Böyle bir sergi ilk defa düzenlendi, müziğe merakınız varsa mutlaka gidip gezin!

Murat Bardakçı

23 Haziran 2022

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir aydan buyana hayli ziyaretçi çeken ama basının nedense pek rağbet göstermediği bir sergi var: “Saz ve Söz. Türk Müziği Tarihi Sergisi”...

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir aydan buyana hayli ziyaretçi çeken ama basının nedense pek rağbet göstermediği bir sergi var: “Saz ve Söz. Türk Müziği Tarihi Sergisi”...

Musiki tarihimizde bir ilk olan bu sergide Türk ve İslâm dünyasının müziği ile ilgili yüzyıllar öncesine ait kaynak kitaplar, bir kısmı artık unutulmuş olan çalgılar, objeler ve artık hayatta olmayan birçok meşhur besteci ile icracının şahsî eşyaları yeralıyor.

Sergilenen yüzyıllar öncesine ait kaynak kitaplardan bazılarını yazayım: 13. asır musiki nazariyatçısı Safiyüddin Urmevî’nin “Kitâbü’l-Edvâr”ı, Timur’un müzisyeni ve Türk Müziği’nin çok önemli ismi Abdülkadir Meragî’nin 1403’te Semerkand’da yazdığı “Câmiü’l-Elhân”ı, 17.-18. yüzyılın meşhur müzisyeni Prens Dimitri Kantemir’in “Edvâr”ı, 1765’te doğan Mevlevî Şeyhi Nâsır Abdülbaki Dede’nin “Tedkîk ü Tahkîk”i ile “Tahririye”si, eski elyazması notalar ve daha birçok kaynak...

“Saz ve Söz” sergisinde Klasik Türk Musikisi...
Devamını okumak için tıklayın

Habertürk - Habertürk gazetesi köşe yazarları - Murat Bardakçı - Murat Bardakçı'nın son yazısı - Murat Bardakçı'nın son köşe yazısı - Murat Bardakçı'nın yazıları - Murat Bardakçı'nın bugünkü yazısı - Murat Bardakçı'nın bugünkü köşe yazısı - Murat Bardakçı'nın dünkü köşe yazısı - Murat Bardakçı'nın köşe yazısı - Murat Bardakçı'nın dünkü yazısı - Murat Bardakçı'nın tüm köşe yazıları - Murat Bardakçı'nın tüm yazıları - Murat Bardakçı yazıları

Habertürk - Murat Bardakçı Son Köşe Yazıları: