Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:17

Giderim Van’a doğru...

GÜNÜN TARİHİ 20 Mart 1514 Bugün, kesin zafer ile neticelenen meşhûr Çaldıran Seferinin yıldönümü: Yaklaşık iki bin kilometre yol gidecek olan koca Osmanlı Ordusu, 20 Mart 1514’te Edirne’den hareket etti. İslâm Birliği “İttihad-ı İslâm” açısından tarihin dönüm noktalarından birini te...
20 Mart 2018 M. Latif Salihoğlu
:4

Yargıyla bu kadar oynanırsa

Anayasa Mahkemesi Ocak ayında Şahin Alpay ve Mehmet Altan için “Hak ihlali var, tahliye edilmeleri gerekir” kararı verdiğinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, mahkemeyi anayasa ve yasaların çizdiği sınırları aşmakla suçlarken, Başbakan biraz daha ortadan ve temkinli gitmeye çalışan, ama nihaye...
20 Mart 2018 Kâzım Güleçyüz
:4

Dua ruh imarı, duygu onarımdır!

Olumlu ve olumsuz duygulardan örülmüş, Allah’ın antika bir sanatıyız. Hergün, her saat endişe, üzüntü, keder, sıkıntı veya çeşitli darbelere maruz kalırız. Ruh ve duygularımız yaralanır.  İşte, dualarımızla Şafi-i Hakiki, Kadıyü’lhacat (bütün ihtiyaçları karşılayan) Allah’a sığınır;...
20 Mart 2018 Ali Ferşadoğlu
:4

Ruhumuzun zaaflarını keşfedelim

“Ruhumuza protez lazım” dedik. “Haklısınız” diyen çok oldu. Duygularımızdaki kırılmaları yazmaya devam edelim. Olması gereken pozitif duygularımızın yeterli olmaması kadar, olmaması gereken olumsuz duyguların az da olsa bulunması da tehlikelidir.  Bu aşırılıkları şeytan kulla...
20 Mart 2018 Ahmet Battal
:2

“Seçmen iradesini gasp” oyunu

Meclisten apar topar geçirilen “ittifak teklifi”nin antidemokratik yönleri nazara verildiğinde, iktidar partisi sözcüleri ve “ilişik yorumcular”, “Komisyonlarda, Meclis’te değiştirilecek, düzeltilecek” sözünü vermişlerdi. Ancak teklif, çoğu kez yüzler ve hatta bin maddeyi bulan yüz – yüz e...
20 Mart 2018 Cevher İlhan
:2

Bediüzzaman’a ömrünü bağışlayan küçük Saidlerden Emin Yılmaz (1981-2016)

Emirdağ Lahikası 171. Mektup’ta geçen altı masum çocuğun 1945 yılında küçük yaşta Üstadı ve Risale-i Nurları tanımaları ve mektup yazarak ihtiyar ve hasta olan Üstada ömürlerinden bir kısmını vermeleri, takdire şayan bir fedakârlık örneği olarak lahikalarda yerini almıştır. Üstad, “O masu...
20 Mart 2018 Muzaffer Karahisar
:2

Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma

“Bu neticeler (1957 seçimi) Adnan Menderes’e bildirildiğinde vakit seher vaktiydi. Gece boyu yaşadığı heyecanı düşündü ve ellerini kaldırıp mırıldandı. “Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma.” “Ne oluyor bu insanlara?” dedi kendi kendine.  Arkadaşlarına baktı, onlar...
20 Mart 2018 İslam YAŞAR
:1

En müstakim yol, Sünnet-i Seniyye’ye tâbi olmak

Velâyet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini, Sünnet-i Seniyyeye ittibadır. Yani, a’mâl ve harekâtında Sünnet-i Seniyyeyi düşünüp ona tâbi olmak ve taklit etmek ve muamelât ve ef’alinde ahkâm-ı şer’iyeyi düşünüp rehber ittihaz etmektir. [...] İşte bu cadde-i kübra...
20 Mart 2018 Risale-İ Nur'dan

Zafer ve marş

Çanakkale Zaferi etrafında devam eden tartışmalar bu zaferin hakkıyla ve doğru bir şekilde öğrenilemediğini gösteriyor. 18 Mart 1915’de kazanılan bu zafer en başta inancın ve azmin zaferiydi. Maddî olarak sıkıntı çeken bir milletin haksızlara meydan okumasıydı. Eğer sağlam bir inanç ve fed...
20 Mart 2018 Faruk Çakır

Kalpler Allah’ın elindedir

İstanbul’dan Ergin Boz: “Risale-i Nur’u dikkatli inceleyenler ister istemez bu kıymetli eserlerin çok daha fazla rağbet görmesi gerektiğini düşünüyor. Ama bunu göremiyoruz. İzah eder misiniz?” Tebliğin İki Yönü Var Tebliğ vazifesi Cenâb-ı Allah’ın başta Peygamberler olmak üzere, kul...
20 Mart 2018 Süleyman Kösmene

‘Yerli ve milli’ mi dediniz?

Son günlerin moda tabiri ve terimi; ‘yerli ve milli.’ Yerli olan; sana ait olan demektir. Yerli olan; bu topraklara ait olan demektir. Yerli olan; Müslümanca olan demektir. Milli olan; bu topraklarda yaşayan kadim İslam medeniyetinin yoğurduğu kültürle hemhal olmak dem...
20 Mart 2018 Atilla Yılmaz

“Dinî hayat, Diyanet’e bağlanmaya çalışılıyor!..”

12 MART 2018 PAZARTESİ * “Âlem-i İslâm’ın en büyük problemlerinin başında istibdadın içimizde hayat bulması ve hürriyet-i şer’iyenin te’sis edilememesi gelir. İnşaallah istibdadın kırılması ve hürriyet-i şer’iyenin te’sis edilmesi ile, âlem-i İslâm nefes alabilir ve rahat edebilir. Bediüzz...
20 Mart 2018 Orhan GÜLER

Nasıl yatırmalı?

Birazcık paramız olduğunda kendimize göre yatırımlar yapıyoruz şu hayatta. Bazen doğru yatırımlar yapıyoruz belki, bazen de para kazanmak ümidiyle yaptığımız yatırımımızı batırıyoruz. Yatırımın nasıl yapıldığı bilinmeden işe girişildiğinde ise paranın batırılmaması işten bile değil. Son gü...
20 Mart 2018 Mustafa Sait ÖNAL

Risale-i Nurlar ve askerlik hizmeti

Risale-i Nur hizmetlerinde Risaleler’in sohbeti, yayını, dağıtımı, başkalarına anlatılması ve tanıtılması en temel görevlerdendir. Risale-i Nurlar’ı insanın kendi hayatının her alanında yaşaması ise en önemlisidir. Risaleler’i düzenli okuyup, anlayıp ve hayatında uygulayabilenler, farkında...
20 Mart 2018 Ömer Örtlek

Hürriyet her istediğini yapmak değildir

Hürriyet esir olmama, serbest olan, asil, soylu anlamına gelmekle birlikte, halk arasında en çok bilinen anlamı “özgürlük”tür. “Bir şeyi yapma veya yapmama, belli bir şekilde davranıp davranmama erki olarak da tanımlanabilir.”1 Evrensel manada hürriyet, hiçbir kayıt ve şarta bağlanm...
20 Mart 2018 Emin Fırat
:112

Komşular selâm dahi vermiyor

*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur. Size bu mektubu defaatle yazdım, yırttım, tekrar yazdım. İlk mektubu kardeşimi aldıkları gün yazdım. Kapıyı iki yaşındaki yeğenim açmış. Ben gittim karşımda üç erkek bir bayan. Kardeşimi soruyorlardı. Evde hiç erkek yok. Eşime darbe sonras...
19 Mart 2018 Mağdur Kürsüsü
:96

İttihad-ı İslâm için Ayasofya’yı açın

-Demokrat Başbakan - İslâm Yaşar’ın Kaleminden... -27- Said Nursî’nin, şeair-i İslâmiyenin ihyası hususunda ilk iki teklif kadar ehemmiyet verdiği üçüncü tavsiyesi ise Ayasofya’nın ibadete açılması idi. O Ayasofya’nın ibadete açılmasına, ittihad-ı İslâmın gerçekleşme merhalelerinden biri n...
19 Mart 2018 İslam YAŞAR
:41

Bediüzzaman haftası

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yarım asrı aşkın bir süre önce yola çıkan haftalık İttihad gazetemizin 50., onun günlük versiyonu olarak yayına başlayan Yeni Asya’nın 49. yılı derken, Üstadın bir vefat yıldönümüne de erişmek üzereyiz. Önümüzdeki 23 Mart Cuma günü 58. vefat yıldönümü....
19 Mart 2018 Yeni Asya'dan Size
:39

Manevi ticaret mevsimi

Bu gün itibariyle üç aylara girmiş bulunuyoruz. Âlem-i İslâma hayırlar getrsin inşallah. Üç aylar ve içerisinde yer alan günler, ibadet fırtınaları için programlanmış ve gündemimize taşınmış yep- yeni fırsatlarla geldi. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle şuhur-u selase, yani üç aylar, p...
19 Mart 2018 Süleyman Kösmene
:22

150 yıllık demokrasi

GÜNÜN TARİHİ: 19 Mart 1877 Bugün adına Demokrasi dediğimiz Meşrûtiyet sistemine fiilî ve tatbikî sûrette adım attığımız (19 Mart 1877) tarihinin üzerinden yaklaşık yüz elli senelik bir zaman geçti. Her ne kadar otuz yıllık bir kesinti (askıya alınma) hali yaşandı ise de, millet olar...
19 Mart 2018 M. Latif Salihoğlu
:13

Niyet ve ihlâs

Niyet meselesi, Bediüzzaman Hazretleri’nin kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür. Niyet, kalbin bir ‘şey’e karar vermesidir. Yani kalbin bir arzusu olup, fiil canibine yönelmesidir. Ayrıca niyet bir istek ve duygudur. Kalbe ait mânevî bir fiildir. Kalbdeki mânâların veya tesirât-ı hâriciyede...
19 Mart 2018 Abdülbakî Çimiç
:8

Duâ bir zırhtır

Duâ bir zırhtır. Hz. Cebrâil (as) Peygamberimize (asm) Cevşenü’l-Kebîr duâsını takdim ederken; “Üzerinden zırhını çıkar; bu duâyı oku. Bunu üzerinde taşır ve okursan, zırhtan daha büyük tesiri vardır” dedi. (Ahmet Ziyaeddin Efendi, Mecmuatü’l-Ahzâb). Şeytan ve habis ruhların şer/köt...
19 Mart 2018 Ali Ferşadoğlu
:7

İslâm akidesinin takviyesi için çalışmalı

Silsile-i Nakşînin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbânî (ra) Mektubat’ında demiş ki: “Hakaik-ı imaniyeden bir meselenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmâta tercih ederim.” Hem demiş ki: “Bütün tariklerin nokta-i müntehası, hakaik-ı imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır.” ...
19 Mart 2018 Risale-İ Nur'dan
:5

Yeni hedefler

Yeni Asya, son yılların en büyük atılımlarını yapıyor. Bir taraftan “İttihad Buluşmaları” ile başlayan ve Yeni Asya’nın 49. kuruluş yıl dönümü ile devam eden yeni hamle, diğer taraftan “Gençlik Buluşmaları” ile başlayıp, gençlerin gayreti ile ortaya çıkan yeni “Gençlik Sayfası” ve “Ahiret ...
19 Mart 2018 Abdil Yıldırım
:4

Şekerin tadı kaçmasın

Eğer son dakika değişiklikleri olmazsa Nisan ayında yapılacak ihalelerle devlet elindeki 14 şeker fabrikasını satacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) açtığı ihaleler Nisan (2018) ayının değişik günlerinde yapılacak. Şu an itibarıyla 8’i özel bazı kooperatiflerde ve 25 tanesi de ...
19 Mart 2018 Faruk Çakır
:3

Müslüman olmak emek ister!

