Mustafa ÖZTÜRKÇÜ Tüm Yazıları

Bayramınız mübarek olsun Üstadım
Aziz Üstadım; Her zaman olduğu gibi, bu mübarek bayramda da sizleri binler rahmetle anıyoruz. Te’lifine mazhar olduğunuz Kur’ân hakikatleri şaheserlerinizde şöyle demişsi...

Üstad’ın Çam Dağı serencamı
Hazret-i Üstad’a hasret ve Nurlandırdığı menzilleri görmek adına, Isparta ve çevresi Nur mekânlarına yaptığımız seyahatlerde, Barla’daki Çam Dağı’na tırmanışımız, hayatım...

Üç hapsin, üç nur meyvesi
Hazret-i Üstad, çile ve cefayla örülü mübarek hayatı içinde; Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde üç mühim şaheserin te’lifini gerçekleşmiştir.Nur Külliyat...

:1
RAMAZAN-I ŞERİF’İN ARDINDAN BAYRAM SEVİNCİ
Mübarek Ramazan ayı, gün ve gecelerin ardından bayram sevinçleri yaşanır. Fakat İslâm ve iman düşmanlarının âlem-i İslâma karşı yaptıkları zulümler sebebiyle bu yılda, yi...

:4
Bin aydan hayırlı gece
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Şüphe yok ki biz o Kur’ân’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sana ne bildirdi. Kad...

:3
Bir ağaçta dört esma
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa ÖztürkçüBİR AĞAÇTA DÖRT ESMA“Her bir ağacı birer mektub-u Rabbanî ve her bir taife-i mahlûkatı birer kitab-...

:2
Kâinat mecmuası...
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Evet biz bakıyoruz, görüyoruz ki kanda her bir zerre o kadar muntazam ve çok vazifeleri görüyor ki yıldız...

:5
Hiç mümkün müdür ki...
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Hem hiç mümkün müdür ki bir Sâni’-i Hakîm, kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve medh ü senasını ettirmek v...

:4
BİR KANUN-U İLÂHÎ
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Manzume-i şemsiye denilen küremizle beraber on iki seyyare; cirmleri küçüklük büyüklük itibarıyla pek çok...

:5
Bize hâlıkımızı tanıttır...
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. “Bize Hâlık’ımızı tanıttır, muallimlerimiz Al...

:2
Âlem-i hayvanatın kapısı açıldı
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa ÖztürkçüO meraklı ve terakki ile zevki ve şevki artan dünya yolcusu, bahar bahçesinden bir bahar kadar bir güldest...

:3
“Dört nehir Cennetten geliyorlar”
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa ÖztürkçüHayattarane mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istilâ etmek fıtratında olan denizler, arzı ku...

:3
Dağlar ve sahralara o yolcuyu çağırıyorlar
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Sonra dağlar ve sahralar, seyahat-i fikriyede bulunan o yolcuyu çağırıyorlar “Sahifelerimizi de oku!” diy...

:2
BAK KİTAB-I KÂİNATIN SAFHA-İ RENGİNİNE..
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa ÖztürkçüBak kitâb-ı kâinatın safha-i rengînine,Hâme-i zerrîn-i kudret, gör, ne tasvir eylemiş.Kalmam...

:3
Bu güzel misafirhanenin Sahibini tanımak
Her Güne Bir Nur Tefekkürü - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin Sultanı’nı ta...

:1
Bak Kitab-ı Kainatın Safha-i Renginine
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa ÖztürkçüBak kitâb-ı kâinatın safha-i rengînine,Hâme-i zerrîn-i kudret, gör, ne tasvir eylemiş.Kalmam...

:5
Bak kitab-ı kâinatın safha-i renginine
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa ÖztürkçüBak kitâb-ı kâinatın safha-i rengînine,Hâme-i zerrîn-i kudret, gör, ne tasvir eylemiş.Kalmam...

:1
Gençlik uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyanmak
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım, vücudum kabir...

:1
Gafleti dağıtacak bir intibahi ruhî
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Bir zaman yüksek bir dağ başında idim. Gafleti dağıtacak bir intibah-ı ruhî vasıtasıyla, kabir tam manası...

:3
Rusya’da esarette iken
HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü“Harb-i Umumî’de esaretle, Rusya’nın şark-ı şimalîsinden, çok uzak olan Kosturma vilayetinde bulunuyordum....