Seyyit Nezir Yazıları

Promosyon olarak bilim
AdrianBerry’nin bilime dair çok ilginç ayrıntılar sergilediği Bilimin Arka Yüzü (TÜBİTAK Y., 1996) kitabında, cadı avı üzerine, çok ilginç bir saptama ve güncelleme var: ...

Oligarşinin aşı suçları
Üvercinka’nın 2020 Aralık sayısında yayımladığım “Aşı Kol Geziyor” şiirinden beri, “Halâ aşı olmadın mı? Hiç acımıyor ki, niye korkuyorsun? Aşı karşıtı mısın?” soruları b...

Ödüle hayır mı?
Cemal Süreya, Marx’ın sanat ve kapitalizm üstüne saptamalarından yola çıkarak, “kapitalizm şiire düşman” demişti. Çünkü üretimin endüstriyel standartlarla bir örnek yapıl...

Aydın Refleksi 2: Olayların Gölgesinde
Attilâ İlhan, modern şiirimizde gelenek ve yenilik sarkacında en verimli ve düzeyli ritimde salınan ürünlerle kalmayıp düşünür kişiliğiyle de etkili olmuş bir aydınımız.....

Aydın Refleksi 2: Olayların Gölgesinde
Geçen yazımızda anımsadık ki, “aydınların refleks veremez durumda olduklarını” söyleyen Attilâ İlhan göremedi ama hemen sonraki yıllarda ABD güdümlü FETÖ’cü Ergenekon dav...

Aydın Refleksi-1
Attilâ İlhan, modern şiirimizde gelenek ve yenilik sarkacında en verimli ve düzeyli ritimde salınan ürünlerle kalmayıp düşünür kişiliğiyle de etkili olmuş bir aydınımız.....

Talanla sadakanın diyalektiği
Demirtaş Ceyhun’la ölümünden önce en çok söyleştiğimiz konulardan biri toplumsal alışkanlıklarımızda güdüselliğin baskın oluşuydu. 1950’lerden beri bu özelliğimizi kötüye...

Cemal Süreya Kız Kulesi’nde
Modern şiirimizin okurla derinlikli ve oylumlu ilişkiler kuran büyük isimleri arasında ön sırada yer alan Cemal Süreya, Papirüs’teki “Sonuna Kadar” adlı yazısını şöyle bi...

FETÖ deme korkusu
Erdoğan Alkan’la, De Yayınevi’ni Memet Fuat’tan devraldığım günlerde (1983 ve sonrası) Kabataş Setüstü’ndeki evinde sık sık görüşürdük. Birinde, Aragon’dan Gerçekçiliğin ...

Üstün gelme çabası
Yakup Kadri, romanlarında çöküş dönemlerini kişilerinin ruhsal ve toplumsal durumlarıyla ülkenin kültürel, toplumsal ve siyasal çözülüşü arasında örtüşük yapısal verilere...

Kemal Özer Ödül Ringlerinde
Kemal Özer Şiir Ödülleri’nin sürdürülmesinden yarar umanlar, sorunu ödül ilkelerindeki tutarsızlıklara bağladıkları için, sağlam ilkeler üzerine kurulu ödüllerin amaca up...

Şiir ödülleri ve mafiyözi
Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği (CSKSD) olarak 2015’te Cemal Süreya Şiir Ödülleri’ni sona erdirdiğimizi halâ okuyup işitmeyen birçok şair var. Edebiyatçı demiyorum, oku...

Çağımızda gerçek ve yalan
Son NATO zirvesini Avrasya ve Atlantik arasında pata bitirişine sevinen Biden’ı düşünürken Malraux’nun İnsanlık Durumu ve Kanton’da İsyan kitapları (Varlık Y.,1960’lar) b...

Orhan Veli’de gurbet
Şûle Perinçek, Ulusal Kanal’da sunduğu Yeni Ufuklar programında 6 Haziran Pazar günü Nâzım Hikmet’i anmak üzere benive Murat Demirbaş’ı çağırınca heyecanla kabul ettim. Ş...

Memleket ve hasret aydınlığı
Nâzım Hikmet, bir şair olarak yüklendiği daha önce görülmemiş boyutlardaki çok ağır ve evrensel girişimi, eşsiz bir yeti ve ustalıkla dorukta sonuçlandırdı: Çağın insani ...

Anayasa’ya karşı olmak
27 Mayıs denince, üzüm bağında birkaç adamın güneşli bir pazar günü bir zerdali ağacının gölgesinde hararetli ama seslerini pek de yükseltmeden dertleşmelerini anımsarım....

Türkiye kadar obruk
Çorak Ülke; 20. yy’da İngiliz toplumunda görülen ruhsal çoraklığı sergilemek üzere şiiri işe koşan T. S. Eliot’ın geçmiş ve bugünle köklü bir hesaplaşmaya girerek geleceğ...

Bektaşilik ve Yunus
Yapısökümcü savlarıyla günümüz metin çözümleme yönteminde öncü ve etkili yeri bulunan Derrida; “aslolan metinlerdir” vargısında, nesneler ve olgularla dil arasındaki iliş...

Tekkeye sığar mı Yunus
Ölümünden bir süre öncesine kadar katkılarını Türk Dili Kurumu’ndan esirgememiş olan Sadri Maksudi Arsal, Türkler için tarih boyunca değişmez anayurdun Türkçe olduğunu ço...

:2
Yaşamı halkıyla solumak
Sabah güneşi ilk ışıklarını doldururken çay suyunu ateşe koymaya geçtiğimde, mutfak boyunca ip gibi dizilip masanın altında öbekleşen karıncaları görünce, “beni çok yufka...