...

:3615
Çanakkale’deki Atatürk etkisi
“İçinizde ve komuta ettiğimiz askerlerde Balkan utancının ikinci bir safhasını görmektense burada ölmeyi tercih etmeyenlerin bulunacağını kesinlikle kabul etmem…”  (Yarb...