Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:8

Risale-i Nur, ona talebe olanın kendi malı gibidir

Risale-i Nur, ona şakird olmak şartıyla, herkesin kendi malı gibidir.Aziz, Sıddık Kardeşlerim!Mesmuatıma nazaran, Şemsi ve isimlerini söylemeyi münasip bulmadığımız müellifler, Zülfikar’dan ve sair Risale-i Nur’dan bazı kısımları kendi namlarına neşretmelerine razıyım ve helâl ediyorum ve ...
5 Aralık 2020 Risale-İ Nur'dan
:5

Algı operasyonlarını boşa çıkarmak için

Günümüzde öne çıkan ve ağırlık kazanan psikolojik savaş taktiklerinin en tahripkâr ve yıkıcı olanları, olmadık yalan, iftira, saptırma ve çarpıtmalarla yürütülen karanlık algı operasyonları.Kontrol altındaki güdümlü medya araçları kullanılarak yapılan tek taraflı propagandalarla zihinler ş...
5 Aralık 2020 Kâzım Güleçyüz
:5

Musîbetlerden nasıl kurtulabiliriz?

Başlık bizi şaşırtmasın. Sadece koronavirüs değil, bütün hastalıklardan imanın bereketi ve gücüyle kurtulabiliriz!Bu hüküm doğrudur ve bir doğma değildir! Çünkü, bilgi, ilim ve zihin merhaleleri olan “tahayyül, tasavvur (düşünce), taakkul, tasdik, iz’an (anlayış, kavrayış), iltizam”dan son...
5 Aralık 2020 Ali Ferşadoğlu
:5

Şimdi Tahmidiye okuma vaktidir

Aziz sıddık Ağabey ve kardeşlerYirmi Üçüncü Söz’de geçen “Ve beliyyelerin istilâsı ve muzır şeylerin tasallutu, bazı duâların evkat-ı mahsusalarıdır ki, insan o vakitlerde aczini anlar; duâ ile niyaz ile Kadîr-ı Mutlak’ın dergâhına iltica eder.”, tesbiti; yaşanılan bu koranalı dönemin dahi...
5 Aralık 2020 Mehmet Çetin
:4

Bütün vebâl başkasına atılıyor!

VAZİYET “Ekonomiyi ben yönetiyorum, ben!” diyen Cumhurbaşkanı’nın salgına dair vatandaşlara sitem edip iktidarın başarısızlığını peşinen “halka yükleme” söylemleriyle kalmayıp, daha şimdiden “tedbirlerle ilgili sorumluluğu” birinci derecede Bilim Kurulu'na ait olduğunu ifadesi dikkat çekic...
5 Aralık 2020 Cevher İlhan
:3

Birlik çok mu zor?

Dünyanın her yerinden "bir ve beraber olmak lazım" diyen siyasetçi ve idareciler olduğu halde ne hikmetse arzu edilen 'birlik' ekseriyetle sağlanamaz. Hele hele İslam alemi bu hususta çok yaralı. 50'den fazla 'İslam ülkesi' var ve bunlar bir araya gelip ortak menfaatler için ortak k...
5 Aralık 2020 Faruk Çakır
:3

Tevfik Allah'tan

Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetlerinde en başta gelen prensip, düstur, kural ve usûl; inayettir.Niyet her işimizin başıdır. Eğer müsbet Kur’ân, iman hizmetine niyet halisane yapılmış ise, çalışma ve gayreti Cenab-ı Rabb-ül Âlemin verecektir. Boşuna dememişler yapılacak işin yarısını halisan...
5 Aralık 2020 Rifat Okyay
:3

Dede-torun tedavisi

Dünyaya gelirsiniz, (belki) birileri sevinir. Çocuğum oldu der, haber verir sevdiklerine.Onlar da sevinir. Kendi çapında bir dalgalanma oluverir hayatta.Sonra, sonra büyür insan.Kurallara uyar ve evlenir.Sonra onun da çocuğu olur.O da sevinir. Sevdiklerine haber verir, onları da sevindirir...
5 Aralık 2020 Sebahattin Yaşar
:3

Vesayetler bitmez mi?

Askerin siyasetle ilişkisi eskiden de sorunluydu ama şimdi farklı bir boyutta. Örneği şu:Bir CHP milletvekili bir televizyon programında canlı yayında orduyu da ilgilendiren siyasi bir şeyler söylemiş. Söyler. Vekildir. Muhaliftir.Kamuoyunda gelen hücumlar üzerine açıklama yapmış ve...
5 Aralık 2020 Ahmet Battal
:3

Gönenli Mehmet Efendi

İstanbul’un Kibar-ı Evliyasından birisi olan Merhum Gönenli Mehmet Efendi (Öğütçü), aynı zamanda Üsküdarlı Ali Efendi'nin vefatından sonra Reisü’l-Kurra unvanına sahip olan birisidir.İstanbul’un çeşitli camilerinde görev yapmış ve Anadolu’dan İstanbul’a giden talebelerin de melce-i olmuş b...
5 Aralık 2020 Halil Elitok
:2

Lisan-ı kal, lisan-ı halle taçlanmalı - 2

​Geçen yazıda lisan-ı hal’in lisan-ı kal üzerindeki tesiri ve önemini arz etmeye çalışmıştık.Evet lisan-ı kal’ın kelimeleri kitle iletişim araçları ve medya adeta yağmur damlaları gibi yağıyor, sel oluyor ve akıyor, ilânat halini alıyor. Sonra kamuoyuna ait sağduyusuna ve sonrası da o meşh...
5 Aralık 2020 Ali Ataç
:1

"Mutlaka bu borcu ödeyeceğim"

MEKTUP    Esselâmüaleyküm. Değerli büyüğüm, Hasan Muharrem Okur. Satırlarıma özgür günlerimde bizatihi ziyaretinize gelerek sizinle yüz yüze görüşüp, tanışabilmek dileği ve temennisiyle başlarken, en evvel -malûm- İzmir depreminden ötürü size geçmiş olsun dileklerimi belirtmek istiyorum....
5 Aralık 2020 H. Muharrem Okur
:1

Unutulan yaşamak

Dünyayı kim karıştırıyor? Cevap vereyim: Yaşamayı bilmeyenler...*Dünya... gele gele buralara geldi.Binalar dövdü şehirleri.Sinan, İstanbul'a İstanbul katardı; biz İstanbul'u azalttık!Fitne, uykuya yatırılırdı; mümkün mertebe;Şimdi bir tuhaf ...
5 Aralık 2020 Ali Hakkoymaz
:1

İran’da Fahrizade suikastı

İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Şii milis grubu Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Abu Mehdi El-Muhandis 3 Ocak 2020 Cuma günü, ABD’nin hava saldırısı ile Bağdat’ta öldürülmüşlerdi. Suikastın ardından bölgenin kırılgan fay hatları da harekete geçmişti (Yeni Asya, Kasım Süleymani S...
5 Aralık 2020 Muhammet ÖRTLEK
:11

Feminizm bir tahrip projesi mi?

“Yalan söyledikleri zaman fitneyi ika ediyorlar. Fitneyi ika ettikleri zaman ifsat ediyorlar. Nasihat edildikleri vakit kabul etmiyorlar. Fesat yapmayın denildiği zaman, ’Biz ancak ıslaha çalışıyoruz’ diyorlar.”Bir âyeti tefsir sadedinde Bediüzzaman’ın İşarat-ül İ’caz tefsirine aldığı şu c...
4 Aralık 2020 Şükrü Bulut
:10

Millî Mücadele, Samsun’dan 6 ay önce başladı

GÜNÜN TARİHİ: 4 Aralık 1918Millî Mücadele’nin başladığı gün ve tarih ile ilgili olarak birbirinden farklı bakış açıları var. Bize göre, resmî ve teşkilâtlı bir şekilde mücadelenin başlangıç tarihi 1918 yılı Aralık ayının ilk haftasıdır.Bu yazının omurgasını da aynı tarih tezi üzerin...
4 Aralık 2020 M. Latif Salihoğlu
:9

Salgın yayıldıkça

Geçen Mart’tan bu yana ülkemizde de bir numaralı gündem olmaya devam eden korona salgını azalıp hafiflemek şöyle dursun, daha da ağırlaşarak hepimizin hayatını etkilemeyi sürdürüyor.Bunda iktidarın süreci yönetme politikasının rolü ve etkisi de haliyle tartışılıyor ve ciddi şekilde sorgula...
4 Aralık 2020 Kâzım Güleçyüz
:9

