Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:8

Cepheleştir(il)meyi reddediyoruz

Bir kez daha ayan beyan ortaya çıktı ki, iktidar bloku bu seçimi de son yıllardaki diğer seçim ve referandumlar gibi gerilim ve kutuplaştırma atmosferinde yapmak istiyor. Yakın zaman önce koparıp dağıtmış göründükleri “cumhur” ittifakını tekrar ısıtıp muhkemleştirmeye çalışırken bunu ülken...
11 Aralık 2018 Kâzım Güleçyüz
:2

Şeytandan Allah’a sığınmanın hikmeti

On Üçüncü Lem’a - Hikmetü’l-İstiaze ”Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm” sırrına dairdir. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. On Üç İşaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette Yirmi Altıncı Söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden, burada yalnı...
11 Aralık 2018 Risale-İ Nur'dan
:1

Nobel, barış, hürriyet-2

Kendisi İsevî olarak bilindiği halde, fikir ve iman cihetiyle celâdet sahibi bir mûmin-Müslüman gibi davranan Martin Luter King’e 10 Aralık 1964’te Nobel Barış Ödülü verildiğini, yazımızın bir önceki bölümünde belirtmiştik. King’in, dün özet halinde sunduğumuz o dillere destân olmuş “Bir ...
11 Aralık 2018 M. Latif Salihoğlu
:1

Beddua etmek doğru mu?

Selim Abaid: “Biri benim işlediğim bir kabahat üzerine anneme ve babama beddua etti. Bu bedduanın tutma ihtimali var mıdır? Haksız yere edilen beddua, sahibi üzerine tutar deniyor; bu doğru mudur?” BEDDUA GÜNAHTIR  Duanın kötüsüne beddua denir. Duanın kötüsünden maksat, duada insanl...
11 Aralık 2018 Süleyman Kösmene
:1

Yargının “tâlimat”la siyasallaştırılması

Mahalli seçimlerde adayların belirlenmesi hayhuyunda karambole gelen “Türkiye’de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı” sorunu, Adalet Bakanı’nın yeni yılda yürürlüğe gireceğini açıkladığı “yeni yargı reformu stratejisi belgesi”nin vizyonuna ilişkin açıklamalarıyla yeniden tartışma konusu. ...
11 Aralık 2018 Cevher İlhan
:1

15 günde bir defa okuyor muyuz?

Hizmetlerde de sık sık “sıkıntı ve problemler” çıkıyor, işler rayında gitmiyorsa ve her zaman tenkit ediyorsak bir yerde bir terslik var demektir. Aslında ve gerçekte ters giden, trafiğe ters giren biziz, ters bakan biziz, ters düşünen biziz! Kimi zaman da diğer Nur Hareketi içinde ...
11 Aralık 2018 Ali Ferşadoğlu
:1

Fetre-li metö, yargı ve yürütme

Anayasa açık. Hukuk devleti ilkesi net: Neyin suç olduğunu belirlemek yasama organının, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işi.  Kimin suç işlediğini ya da suçu kimin işlediğini belirlemek ise yargının, yani bağımsız ve tarafsız mahkemelerin ve savcı ve hakimlerin görevi.  ...
11 Aralık 2018 Ahmet Battal
:1

Cemal Kutay’ın 16 yıl sonra tazelenen hafızası

TEŞKİLAT-I MAHSUSA - 3 Bediüzzaman Said Nursî’nin, Teşkilat-ı Mahsusa ile ilişkilendirilmesinin tek kaynağı; gazeteci Cemal Kutay’ın hiçbir belge ve bulguya dayanmayan; Eşref Sencer Kuşcubaşı’ndan dinlediğini iddia ettiği hatıralara dayanmaktadır. “Eşref Bey şöyle devam etti: Teşkil...
11 Aralık 2018 Atilla Yılmaz
:1

Kâinat, ilâhi bir musıkî alanıdır

“Hatta kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen manevî nidaları işitir.”  (B.S.Nursî, İşârâtü’l-İ’câz) Bazen öyle bir musikişinas sese ihtiyaç hisseder ki ruh, alsın seni taa bir yerlere götürsün, taşısın istersin. Gönlümüzdeki hakikatlerle karşılaştığında is...
11 Aralık 2018 Dr. Dolunay Coşkun

Hizmete odaklanmak, dünyaya dalmamak

21. Asra insanlık büyük sarsıntılarla girdi. Dileyelim bu dehşetli asrın ortası ve sonu hayırlara vesile olsun. Türkiye ve İslâm Coğrafyasını kimler, nasıl, ne hale getirdiği de malûm! Tek parti devri; Bediüzzaman ve talebelerine yapılan insafsız “Saldırı” dehşetiyle tarihe geçti. B...
11 Aralık 2018 Nejat Eren

“Destan mübarek!” ya da uzun mu uzun yazılar...

