Osman Ünlü Dünkü Yazısı

Namazda harfleri karıştırmak
Bir harfi, başka harf okumakta, harfler çok farklı ise, namazı bozar.   Sual: Namazda okunan sure ve dualarda, harflerin yeri değiştirilmiş olsa, namaza  zarar veri...

Namazı kaza edince tövbe de etmelidir
“Farz namazı, İslamiyetin gösterdiği bir sebep olmadan vaktinden sonra kılmak, büyük günahtır."     Sual: Vaktinde kılınmayan, kazaya kalan namazlar kaza edilinc...

Dünya kazancına dini alet etmek
Sözleri veya ibadetleri riya ile olan kimsenin, din bilgisi varsa, buna 'münafık' denir.   Sual: Mal, mülk, makam, mevki elde etmek için dini kullanmak, dindar görü...

Müslüman isyan etmez, fitne çıkarmaz
  Kanunlara, emirlere karşı gelmek, cihad olmaz, fitne çıkarmak olur.    Sual: Seyyid Kutb'un, Cihân Sulhu kitabında “Müslümanlar ihtilalci olur. Zulüm, haksızlı...

“Müslümanların cemaatine tabi ol!”
Hazret-i Huzeyfe: "Ya Resulallah, Allahü teâlâ bize İslam nimetini ihsan etti. Bu saadet günlerinden sonra, kötü bir zaman gelir mi?"     Sual: Peygamber efendim...

Herkes, nefsine nasihat etmeli
“Ey nefsim, günahlara dalmışsın. Allahü teâlâ, bu hâlini görmüyor sanıyorsan, kâfirsin!.."   Sual: "Nefsine sahip ol, nefsine nasihat et" deniliyor. Bir kimse nefsi...

Müminin nefsi nasihat dinler
"Ey nefsim! Ecel sana yaklaşmakta, Cennet ve Cehennemden biri, seni beklemektedir..."     Sual: İnsanda bulunan nefis, hep kötü şeyler istemekte ve bunları yaptı...

Müslümanlar uyanık olmalı
İngilizler, İslamiyeti yok etmek için casuslarını, bilhassa Osmanlı devletine gönderdiler!   Sual: Müslümanların zayıf ve güçsüz kalması, İslamiyetten uzaklaşıp, bi...

Belanın gelmesine sebep
Allahü teâlâ, sevdiklerinin günahlarını affetmek için, onlara dert, bela gönderiyor.     Sual: Belaların gelmesine sebep günahlar mıdır ve bunlardan kurtulmak iç...

Erkeklerin sürme çekmesi
  “Erkeğin tedavi için sürme çekmesi caizdir. Ziynet için çekmesi caiz değildir.''     Sual: Erkeklerin tedavi maksadı ile gözlerine sürme çekmelerinin dinen ...

İnsanların kötülemesine karşı...
Yapılan kötüleme yalan ise, iftira ise, zararı söyleyene olur.   Sual: Bizi kötüleyen, ayıplayanlara karşı, Müslüman olarak nasıl davranmalıyız? Cevap: İnsanları...

Mürtedin kestiği yenmez
Mürted olanın nikâhı fesholur, gider. Kestiği, leş olur, yenmez.     Sual: Müslüman iken imanını kaybeden kimsenin kestiği yenir mi ve dinî nikâhı gider mi? C...

Günah işlemeyi istemek
  Fısk anlatan şiir dinlemek mekruhtur. Günah işlemeyi istemek günah olmaz.     Sual: Bir kimse, herhangi bir günahı yapmayı istese, fakat yapmasa yine günah ...

İhtiyacı olana kan vermek
“İslam dini, sıhhati korumayı emretmektedir. Hastaya kan vermek, insani vazifedir."     Sual: Kanamalı, acil kana ihtiyacı olan bir hastaya, bir başkasının kendi...

Her şey, bir yaratıcının eseridir
İnsanın yaratılışındaki ahenk ve nizam, insanı hayrette bırakıyor!..     Sual: İnsan dâhil her yaratılan tesadüfen, rastgele mi yaratılmıştır? Cevap: Dünyanın...

Nafile namaz kılarken bozulursa...
  Başlanılan bir nafile namaz, bozulursa, bunun kazası da vacip olur.     Sual: Nafile namaza başlayan bir kimse, bu namazı bozar veya bozulursa, tekrar kılma...

Dört halifenin kıyametteki şefaati
Bir gün Cebrâîl aleyhisselam geldi ve Resulullaha "günahkârlar cehenneme gidecektir" dedi...     Sual: Peygamberler şefaat ettiği gibi, kıyamet günü dört büyük h...

Allah'ın sevdiğini seven, kurtulur...
"Benim bir komşum vardı. Fasık, günahkâr, aşağı bir kimse idi. Ancak..."   Sual: Allahü teala, sevdiklerini sevenlere, günahkâr olsalar bile rahmat eyler, onları af...

Bildiği hâlde iman etmedi
  Resûlullah efendimiz, hükümdarlara mektuplar göndererek onları İslama davet etmiştir...   Sual: Peygamber efendimizi bildiği hâlde, iman etmeyen hükümdarlar da...

Kıyametin kopması, mahşer haktır
Muhammed aleyhisselamın kıyametten haber verdiği şeylerin hepsi doğrudur.   Sual: Peygamber efendimizin, kıyametten, mahşerden, kabir azabından verdiği haberlerin h...