İnsanı insan eden, belki kâinata sultan eden iman ve İslâmiyetin giriş parolası Kelime-i Şahadettir. Yani Yüce Yaratıcının var- lığına ve birliğine inanmak; O’nun elçisi olan Hz. Muhammed’in (asm) elçi olduğunu ve getirdiklerini tasdik etmektir. İslâma giriş bununla başlar, ama bunu...
19 Mart 2018 M. Said Zeki
:2

Himmet ve gayretler nereleri tevcih etmeli?

Üstad Bediüzzaman’ın yeryüzünde kendisine ait başını sokacağı bir evi olmadığı gibi, hizmet-i Kur’âniyeyi yapacağı kendisine mahsus bir dersanesi, bir mekânı da olmadı. Hayatı boyunca bize göre elzem olan bu mekân yokluklarını dert edinmedi. Daha rahat bir hayat yaşayayım, daha çok, daha v...
19 Mart 2018 Hüseyin Gültekin
:2

Doğu Guta yeryüzü Cehennemi olmasın

Suriye’deki iç savaş 7. yılını geride bıraktı. Ülke topraklarının ku- zey ve doğusunun neredeyse tamamı silâhlı örgütlerin denetimi altına girmiş durumda. Sahadaki örgütler başlıca dinî/mezhepsel, siyasî/ideolojik, etnik vd. düşünce yapısına sahiptirler. Zaten bu düşünce yapılarının yanınd...
19 Mart 2018 Muhammet ÖRTLEK
:1

Vitrin temizliği neden yapılır?

Vitrin bilindiği üzere, müessesenin dışa açılan yüzüdür. Vitrinde olanlar müesseseyi temsil eden unsurlardır. Hiçbir esnaf kalitesiz, cazibesiz, düşük profilli mallarını vitrine koymaz. Koyması da akla uygun olmaz. Vitrinde kıymetli, kaliteli ve albenisi olan mallar yer alır. Bu kai...
19 Mart 2018 Sebahattin Yaşar
:1

Davûd-El Antakî’den reçeteler (3)

SARIMSAK: Pişirilerek veya közlenerek yendiğinde, diş ağrılarında fayda sağlar. Ağız içini ve boğazı temizler. Soğuk algınlığı, müzmin öksürük ve göğüs ağrılarında faydalıdır. Günde bir diş sarımsak yemek, kanı zararlı maddelerden temizler. Sarımsak yemek, vücudu birçok hastalıktan, özellikle de ...
19 Mart 2018 Feyzullah Ergün

Alışkanlıklarımız ibadet olsun

Sevgili arkadaşlar; Hayatın normal seyri içinde oturup kalkmak, yemek içmek, uyumak, yürümek ve alış veriş yapmak her gün yaptığımız sıradan işlerdir. İbadetlerin ise neler olduğunu biliyoruz: - Namaz, oruç, zekât ve hac gibi İslâmda var olan kulluk görevlerimizdir.  H...
19 Mart 2018 Merve İriyarı

Bir puan iyidir

Bir derbiyi daha geride bıraktık. Neticesine baktığımızda; G.Saray açısından beraberlik iyi netice. F.Bahçe ile puan farkı korunmuş oldu. F.Bahçe eğer kazansaydı şampiyonluk iddiasını güçlendirecekti. Şimdi gelecek haftalarda, kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.  Bu m...
19 Mart 2018 Said Okur

Başakşehir çok istedi

Galatasaray’ın önceki gün Fenerbahçe deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte bu maçın önemi her iki takım için daha da artmıştı. Ancak Beşiktaşlı futbolcular sahada maçın öneminden habersiz gibiydi. İlk 45 dakika boyunca futbol adına ortaya hiçbir şey koyamayan siyah-beyazlılar, özellikle ilk ...
19 Mart 2018 Ahmet Dursun