Kâzım Güleçyüz Bugünkü Yazısı

Tesanüd, meşverete uymakla sağlanır
Üstad Barla döneminden itibaren talebelerini ittihad ve tesanüdü muhafaza etmeleri konusunda çok ikaz etmiş.Bir Barla mektubundaki “Hayat, vahdet ve ittihadın neti...

:20
Talimatla fiyat düşer mi?
Erdoğan’ın “Yazın düşer” dediği sebze-meyve fiyatları, yazın üçüncü ayını da yarılamamıza rağmen bir türlü düşmedi.Bunun üzerine, Tarım Kredi Kooperatiflerine tekr...

:15
Resmî ilan gaspına hukukun cevabı
AYM bazı gazetelere Basın İlan Kurumu tarafından verilen resmî ilan kesme cezaları için bir kez daha “ifade ve basın özgürlüğünün ihlali” kararı verdi.Daha doğrusu...

:16
Seçim atmosferinde sandığı beklerken
Farklı kuruluşlarca yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları da, Erdoğan’ın konuştuğu mitinglere katılımın azalması da, sokağın nabzı da aynı şeyi söylüyor.Bütün...

:32
Semih Sergen’in derin imanı
Ebediyete uğurlanan tiyatro sanatçısı Semih Sergen’le 1987 başlarında Güniz Sokak’taki evinde yaptığımız sohbeti Köprü’nün Mart-87 sayısında yayınlamıştık.Metin Ka...

:33
“Tenkit etmeyin, meşveret edin”
Haklı şûrânın ihlas ve tesanüdü netice verdiğini belirten Üstadın Nur Talebelerine tavsiyelerinden biri: “Birbirinizi tenkit etmeyiniz, medar-ı niza (çekişme konusu) bir ...

:14
Basın kartı, gri pasaport, resmî ilan
Sürekli basın kartımız, 4 yıllık bir sürünceme sonrasında ve ancak açtığımız davada mahkemenin verdiği kararın ardından nihayet tanzim edilerek tarafımıza verildi....

Basın kartında hukuka dönüş
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra, daha önce Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün görev alanında olan “basın kartlarının tanzim v...

:26
OHAL zulmünde yeni ihraçlar
Anayasa Mahkemesinin 15-20 Temmuz sürecinde, kendi içtihatlarıyla çelişerek denetim dışı bıraktığı OHAL KHK’larıyla yapılan hukuk cinayetleri, OHAL’in şeklen kalkmasının ...

:19
AKP İhvan’ı nasıl ortada bıraktı?
Bir asra yaklaşan tarihinde siyasetle çok imtihan edilen ve ne yazık ki bu imtihanların çoğunda tuzağa düşüp büyük sıkıntılar çeken İhvan-ı Müslimîn, son olarak “Arap bah...

:15
Siyaset tuzağı ve İhvan
Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanvekili İbrahim Münir’in “Siyasetten çekiliyoruz” açıklaması, “Arap baharı” adı altındaki tuzak süreci başladığında yazdıklarımı...

:30
Hak neşvünema bulacak
Üstad, 31 Mart darbesinden sonra yargılandığı Divan-ı Harb-i Örfî mahkemesindeki müdafaasının sonunda şöyle diyordu:“Millet uyanmış, mugalâta [demagoji] ve cerbeze...

:9
Tek adama en iyi cevap ekiple verilir
6’lı masanın 3 Temmuz buluşmasından sonra yapılan açıklamanın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kısmı şöyle idi:“6 siyasî partinin ortak akıl ve makulde buluşmak üz...

:14
Seçime daha sıkı sarılmak şart
6’lı masa liderlerinin 3 Temmuz buluşmasında verilen en önemli mesajlardan biri, ilk kez hep birlikte erken seçim ve “bir an önce sandık” çağrısı yapmalarıydı.Orta...

:27
Her kemalin bir zevali var
AKP’nin 20 senelik iktidar serencamında kazandığı seçim “başarı”larının önemli sebeplerinden biri Erdoğan’ın halk nezdindeki “karizma” ve popülaritesi olarak gösteriliyor...

:27
Lozan’ın içyüzü ve helalleşme
99. yıldönümünü geride bıraktığımız Lozan Andlaşması için “Zafer mi, hezimet mi?” tartışması yapıldığı malûm. Resmî tarihe göre zafer, aksi görüşe göre hezimet...R...

:13
Engellenen rapor ve ötesi
Mecliste 15 Temmuz kalkışmasını araştırmak üzere kurulan komisyonun hazırladığı raporun âkıbetiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.Yapılan açıklamalardan çıkan net...

:29
Bu hizmetin Sahibi, onu ortada bırakmaz
Bilindiği gibi, vaktiyle bize tevdi edilen ve bunca senedir karınca kaderince yerine getirmeye çalıştığımız vazifeleri genç nesillere devretme hususunu her fırsatta günde...

:38
15 Temmuz hutbesinde neler olmalı?
Eğer 15 Temmuz’larda hutbe uygulaması devam edecekse, metnin muhteva ve üslûbu tamamen yenilenmeli; işi adeta bir kan davasına çeviren zehirli siyaset ve nefret dili terk...

:24
15 Temmuz Mecliste nasıl karartıldı?
Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hâlâ karanlıkta olan meş’um 15 Temmuz kalkışmasını aydınlatmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu aylarca çalışarak bir rapor hazırl...