100 yıl önce İstanbul'un işgali

İlber Ortaylı

15 Mart 2020

Bu direniş derhal Maraş-Antep ve Urfa’ya sıçradı. Mustafa Kemal Paşa, mayıs ayının 19’unda Samsun’a çıkıp Havza-Amasya-Erzurum’a ulaştığı anda bu hareketlerle paralel bir etkinlik içindeydi. İstanbul’da bu gelişmeler dolayısıyla 3 Ekim 1919’da Damat Ferit Paşa hükümeti istifa ederek yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Kabinesinde Mersinli Cemal Paşa ve Ferik (Korgeneral) Abuk Ahmet Paşa, Mustafa Kemal hareketinin kuvvetli destekçileriydi. İstanbul’daki Britanya komiserinin istihbarat raporlarında “Harbiye Nazırı Mersinli Cemal Paşa’nın İstanbul’daki milliyetçi hareketin başı olduğu” not ediliyor. Müttefik kuvvetler İstanbul’daki hâkimiyetin yeterli olmadığını ve işgalin I. Cihan Harbi’nin mağlubu devletlerin ve memleketlerin uysal havasına zıt bir şekilde problem yarattığını görmüşlerdi. Uzun müzakerelerde işgal kuvvetlerinin yüksek komiseri de Robeck’in kabineyi tehdidi bizzat hariciye nazırını Anadolu hareketi dolayısıyla İstanbul Hükümeti’ni mesul tutacaklarını bildirmesi net

Bu direniş derhal Maraş-Antep ve Urfa’ya sıçradı. Mustafa Kemal Paşa, mayıs ayının 19’unda Samsun’a çıkıp Havza-Amasya-Erzurum’a ulaştığı anda bu hareketlerle paralel bir etkinlik içindeydi. İstanbul’da bu gelişmeler dolayısıyla 3 Ekim 1919’da Damat Ferit Paşa hükümeti istifa ederek yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Kabinesinde Mersinli Cemal Paşa ve Ferik (Korgeneral) Abuk Ahmet Paşa, Mustafa Kemal hareketinin kuvvetli destekçileriydi. İstanbul’daki Britanya komiserinin istihbarat raporlarında “Harbiye Nazırı Mersinli Cemal Paşa’nın İstanbul’daki milliyetçi hareketin başı olduğu” not ediliyor. Müttefik kuvvetler İstanbul’daki hâkimiyetin yeterli olmadığını ve işgalin I. Cihan Harbi’nin mağlubu devletlerin ve memleketlerin uysal havasına zıt bir şekilde problem yarattığını görmüşlerdi. Uzun müzakerelerde işgal kuvvetlerinin yüksek komiseri de Robeck’in kabineyi tehdidi bizzat hariciye nazırını Anadolu hareketi dolayısıyla İstanbul Hükümeti’ni mesul tutacaklarını bildirmesi net...
Devamını okumak için tıklayın

Hürriyet - Hürriyet gazetesi köşe yazarları - İlber Ortaylı - İlber Ortaylı'nın son yazısı - İlber Ortaylı'nın son köşe yazısı - İlber Ortaylı'nın yazıları - İlber Ortaylı'nın bugünkü yazısı - İlber Ortaylı'nın bugünkü köşe yazısı - İlber Ortaylı'nın dünkü köşe yazısı - İlber Ortaylı'nın köşe yazısı - İlber Ortaylı'nın dünkü yazısı - İlber Ortaylı'nın tüm köşe yazıları - İlber Ortaylı'nın tüm yazıları - İlber Ortaylı yazıları

Hürriyet - İlber Ortaylı Son Köşe Yazıları: