‘Kutsal devlet’ geleneğimiz hiç değişmedi

Mehmet Ocaktan

12 Temmuz 2019

Devleti sosyolojik anlamda yöneten ve yönetilen arasında oluşan yönetsel bir organizasyon olarak tanımlamak mümkün. Dolayısıyla gerek klasik, gerekse modern anlamda devlet olgusu, bütün toplumlar için kamu düzeninin sağlanması ve birlik içinde yaşamayı temin için hayati bir öneme sahiptir. Ancak 1. Dünya Savaşı sonrasında devlet kavramının mitselleştirilmesiyle birlikte özellikle Batı toplumlarında faşizmin ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır. Tarihi tecrübeler göstermiştir ki, devlete kutsallık atfetmenin nihai olarak varacağı son durak faşizm ya da despotizmdir.

Devleti sosyolojik anlamda yöneten ve yönetilen arasında oluşan yönetsel bir organizasyon olarak tanımlamak mümkün. Dolayısıyla gerek klasik, gerekse modern anlamda devlet olgusu, bütün toplumlar için kamu düzeninin sağlanması ve birlik içinde yaşamayı temin için hayati bir öneme sahiptir. Ancak 1. Dünya Savaşı sonrasında devlet kavramının mitselleştirilmesiyle birlikte özellikle Batı toplumlarında faşizmin ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır. Tarihi tecrübeler göstermiştir ki, devlete kutsallık atfetmenin nihai olarak varacağı son durak faşizm ya da despotizmdir.

Bu çerçevede Osmanlı dahil Türkiye’nin tarihine baktığımızda devleti kutsallaştırmanın, bu topraklarda otoriterizme derin kökler oluşturduğunu söylemek gerekiyor. Osmanlı’nın son yüzyılını içine alan süreçte başlayan reform ve modernleşme hareketleri, her ne kadar siyasal yapının mutlakıyetten meşruti monarşiye evrilmesini sağlamışsa da, rejimin otoriter karakteri Cumhuriyet’in ilk yıllarında da devam etmiştir.

...
Devamını okumak için tıklayın
Karar - Karar gazetesi köşe yazarları - Mehmet Ocaktan - Mehmet Ocaktan'ın son yazısı - Mehmet Ocaktan'ın son köşe yazısı - Mehmet Ocaktan'ın yazıları - Mehmet Ocaktan'ın bugünkü yazısı - Mehmet Ocaktan'ın bugünkü köşe yazısı - Mehmet Ocaktan'ın dünkü köşe yazısı - Mehmet Ocaktan'ın köşe yazısı - Mehmet Ocaktan'ın dünkü yazısı - Mehmet Ocaktan'ın tüm köşe yazıları - Mehmet Ocaktan'ın tüm yazıları - Mehmet Ocaktan yazıları

Karar - Mehmet Ocaktan Son Köşe Yazıları: