Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:4

Üç âcib hadise ve Nur’un parlak bir husûsiyeti

Bediüzzaman Hazretleri’nin te’lif etmiş olduğu Nur-u Kur’ân hakikatlerinin yüceliği ve ehemmiyetinden olsa gerek; mübarek hayatında cereyan eden hadiselerin hususiyetleri de o derece, acip, garip ve dehşetli manalarla dolu olmuştur.İçinde  yaşadığımız zamanın Ahir zaman olmasından, cereyan...
6 Mart 2021 Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
:3

Hakaret ile eleştiri arasındaki çizgi

Salı günkü “5816 defa yaşa basmak” başlıklı yazımızda, 5816 sayılı Koruma Kanunu ve TCK zaviyesinden bakarak, ölmüş siyasetçilere hakaret etmenin elbette yasak olması gerektiğini, ama bilhassa tarihten ibret alabilmek için eleştirinin ve bilgilendirmenin engellenmemesinin de şart olduğunu yazdık....
6 Mart 2021 Ahmet Battal
:3

Ebedî saadetin en parlak bir delili

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, vahdaniyet-i İlâ­hiyenin ve saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en kat’î bir bürhanıdır.On Dokuzuncu Nükteli İşaretSâbık İşaretlerde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Cenab-ı Hakk’ın resulü olduğu gayet kat’î ve şüphesiz bir suret...
6 Mart 2021 Risale-İ Nur'dan
:2

Cemaatler sosyal hayatın gereği

Kendi fikrinde olmayanları “hain ve terörist” olmakla suçlamak, cemaatleri red, asabiyet-i cahiliyye, diğerlerinden üstün olma fikrine dayanır.Asabiyet/ırkçılık/milliyetçilik fertten millete çıkan, tehlikeli ve şeytanî bir damardır. Halbuki, Allah’ın Elçisi (asm), “Irkçılığa çağıranlar biz...
6 Mart 2021 Ali Ferşadoğlu
:2

“Açılma” ve “tehdit”!

Salgında renklerle risk durumu belirlenen “yeni kontrollü normalleşme”nin daha ikinci gününde “günlük vaka sayıları”nın on bir binin üzerinde çıkıp “iyileşen hasta sayısı”nın azalması, “çok düşük- düşük riskli” alandan “yüksek ve çok yüksek riskli” alana kayışları akla getirdi.Sağlık Bakan...
6 Mart 2021 Cevher İlhan
:2

Adam, zannetmek...

Zaman, Ahirzaman olduğu için kendi dersinden hûş olup da bir hoş olanlar var.Adam, devlete hizmet yapıyorum diyor, kendi nefsine yiyor da yiyor!.. Devlete hizmet ettim zannediyor!..Adam, milletini hiçe sayıyor, sırtı üstüne yerlere yayıyor!.. Kendi kendine hizmet ettim zannediyor....
6 Mart 2021 Rifat Okyay
:2

Sağ tarafına alınca sen, sol tarafına alınca kardeşin değerli

İnsan sosyal bir varlık. Yaratılışı yardımlaşmaya programlı. Dünyaya gelirken başlıyor yardımlaşma serüveni toprağa konuncaya kadar sürüyor. Tabiî burada da bitmiyor.Canlı cansız bütün varlık âlemi bir dayanışma içinde. Güneşsiz gün, aysız gece, yıldızsız gökyüzü düşünemiyor insan. Külüne ...
6 Mart 2021 Sebahattin Yaşar
:2

Siyasî mobbing

İngilizce kökenli olan mobbing bu günlerde kamuoyunda bir doktorun intiharı neticesinde sık gündeme gelen bir kavramdır.“Mobb” İngilizce’de yasal olmayan bir şekilde şiddet uygulayan gibi bir manaya gelmektedir. Türkçe karşılığı zorbalık, duygusal taciz veya yıldırma manalarına gelmektedir...
6 Mart 2021 Yasemin Yaşar
:2

Kader ve tevhid dengesi, itikadı istikametlendirir

(Kader Risalesi’nin Mütalâası kitabımızdan…)Bir iman esasını ispat eden ve gerektiren deliller diğer iman esaslarını da ispat eder, gerekli kılar. Dolayısıyla kader rüknünü ispat eden bütün deliller ahiret rüknünün ispatına da delildir. Bu rükünlere imanının kemali nisbetinde insanın hayat...
6 Mart 2021 Mehmet Çetin
:1

KHK’lılar “insan” değil mi?!

Lafı edildikten neredeyse bir yıl buçuk sonra ancak açıklanabilen ve uygulanması iki yıllık bir vadeye yayılan İnsan Hakları Eylem Planı büyük bir reform yapılmış edasıyla sunulup parlatılmaya çalışıldı; ama özellikle 15-20 Temmuz sürecinde yapılan ve hâlâ yapılmaya devam edilen alabildiğine yayg...
6 Mart 2021 Kâzım Güleçyüz
:1

Şehitlere gözyaşı yeter mi?

Yine şehit haberleriyle yüreklerimiz dağlandı. Bu defa Bitlis’ten Tatvan’a gitmek üzere olan bir askerî helikopter, kaza-kırıma uğrayıp (inşallah sayı artmaz) 11 askerimizin şehit olduğu ve 2’sinin de yaralandığı haberi duyuruldu. En başta bütün şehitlerimize Allah’dan rahmet diler ve ailelerine ...
6 Mart 2021 Faruk Çakır
:1

Göz hakkı

Bir çocuğun hayalleriyle, duygularıyla oynayacak kadar muhtaç mı kaldı bazılarımız?İnsanımız değişiyor, toplumumuz değişiyor. Şikâyetler artıyor, sıkıntılar artıyor, değerlerimiz eriyor, kayboluyor. Çözüm cevapları belli ve herkesçe biliniyor sanki. Her kişi cürmünce taşın altına elini koy...
6 Mart 2021 Feyza Ertem
:1

İstanbul ziyaretimiz

Uzun süredir İstanbul’u ziyaret edememiştim.Hizmetlerimizle ilgili bazı meseleleri görüşmek ve birinci derecede yakın akrabalarımı ziyaret etmek amacıyla İstanbul’a gittim. Yaklaşık on gün İstanbul’da kaldık. Seyahatimizin son dört gününü Medrese-i Yusufiye Ekibinden Abdulbasir kardeşimiz ...
6 Mart 2021 H. Muharrem Okur
:1

Dil sürçmeleri (2)

Makam mevki: İlim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar makam ve para peşine düştüğünde rengi solar ülkenin, akordu bozulur; iş olsun diye yapılır işler ve bir türlü hale yola girmez!..Unutuş kötüsü: Unuttuğun... terk ettiğin... ve n’ettiğin.... kendini böyle ikide birde...Cesur: Ve s...
6 Mart 2021 Ali Hakkoymaz
:1

“Normalleşme”lerden “Ortadoğu NATO’su”na

Ortadoğu ülkelerinin, İsrail’le “normalleşme” adına yapılan “İbrahim Anlaşmaları” hatırlardadır. Muhtemelen önceden planlanan bir takvim işletildiği gündeme gelmişti.Bu anlamda İsrail’le ilk normalleşen ülke 1978’de Enver Sedat liderliğindeki Mısır olmuştu. Hatta İsrail’le yapılan barış, S...
6 Mart 2021 Muhammet ÖRTLEK
:1

Felsefî ve Kur’ânî bakış mukayesesi

İnsan bu, iç ve dış dünyasında daima hareket ve faaliyet halinde olan, varlık âleminin efendisi. Onu besleyip hareket ettiren duygularından bir çoğu uyku halinde bile daim hareket ve faaliyet halinde.Muhakkak ki, ömür ve hayat dediğimiz şey, hareket ve faaliyetlerle şekillenip sahibini iki...
6 Mart 2021 Abdullah Şahin
:1

Birer Said olacağız, ama nasıl?

Son zamanlarda, ‘cemaat’ olgusuna dair çok farklı düşünceler ve sorular ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de ‘İslâm âlemi zaten bir cemaat, farklı farklı cemaatler oluşturmaya gerek var mı?’ sorusudur. Bu soru ilk bakışta mantıklı gibi gelse de, asrımıza baktığımızda, aslında cemaat olmanın büyük ...
6 Mart 2021 Kübra ÜNÜVAR
:13

İtirafname

Aylardır lafı edildiği halde bir türlü gündeme getiril(e)meyen İnsan Hakları Eylem Planı Erdoğan tarafından nihayet açıklandı.Açıklamanın medyaya yansıyan spotlarından bazılarını birlikte gözden geçirirsek:* Güçlü bir insan hakları koruma sistemi oluşturulacak. (İtiraf 1: Demek ki i...
5 Mart 2021 Kâzım Güleçyüz
:13

Düşünün ki ne haldeyiz…

Gerek fert, gerek aile ve gerekse toplum olarak ne halde olduğumuzu düşünmek durumundayız.Bir tarihçi ve aynı zamanda bir gazeteci olarak gördüğümüz ve tesbit ettiğimiz acı gerçek şudur: Günümüz şartları itibariyle, cemiyet olarak tarihte emsâli, eşi-benzeri görülmedik derecede sarsıcı, ha...
5 Mart 2021 M. Latif Salihoğlu
:12

Komünizm ölmedi, sokaklarımızda dolaşıyor...

Bir önceki yazımızda, sosyalizmin global dönüşünden bahsetmiştik.Bazı okurlarımız haklı olarak; “Bir yere gitmemişti ki, geriye dönmüş olsun. Zaten aramızdaydı” diyorlar. Evet, aramızdaydı, fakat hâkim cereyanlar onu öldü diye ilân etmişlerdi ve Sovyetler’in dağılmasıyla birlikte hakikati ...
5 Mart 2021 Şükrü Bulut
:10

İnsan hakları ihlâlleri ve Müslüman ülkeler

İslâm dini değil insanların, hayvanların bile hukukuna riayet etmeyi emrederken, İslâm ülkelerinin dindar kimlikli yöneticilerinin adaleti, insan hak ve hürriyetlerini ihlâl etmeleri sebebiyle Hıristiyan Batı ülkeleri tarafından uyarılmaları ne hazin bir durumdur.Dinleri tahrif edilmiş Hır...
5 Mart 2021 İbrahim Ersoylu
:9

Kimsenin kalbini yarmak vazifemiz değildir!

Çamdibi’nden Ahmet Aladağ: “İman ettik diyenle Müslüman olduk diyenin itikadı aynı mıdır? Hucûrat Sûresi’nde bazı bedeviler iman ettik demişler âyet onlara, hayır iman etmediniz siz Müslüman olduk deyin diyor. Bu meseleyi açıklar mısınız?”Allah Hiçbir Şeyi Boşa Çıkarmaz     Kelime o...
5 Mart 2021 Süleyman Kösmene
:8

Hadisleri inkâr eden deistlere cevap

İmam-ı Beyhaki Delail kitabında deist zihniyetlilere şöyle cevap verir: “Ashab-ı Kiram’dan İmran bin Husayn (ra), şefaatle ilgili bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki, “Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kur’ânda bir şey bulamıyoruz!”İmran bin Husayn Hazre...
5 Mart 2021 Ali Ferşadoğlu
:8

Risale-i Nur bu asrın ilmî bir mürşidi

Aziz, Sıddık ve Fedakâr ve Vefakâr Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur’âniye ve İmaniyede Kuvvetli ve Kıymetli ve Çalışkan ve Muktedir Arkadaşlarım!Bu dünyada benim için medâr-ı teselli sizlersiniz ve hakkınızda büyük ümitlerimi doğru çıkardınız. Cenab-ı Hak, sizden ebeden razı olsun, âmin....
5 Mart 2021 Risale-İ Nur'dan
:7

İnternetten Nur dersleri ve internet gazete...

Muhabbet fedâisi olduğumuzdan; alışmışız birbirimize sarılıp, musafaha yapmaya, vicâhi, yüzyüze sohbet etmeye. Müfritane irtibat fedâisi olduğumuzdan; kardeşlerimizle hemhâl olup, sıkı irtibat bağlarıyla bağlanmaya... Bunların en iyi tezâhür yerleri de bizim sohbet mekânlarımız, Nur dershanelerim...
5 Mart 2021 Osman Zengin
:7

Terör örgütüyle “çözüm” akamete uğradı

Son süreçte fezlekelerle tetiklenen tartışmalarda bir dizi çarpıtma yapılıyor.Ortaya çıkan itiraflarla “çözüm süreci”nde bir tek PKK terör örgütünü muhatap alıp müzâkerelerde bulunan AKP siyasi iktidarı, vahim yanlışlarının akıbetsizliğini başkalarına, muhalefete yüklemeye devam ediyor....
5 Mart 2021 Cevher İlhan
:5

Başkanlık görevine görevli başkana

Başlık Türkçede pek de iyi durmuyor, ama İngilizcesi çok iyi. Anlatalım. Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü kadrosu boşalmış.Müdürlük deyince sıradan idarî bir birim sanılmasın. Fakülte Dekanlığı gibi bir iş. Ancak ve sadece Profesörler atanabiliyor. (Profesör ol...
5 Mart 2021 Ahmet Battal
:4

İnanan ve güvenen çıkar mı?

Muhalefet partileri Türkiye’yi idare edenlerin açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı haklı olarak inandırıcı bulmamış.Bu inandırıcı bulmama hali, sadece ‘muhalefet olmak’la açıklanabilir mi? Yani selim bir akılla düşünüldüğünde bu vaadler, bu sözler muhalif olmayanları dahi olsa ikna et...
5 Mart 2021 Faruk Çakır
:4

İnşirah-ı Sadr (Manevî ameliyat) -2-

(Geçen haftadan devam)Merhum Feyzi Abi, bu gibi hakikatler bağlamında söz konusu âyete atıfta bulunarak istihracını şöyle beyan ediyor: “Bu âyet-i azimenin mana-i sarihinden başka, mana-i işari tabakasının külliyetinde dahil bir Ferdi Risale-i Nur ve tercümanı olduğuna kuvvetli bir delil b...
5 Mart 2021 Şemseddin Çakır
:3

Risale-i Nur’u çocuklardan dinlemek

Risale-i Nur eserlerinde masum çocukların büyük bir ehemmiyeti ve kıymeti vardır.Dünyaya ait oyunlarla sürekli meşgul etmek yerine Nur’un lezzet, sürur ve şevk verici dersleri ile onları muhatap etmek gerektir. Büyüklere ait ders ve programların bir kısmında çocuklara da yer vermek, istikb...
5 Mart 2021 Hasan Koç

Kalem-i Kudret’in yazdıkları

Bana yaz demişlerdi, neyi yazacaktım? Rabbim kâinatı kusursuz bir şekilde zaten yazmıştı.Binbir isminin güzelliklerini sermiş ve Adem babamıza eşyanın isimlerini ilim olarak yazmıştı. Sonra melekleri Adem’e (as) secde ettirerek onları insanlara enis ve muin olarak yazmıştı. Ademe secde etm...
5 Mart 2021 Ayşe Küçük