İnsanın inşası-4: Şahsiyet

Turgut Akyüz

11 Temmuz 2017

Şahsiyet ile kasıt, kelime anlamından da anlaşılacağı gibi insan olmaktır. İnsan ise Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Bu durumda insan olmanın şartı, kendisine verilen görevi ifa etmektir. Fakat bu görevi ifa edebilmesi için insanın bir takım özellikleri haiz olması gerekir. Bu özellikleri şöylece sıralayabiliriz: 1.İman: İman, bilgi ile olur ve insanın varlık âlemindeki yerini bilmesidir diyebiliriz. İmanın şartları ile alakalı hususları zaten bildiğimiz için ayrıca tekrara gerek yoktur. Pratik alana yansıması açısından imanı; “insanın, kendisini yaratan ve diğer yaratılmışlarla olan ilişkisini bilmesi ve kabul etmesidir” şeklinde tarif edebiliriz. İnsanın vazifesinin yeryüzünün imar ve idaresi olduğunu söylemiştik. Bu durumda diğer tüm kâinat ta bize emanettir ve bizim hizmetimize sunulmuştur. Bu nimetlerden helalince istifade ederiz. Nimetin şükrü ise hamd ile yani nimetin hakkını vermekle olur. Tüm bunları bize bahşeden ve nasıl istifade edeceğimizin kurallarını koyan

Şahsiyet ile kasıt, kelime anlamından da anlaşılacağı gibi insan olmaktır. İnsan ise Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Bu durumda insan olmanın şartı, kendisine verilen görevi ifa etmektir. Fakat bu görevi ifa edebilmesi için insanın bir takım özellikleri haiz olması gerekir. Bu özellikleri şöylece sıralayabiliriz: 1.İman: İman, bilgi ile olur ve insanın varlık âlemindeki yerini bilmesidir diyebiliriz. İmanın şartları ile alakalı hususları zaten bildiğimiz için ayrıca tekrara gerek yoktur. Pratik alana yansıması açısından imanı; “insanın, kendisini yaratan ve diğer yaratılmışlarla olan ilişkisini bilmesi ve kabul etmesidir” şeklinde tarif edebiliriz. İnsanın vazifesinin yeryüzünün imar ve idaresi olduğunu söylemiştik. Bu durumda diğer tüm kâinat ta bize emanettir ve bizim hizmetimize sunulmuştur. Bu nimetlerden helalince istifade ederiz. Nimetin şükrü ise hamd ile yani nimetin hakkını vermekle olur. Tüm bunları bize bahşeden ve nasıl istifade edeceğimizin kurallarını koyan ...
Devamını okumak için tıklayın

Milli Gazete - Milli Gazete gazetesi köşe yazarları - Turgut Akyüz - Turgut Akyüz'ün son yazısı - Turgut Akyüz'ün son köşe yazısı - Turgut Akyüz'ün yazıları - Turgut Akyüz'ün bugünkü yazısı - Turgut Akyüz'ün bugünkü köşe yazısı - Turgut Akyüz'ün dünkü köşe yazısı - Turgut Akyüz'ün köşe yazısı - Turgut Akyüz'ün dünkü yazısı - Turgut Akyüz'ün tüm köşe yazıları - Turgut Akyüz'ün tüm yazıları - Turgut Akyüz yazıları

Milli Gazete - Turgut Akyüz Son Köşe Yazıları: