Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:24

Cemaatlar siyaset tuzağına düşmemeli

12 Eylül darbe sürecinde içlerinde bazı Nur gruplarının da bulunduğu Cemaat ve Tarikatlar, şaşırtılarak münafık darbecilere ve onlarla iş birliği yapan Demokrat olmayan siyasîlere hararetle destek vermişlerdi. Sonraki yıllarda o desteklerinin vatan, millet ve dine çok zarar verdiği ortaya çıkmışt...
22 Haziran 2018 İbrahim Ersoylu
:23

Afrin’den Kandil’e

28 Şubat kâbusunun bütün ağırlığıyla ülkenin üzerine çöktüğü 1999 yılının 18 Nisan’ında milletvekili seçimleri yapılırken iktidarda Ecevit’in başbakanı olduğu DSP azınlık hükümeti vardı. (Bu tuhaf ve anormal hükümete yol verenlerden biri de, AKP’nin son Yenikapı mitinginde boy gösteren Tan...
22 Haziran 2018 Kâzım Güleçyüz
:22

Hak-kuvvet dengesi

Amel, imanın bir tezâhürüdür. Kişi kendi iç dünyasında neye inanıyorsa, neyi tasarlıyorsa, neye kanaat getiriyorsa, onun söz ve davranışlarında da aynı şeyler görünür, tezâhür eder. Bir kimse her vesile ile haktan, hukuktan, hürriyet ve adâletten bahsediyor ve yeri geldiğinde aynı ...
22 Haziran 2018 M. Latif Salihoğlu
:19

Yaşasın ittihad-ı millî; ölsün ihtilâf

(Hürriyete Hitap’tan) “Üçüncü Hakikat”in bana verdiği vazife ile ve hürriyetin ferman-ı mezuniyetiyle üç şey ihtar ediyorum: • Birincisi: Bir cisim birden zerrattan tahallül ve yeni zerrattan teşekkül eylemesi muhal olacağından, cism-i devletin birden memurîni ref’ ve yenilerini ika...
22 Haziran 2018 Risale-İ Nur'dan
:18

Dört duvar arasında matemli bir gece

Evliliğinin baharında genç bir anne var. Daha küçük bir çocuğu ve hayalleri var. Kötü bir niyeti yoktu, her zaman iyi olmayı ve her ne olursa olsun hürriyeti, adaleti savunmuş bir insan.  Tam 2 yıla yakındır cezaevinde kendisi. Daha suçunun tam olarak ne olduğunu kendisi de bilmiyor...
22 Haziran 2018 Cemil Said Demirdöğmez
:12

Son kertede seçim manipülasyonları

Seçim sürecinde öncelikle İyi Parti’nin seçime sokulmaması kumpasının boşa çıkarılması ve “cumhur ittifakı”na karşı “millet ittifakı”yla 12 Eylül kalıntısı yüzde on seçim barajı engelinin aşılması sonrasında ortaya atılıp “seçimden sonra çıkacağı” mesajı verilen “af”, “bedelli askerlik”, OHAL’ın ...
22 Haziran 2018 Cevher İlhan
:12

Bu seçimin galibi millet olacaktır

Seçim sath-ı mailine girildiğinden bu yana gerek gazetemizde ve gerekse de sosyal medyada gereği kadar siyasete temas etmeyen bu kalemin, seçime iki gün kala siyasî cızırtılarını kulak ardı etmeyeceğinizden eminim. Hele ki, bu gazetenin okur ve yazarları olarak biribirimizi yakından tanıdı...
22 Haziran 2018 Mikail Yaprak
:9

Küresel dünyada demokrasi ve İslâm

Bir zamanlar dünyanın en önemli meselesi yeryüzünün küre şeklinde mi yoksa tepsi şeklinde mi olduğuydu. Şimdi ise İslâm ile demokrasinin birbiriyle uyumlu olup olmadığı cevabı aranan en önemli soru. Bu uyumluluk dünya kamuoyunda kabul görürse dünyanın yuvarlak olması gibi büyük keşiflerin ...
22 Haziran 2018 Hasan GÜNEŞ
:6

Siyaset halkası

Türkiye nin gerçekleri ile siyaset şekilleniyor… Cumhuriyetin ilk yıllarında ki icraat ile iktidarı yürütmek mümkün değildir. İşte kamuoyu, işte partiler. Yıllar boyu bunu yaşadık. Artık, hadisenin şekli ortaya çıkmış oldu... Bunun kriterlerini Bediüzzaman yıllar öncesinde di...
22 Haziran 2018 Raşit Yücel
:5

Siyasî hayatımızı kime göre düzenlemeliyiz?

Her işin, her müessesenin, her organizasyonun kendine has prensip, kural, tüzük, kanunları vardır. Meselâ, eğitim sisteminin veya memurların metotları, prensipleri, bağlı oldukları kanunları, fabrikanın çalışma şartları vs. gibi… Müslümanlar, özellikle dindarlar, Kur’ân ve Sünnet-i ...
22 Haziran 2018 Ali Ferşadoğlu
:2

Önce kendiniz inanın!

Herkesin bildiği bir sır var: Türkiye’deki eğitim sistemi arzu edilen seviyede değil. Buradaki asıl şikâyet de okul sayısı ya da eğitime ayrılan para miktarı değil, ders kitaplarının muhtevası ve mezun olan öğrencilerin  başka ülkelerdeki akranlarına nisbetle yeterli bilgi ile takviye edil...
22 Haziran 2018 Faruk Çakır
:2

Rakamlara göre Türkiye - 1

Birleşmiş Milletler, üyesi olan 185 ülke arasında farklı konularda inceleme ve araştırmalar yaparak değerlendirmelerde bulunur ve sonuçları bütün dünyayla paylaşır. Böylece, üye ülkeler arasında, gelişmişlik sıralaması ortaya çıkarılmış olur. Bir ülkenin gelişmişlik göstergesi eğitim, sağl...
22 Haziran 2018 Emin Fırat

Manevî renkler

Güneşin ziyasındaki yedi renk ile güneşi tanımak gibi; Esmâ-i Hüsnâ adedince, Şems-i Ezelînin ziyasından tecellî eden ayrı ayrı Nurlar’la ve çeşit çeşit renklerle Cenâb-ı Hakk’ı tanımak gerektir. Maddî olana bakan hususlarda renkli olan şeyleri çok seven insan, renksiz veya rengini kaybetm...
22 Haziran 2018 Hasan Koç

Hayatın unutulan yanları

Mavi; tohumların çatladığı hürriyet gibidir. Zaman gözlerimin d/izi dibidir. Mekân bir gölge oyunu mudur?!... Kalbim fırtınaların şahididir. * “Ne kadar silâh; o kadar huzur...” olsaydı şu ân silâh deposu dünyanın huzur dolması lâzımdı. “Oku!” işini niye unutuyo...
22 Haziran 2018 Armağan Bahtiyar

Hürriyeti parlatabilmek

Hürriyet herkese göre yorumlanırsa hürriyetlikten çıkar ve istibdadî hürriyetçikler topluluğunun oluşmasına sebep olur. Çünkü fikrî hak ve hürriyetler de anlamsız ve gereksiz bir unsur sözkonusu olamaz. Kur’ân’ın ve Resulullahın (asm) emir ve duyuruları evvelâ Allah’ın yarattıklarına müsaa...
22 Haziran 2018 Rifat Okyay

Ak akçe kara gün için

Ne demiş büyüklerimiz: - Ak akçe kara gün içindir. - Ayağını yorganına göre uzat. - Damlaya damlaya göl olur. - Har vurup, harman savurma. - İşten artmaz, dişten artar. İşte bu sözler iktisat yani tutumlu olmamız için söylenmiş büyüklerimizin sözleri....
22 Haziran 2018 İnci Karaman
:39

Dünyada mahşer sorgusu

Şahsî hayatında, dinin emir ve yasaklarına uyup uymamanın karşılığı Dâr-ı Âhiret’tedir. Cezâ da, mükâfat da orada verilir. Şu dünyada, hiç kimse bir başka kimseyi Rûz-i Mahşer’deki gibi sorgulayamaz; yapıp ettiklerinden dolayı sorgu-suâle tâbi tutamaz. Böyle bir hakkı yoktur; haddi de değ...
21 Haziran 2018 M. Latif Salihoğlu
:30

Tam demokrat olmak nasıl mümkün olabilir?

Demokratlığın turnusol kâğıdı, darbelere karşı duruştur. Başarısız olmuş bir ihtilâl teşebbüsüne, hele iş olup bittikten sonra, karşı çıkmak ve “ben darbeye karşıyım” demek kolaydır. Çünkü bu ispatı mümkün olmayan bir iddiadır. Yan deliller de varsa ancak o zaman ikna edici olabilir. ...
21 Haziran 2018 Ahmet Battal
:29

Siz emaneti kime veriyorsunuz?

Mekke fethedilir. Peygamberimizin (asm) amcası Abbas (ra), damadı Hz. Ali (ra) anahtarların kendilerine verilmesini arzu eder. Bir rivayette Hz. Ali, henüz müşrik olan Osman b. Talha’dan anahtarları alır. Nisa Sûresi’nin 58. âyeti bunun üzerine nazil olur. (Müslim, Hac 390). Meali şöyle:  ...
21 Haziran 2018 Ali Ferşadoğlu
:27

Terör ve seçim

Terörün siyasî proje ve hedefler için kullanıldığı ülkelerin başında her halde Türkiye geliyor. Öncesi ve sonrasıyla darbe süreçlerinde yaşananlar ve güncel gelişmeler bunun örneklerinden. 12 Eylül darbesinin en önemli gerekçesi anarşi ve terör olaylarıydı. Birçok ilde ilan edilen sıkıyöne...
21 Haziran 2018 Kâzım Güleçyüz
:18

Devleti taşıyacak üç esas

(Hürriyete Hitap’tan) Dördüncü Hakikat: Şeriat-ı Garra, kelâm-ı ezelîden geldiğinden, ebede gidecektir. Zira şecere-i meylü’l-istikmal-i âlemin dalı olan insandaki meylü’t-terakkînin mahsul ve semeresi olan istidadın telâhuk-u efkârla hâsıl olan netaicinin teşerrüb ve tegaddi ile büyümesi ...
21 Haziran 2018 Risale-İ Nur'dan
:13

Her sabah bir haşir

Ölüm... Duyulduğu anda insanı ürperten bir hakikattir. Oysa ki, ölüm de doğum kadar normal bir hadisedir. Fakat, bir ölüm haberi duyunca,’’Daha yeni görmüştüm, yeni konuşmuştuk nasıl olur?” diye inanmak istemeyiz. Sekizinci Sözde geçen aslan (ecel) gibi bir anda çıkar, koşarak gelir...
21 Haziran 2018 Hasret Aslan
:12

“Millet ittifakı”yla demokrasi ve adalet

Türkiye, 24 Haziran’da seçimin ötesinde “demokratik parlamenter sistem”le “tek adamlık rejimi” arasında tercih yapacak. Zira yüzde 51’le geçtiği söylenen ve hâlâ tartışmalı - muhataralı 16 Nisan referandumuyla “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” paravanında “başkanlık sistemi” de değil, hiç...
21 Haziran 2018 Cevher İlhan
:8

Unutulan vaadler

Siyasî partiler seçim meydanlarına çıktığında yapacaklarını anlatır, çeşitli vaadlerde bulunur ve milletten oy/rey ister. Milletten destek alarak iktidar olan partinin yapması gereken şey, seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmak ve vaadlerini yerine getirmektir. Maalesef, ülkemizde mill...
21 Haziran 2018 Faruk Çakır
:8

Şu an kayıttayız, gösterimi ahirette

Ahiretin varlığına kesin olarak işaret eden ve ispat eden delillerden biri de, Haşir Risalesi 7. Hakikatte anlatılan “koruma, saklama” mânâlarına gelen “hıfz ve hafîziyet” kanunlarıdır. Allah, “Hafîz” ismiyle, mülkündeki en basit işlerden en büyük değişikliklere kadar bir çok kayıtlarla mu...
21 Haziran 2018 Mehtap Yıldırım Yükselten
:7

Ümmi talebe: Bekir Ağa

NUR MEKTEB-İ İRFANINDA, MUALLİM VE TALEBE MÜLÂHAZALARI - 5 Bediüzzaman’a Barla’da intisap edip, Nur Risalelerini  köy köy gezerek elden ele dağıtan bir şahsiyettir. Kendisinin okuma yazması yoktur, ümmidir. Kendisi aslen Adilcevazlıdır. Bizim küçük yaşlarımızda, Adilcevaz’a bağlı köyümüz o...
21 Haziran 2018 Mustafa Öztürkçü
:7

Küçükleri büyük yapan sırlar

Bayan okuyucumuz: “Risâle-i Nûr’da bahsedilen Celâlî ve Cemâlî isimlerin tecellileri hakkında neler söylenebilir? Cemâlden Celâl nasıl tecelli eder?” Dinî Kelimelerde Cela ve Cemal Kâinatta ne büyüklerde kibir, ne küçüklerde değersizlik vardır. Allah’ın isimleri açısından baktığımız...
21 Haziran 2018 Süleyman Kösmene
:5

Müjdeyle gelen bayram

Bayan okuyucumuz: “Risâle-i Nûr’da bahsedilen Celâlî ve Cemâlî isimlerin tecellileri hakkında neler söylenebilir? Cemâlden Celâl nasıl tecelli eder?” Dinî Kelimelerde Cela ve Cemal Kâinatta ne büyüklerde kibir, ne küçüklerde değersizlik vardır. Allah’ın isimleri açısından baktığımız...
21 Haziran 2018 Süleyman Kösmene
:5

İşi ehline vermek..

Saatimizin bozulduğunu farz edelim. Bize yakın caddede iki tane saat tamircisi var. Yalnız bu saatçilerden biri beş vakit namazında olmasına rağmen; saat tamirinde iyi bir usta değil, diğeri de genelde ayyaş dolaşır, ancak; saatinizi tamire verdiğiniz vakit gayet güzel tamir edebilecek bir...
21 Haziran 2018 Mustafa ÖZBEK
:2

Medrese-i Yusufiye’ye yazdığımız mektup

Devamlı olarak farklı istekler ve konular ihtiva eden mektuplar geliyor. Bunları üç konuda sınıflandırabiliriz. 1- Kitap istekleri olan mektuplar. 2- Teşekkür mektupları. 3- Herhangi bir mesele soranlara cevap verdiğimiz mektuplar. Bunun yanında  bizim vermek istediğimiz genel mesajlar içi...
21 Haziran 2018 H. Muharrem Okur
:1

Edep başa taç imiş

Toplumda örf, âdet ve kural hâlini almış iyi tutum, incelik, kibarlık, hayranlık ve takdir gibi davranışlar veya bunları kazandıran malûmat manzumesinin hepsine birden “edep” denilmektedir. Nitekim İslâm’da edep kültürünün en eski kaynaklarından biri olan “Edebü ‘l –küttab” adlı eserde, “d...
21 Haziran 2018 Ali Rıza Aydın

Ya yeni hâl, ya izmihlâl

Evrenselleşmek, Medenîleşmek, Cemaatleşmek... -29- Fethi Benslama, ‘Ölüm Siyaseti’ kitabında, topluluk ile toplum arasındaki farkı şöyle varsayıyor: “Organik topluluğun özelliği bireyin aidiyet grubuna (aile, boy, köy, hatta küçük kent) yakınlığı ve bağlılığı, ayrıca geleneksel ve dinsel u...
21 Haziran 2018 CANER KUTLU

Ramazan Bayramı’nın ardından

Bayram’ın Mânâsı: Lügat olarak neşe, sevinç, mutluluk, olgunluk, şenlik, dinlenme ve eğlenme mânâlarına gelen bir mefhumdur. Bu da sadece bir muhitin, bir sınıfın veya bir grubun değil, bütün toplum tarafından idrak edilen bir değerin ifadesidir.  Gerçek mânâdaki bayramların diğer m...
21 Haziran 2018 Naci Tepir

Bayram karnesi

“Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin”1 buyurmuş Hazreti Ömer (ra). Biz de Ramazan okulunda okuyan, uygulayan ve yaşayan bir öğrenci gibi görüp kendimize bir karne düzenleyelim. Bayram karnesinde geçer not alabilecek miyim? İradem güçlendi mi? Hislerim gemlendi mi? Lâtifelerimi ulvî ha...
21 Haziran 2018 Hanefi Örnek

Mustafa Madbouly Hükümeti Mısır’ı kurtarır mı?

Mısır’da hatırlanacağı üzere 26-28 Mart 2018 tarihlerin gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Abdel Fettah Al Sisi kazanmıştı. Ancak seçimlere katılımın yüzde 41.05 olması, Sisi’nin meşrûiyetini sorgulamaya açmıştı. Her ne kadar Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış olsa da,...
21 Haziran 2018 Muhammet ÖRTLEK

TANAP neden ve ne kadar önemli?

Bölgenin en uzun doğalgaz boru hatlarından Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) geçtiğimiz haftalarda resmen açıldı. Boru hattından Türkiye’nin ulusal şebekesine ilk gaz akışı, 30 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek. Açılış töreni medyada geniş yer buldu. Atılan başlıklarda, ...
21 Haziran 2018 Mehmet Kara

Cennetin isimleri

En çok kullanılan ve mekânları kapsayacak genişlikte olan isim, Kur’ân’da yüz kırk yedi yerde geçen Cennet’tir. Diğer isimler tekil olarak kullanıldığı halde, Cennetin çok sayıdaki âyette çoğul şekliyle de (cennât) yer alması, saadet yurdunun belli bir bölgesinin değil; tamamının adı olduğ...
21 Haziran 2018 Mehmet Örnek