Şahsî gazetecilik geçmişimizde bir aralar “dizgicilik” de yapmıştık. Zımbalanmış veya ataşla tutuşturulmuş sayfalarca haber-yazı veya resmî ilânları gördüğümüzde dizgici gençler olarak ürker, “Destan mübarek!” demekten kendimizi alamazdık. Hadi diyelim ki dizerken haber ve yazıdan bir şeyl...
11 Aralık 2018 Orhan GÜLER

Güneşin batıdan doğması

Peygamber Efendimiz’in (asm) hadislerinde haber verdiği kıyamet alametlerinden biri “Güneşin Batıdan Doğuşu”dur. Hadislerde bu alamet gerçekleşmeden kıyametin kopmayacağı bildirilmektedir. Güneşin Batıdan doğması ile kıyametin kopması arasında az bir zaman olacaktır. Hadis-i şerifte bu hus...
11 Aralık 2018 Muhammed Yusuf Akbaş

Muhterem cemaat, safları sık tutalım

Sebepler tahtında bakıldığında sosyal hayatımızın çok daha iyi olması icap eder, ama durum farklı. Türkiye’yi idare edenler dahi sosyal hayattaki problemlere bakarak “Ne oldu da işler düzelmedi?” diye düşünüyor. Geçmiş yıllarda mütedeyyin insanları sıkıntıya sokan pek çok kanunsuz yasak va...
11 Aralık 2018 Faruk Çakır

Ziyaret

Yüksek apartmanların arka sokaklarında oturduğu tek katlı, eski yapı mütevazı evin önündeki yol, onu her ay ziyaret ettiği yaşlı kadına götürecekti. Şehrin dışında, Fikirtepesi mevkiinde, bahçeler içinde, bir mekânda rahmetli annesinin ahretliği oturuyordu. Soranlara annemin arkadaşına gid...
11 Aralık 2018 Muzaffer Karahisar
:19

Nobel, barış, hürriyet-1

GÜNÜN TARİHİ: 10 ARALIK 1964 Onun adına her yıl çeşitli dallarda ödül verilen İsveç asıllı Alfred Nobel, 10 Aralık 1896'da İtalya'nın San Remo şehrinde öldü.  Ölümünden beş yıl sonra, yani 1901'de ilk kez "Nobel Ödülleri" verilmeye başlandı. 1900 yılında İsveç hükümetinin kurmuş ol...
10 Aralık 2018 M. Latif Salihoğlu
:18

Yayınlarımızı e-satış mağazamızdan takip ve temin edebilirsiniz

Dijital dünyanın çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmesiyle birlikte internet üzerinden kitap satışı da her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Yeni Asya Neşriyat Satış Pazarlama Koordinatörlüğümüz de çoktandır yaptığı çalışmayı sonuçlandırarak, geçen 1 Kasım’da gazetemizde çıkan haberde...
10 Aralık 2018 Yeni Asya'dan Size
:17

Dünya, ahiretin bekleme salonu

On Birinci Hakikat: Bâb-ı insaniyettir; ism-i Hakk’ın cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, Cenâb-ı Hak ve Ma’bud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rubûbiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere, rubûbiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitâbât-ı Sübhâniyesine en mütefekkir bir muh...
10 Aralık 2018 Risale-İ Nur'dan
:15

Risale-i Nur yalnızca bir ‘okuma kitabı’ mıdır?

Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi Bediüzzaman’ın, “Bu dürûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri-ulûm-u îmâniye cihetinde-yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve îzahlarıdır veya tanzimleridir.”1 direktifini şu sorular çerçevesinde değerlendirmeye, ...
10 Aralık 2018 Ali Ferşadoğlu
:14

Ruhun manen terakkîsi

Cenâb-ı Hak Teâlâ ve tekaddes, insanı halk etmeyi irade buyurduğunda; onu, kâinatı içinde cem’eden cami bir nüsha kılmış, onsekizbin âlemi müştemil olan âlem kitabına da bir fihriste etmiştir. Belki, hayat ve vücut ile berâber, kıymettar bir rûh cevheri ona verilmiştir. İnsanın rûhu, en la...
10 Aralık 2018 Abdülbakî Çimiç
:8

Şüpheli şeylerden sakınmak

Konya’dan Âdem Nur Akdağ: “Şüpheli şeylerden sakınmaya çalışırken, vesvese ve evhama kapılmadan, gereksiz tereddütlere girmeden itidali, orta yolu nasıl yakalayabiliriz?” HelÂller ve Haramlar Bellidir Haram ve helâl olan şeylerden başka bir o kadar da şüpheli şeyler vardır. Haramlar...
10 Aralık 2018 Süleyman Kösmene
:7

Nurlar’la nurlanmak ihtiyacı

Fıtraten beşerin ihtiyaçları, maddî ve manevî varlığına göre, dar manada dünyanın her köşesine ve geniş manada ise kâinatın her tarafına yayılmış olup, ehemmiyet sırasına göre muhataplarını alâkadar etmektedir. Meselâ, her an havaya muhtaç olan insan, yemek, içmek vb. nimetlere ise belli a...
10 Aralık 2018 Abdullah Şahin
:7

En büyük israfçı kim?

Devlet ve millet olarak karşı karşıya olduğumuz büyük dertlerimizden birinin de israf olduğu her halde inkâr edilmez. Vakit israfından tutun, gıda israfına kadar her noktada israf derdiyle karşı karşıyayız. “El insaf, bu ne israf” başlıklı bir manşet haberi görünce, nihayet Türkiye’...
10 Aralık 2018 Faruk Çakır
:5

Mübarek beldelerin mânevî havasını teneffüs etmek

Hz. Peygamberin (asm) memleketi olan Mekke ve Medine’nin mübarekiyetini, Beytullahın kudsiyetini, Mescid-i Nebevi’nin nuraniyetini, Müslümanların ilk mescidi olan Kuba’nın mübarekiyetini, Uhud’da cereyan eden Peygamberimizin (asm) ordusunun mağlûbiyetinin serencamını, Hıra’daki ilk vahiy ile Hz. ...
10 Aralık 2018 Hüseyin Gültekin
:5

Beslenmemiz kimyasallaşırken - 5

E430, E431, E432, E433, E435, E436 (Polioksi-etilen grubu): Etilen oksit ve Stearik asitten üretilen bileşiklerdir. Fırın ürünlerinde, pudingler, soslar, dondurmalar, hazır çorbalar, kekler, pastalar, sakızlar, meşrûbatlar ve çoğunlukla kozmetiklerde kıvam arttırıcı olarak kullanılırlar. Bunlar g...
10 Aralık 2018 Feyzullah Ergün
:3

Sizce bu yazı kime aittir?

Sen farklısın dostum, çok farklı! Ömründe seni bir kere dahi düşünmeyen, sana zerre kadar menfaati dokunmayan kişinin imanını kurtarmak için çırpınıyorsun. Onun için çalışıyor,  programlar yapıyor, diller döküyorsun. Neylersin ki elinde değil, başkasını düşünmeden edemiyorsun. “Boş ...
10 Aralık 2018 Sebahattin Yaşar
:1

“İlâç sıkıntısı” itirafı

İKRAR Ağır ekonomik krizin daha ilk haftalarında bazı hastanelerde bazı ameliyatların durduğu ve eczânelerde birçok ilâcın bulunmadığı, resmî belge ve yazışmalarla ortaya konulmuştu. Kriz sonrası bazı hastane yönetimlerinin, “hayati öneme haiz olan işlemlere devam edin; ama hayati ö...
10 Aralık 2018 Cevher İlhan
:1

Mardin’i gezmeye bir gün yetmez

Kadim bir kültürü barındıran Mardin’i merak ediyordum. Şehri bir gerdanlık gibi resmeden bir kartpostal, sürekli masamın üzerinde duruyordu.  Fakat bu güne kadar görmek nasip olmamıştı. Geçmiş yıllarda dâvet edildiğim, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin düzenlediği bir sempozyuma da ma...
10 Aralık 2018 M. Said Zeki

Kış geliyor

Hava çok soğuktu. Birkaç günde hava nasıl da soğumuştu böyle? Annesi kışlıkları çıkarırken gereksiz olduğunu, havanın daha çok sıcak olduğunu düşünüyordu, ama sanki kış bir günde gelmişti. Kış, nasıl bir mevsimdi? Soğuktu, rüzgârlıydı, ama çok güzeldi. Ağaçlar dikkatini çekti. Yeşil...
10 Aralık 2018 Merve İriyarı

Böyle oynarsa lige havlu atar

G.Saray iyi oynamıyor, formsuz. Ama Fatih Terim de formsuz.  Takımının bu kadar kötü oynaması, hocanın geçmişteki takımının oyunlarıyla örtüşmüyor. Fatih Terim’in takımı hırslı, önde basan, bol pozisyon üreten, gol atmak için sıkıntı çekmeyen, agresif yapıdaydı. Bugünkü takımı kırılgan, ça...
10 Aralık 2018 Said Okur