“Tek adam” ekonomiyi de çökertir

Ekonomik krizin (siyasî, sosyal, manevî boyutlarıyla) birkaç temel sebebi vardır:Tevekkül ve kanaati yanlış anlamaktır. “Riyaset-i şahsiye”nin (kişiye veya zümreye dayalı yönetim sistemi) uygulanması. Demokrasi, meşveret, şeffaflık ve sorgulama yok. “Sen çalış ben yiyeyim, başkası a...
4 Aralık 2020 Ali Ferşadoğlu
:9

Hapishaneler Nur Medresesi hükmüne geçti

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!Nur’un küçük kahramanlarından muallim Mustafa Sungur, hem Eflâni, hem Safranbolu, hem Kastamonu, hem İnebolu, hem Daday, hem Araç kardeşlerimizin namına bayram tebriki için yanımıza geldi. Biz de onu bir küçük Said olarak hem size, hem o kardeşlerimize maddî ve mân...
4 Aralık 2020 Risale-İ Nur'dan
:8

CHP, Demokrasi ve Kemalizm

Ülkemiz, Kemalizm’in kayıtlarından kurtulup birinci sınıf bir demokrasiye geçmedikçe rahat yüzü görmeyeceği, medenî, müreffeh bir seviyeye yükselmeyeceği açıktır.Bu iş için Cumhuriyet Halk Partisi’nin desteği çok önemlidir.Zira CHP, yakın geçmişte yapılan seçimlerde seçmen kitlesini...
4 Aralık 2020 İbrahim Ersoylu
:6

Dünyayı ahirete tercih asrı ve Risâle-i Nurlar (2)

Gerçekten de içinde yaşadığımız ahir zamanda, bırakalım ehl-i dalâleti, ehl-i hidayet dahi kendini dünyanın cazibesinden kurtaramadığına göre sebepleri neler olabilir ki?Bazı sebepleri sıralayabiliriz: 1. O zaman ecnebi adetleri böylesine âlem-i İslâmı istilâ etmemiş, müstehcenlik s...
4 Aralık 2020 Şemseddin Çakır
:5

Bu ayeti nasıl anlayacağız?

Metin Tez: “Tahrim Sûresi 9. âyet kâfirlerle ve münafıklarla mücahede etmemizi emrediyor. Kâfirlerle cihadı anladım. Ama münafıklarla nasıl cihad edeceğiz? Bu kısmı açar mısınız?”Kur’ân’ı Anlamıyorlar Batıda oryantalistler, doğuda da oryantalistlerin çarpıttığı kafalar Kur’ân’ı anla...
4 Aralık 2020 Süleyman Kösmene
:4

Meclisin “bütçe hakkı”nın gasbı…

Meclis Plân ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2021 bütçesi, otuz sekiz gün süren tartışmalardan sonra kabul edildi. Lâkin muhalefete her türlü isnad ve hakaretle ülkenin gerçek gündeminin karartıldığı vartada kimsenin “bütçe”ye ilgisi yok.İlgisizliğin sebeplerinin başında, şüphesiz halktan t...
4 Aralık 2020 Cevher İlhan
:3

Yeniden “devlet politikası” dönemi

Geçen haftanın önemli tartışma konularından biri İstanbul Belediye Başkanı’nın Belediye imkânlarını kullanarak kamuoyu oluşturmaya çalışmak suretiyle Kanal İstanbul projesini engellemeye çalışmasının doğru olup olmadığı hususunda idi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Büyükşehi...
4 Aralık 2020 Ahmet Battal
:3

Şahs-ı manevî teselli verir

Tek başına bir şahıs münferit hareketlerde ve söylemlerde bulunarak teselli kırıcı vaziyetlerde bulunabilir.Şahsî davranışlarıyla kendisini ve etrafındakileri menfiliğe sevk ederek, onların ümitlerini kırar ve yalnızlığa götürür. Şahs-ı manevî ise ruhlara teselli, müjde ve istirahat verir....
4 Aralık 2020 Hasan Koç
:2

Eğitimde gidiş ne yöne?

Virüs salgını da bir şekilde gelip geçer inşallah, ama ülkemizin temel dertlerinden olan eğitimdeki sıkıntı azalmayıp artacağa benziyor.Kovid-19 salgını eğitim sistemini ve eğitimcileri de zora soktu. Uzaktan eğitime geçilmiş olsa da arzu edilen hedeflere ulaşılabilmiş değil.Millî E...
4 Aralık 2020 Faruk Çakır