Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

Bu yaklaşım hâkim olsaydı KHK faciası olmazdı

Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adalet ve hukuk noktasındaki duyarlılığını gösteren çok önemli, çarpıcı ve manidar örneklerden birini de KHK’lar konusuna yaklaşımında görüyoruz.1987’de Meclisteki bütçe görüşmelerinde DYP Genel Başkanı olarak yaptığı konuşma:“Yapacağım ik...
20 Haziran 2021 Kâzım Güleçyüz

Nahnü havuz

Dini hizmetler ve dine hizmet gaye-i hayali ile dine hizmetlerde bulunanların iddia edenler ve vasıflarına, sadâkatleri; din açısından değil, evvelâ bu gaye, hedef ve iddia edenler tarafından çok önemlidir.Kudsî hizmetler evvelâ adı üstünde İlâhî bir mevhibe olarak algılanmalı ve isimlendi...
20 Haziran 2021 Rifat Okyay

Gencinizi ne kadar tanıyorsunuz?

Gençlerle geçen zamanın çok özel olduğunu otuz yıldır yaşayanlardanım.Gerçek şu ki, genç, kendisini anlamlı bulduğunun yanındadır. Sizin anla(ya)madığınız genç, birilerinin kahramanı oluyorsa sizde problem var demektir.Dışladığınız genci birileri dört gözle bekliyor.An...
20 Haziran 2021 Sebahattin Yaşar

Tek parti tek karar

Türkiye’yi uçuracağı ilân edilen ‘yeni sistem’in tam aksi icraatlar ortaya koyduğu her halde inkâr edilemez. Esasında bu sistemin ‘yeni’ olup olmadığı da tartışılır. Bazı farklılıklar olsa da ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ 1950 öncesi ‘tek parti sistemi’ni hatıra getiriyor.Prof. Dr. İ...
20 Haziran 2021 Faruk Çakır

Hırs-ı sevapla ‘cemaati terk etmek’

“Madem sizler lüzum olsa birbirinize hayatınızı, kuvvet-i sadâkatınız ve Nurlar’a şiddetli alâkanızın muktezası olarak feda edersiniz. Elbette gayet cüz’î ve geçici ve ehemmiyetsiz hissiyatınızı feda etmeğe mükellefsiniz. Yoksa kat’iyyen bizlere bu sırada büyük zararlar olacağı gibi, Nur dairesin...
20 Haziran 2021 Yasemin Yaşar

“Hangi reis doğru söylüyor?”

NATO zirvesinde birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mimiklerinden yürümesine, oturmasına kadar yorumlar yapıldı. Ancak bir konu var ki, bir gün arayla yapılan iki konuşma şaşkınlığa sebep olurken adeta “şok etkisi” meydana getirdi.ABD Başkanı Biden...
20 Haziran 2021 Mehmet Kara

Korkan susar, bağıran korkmaz

Sedat Peker’in yeniden ateşlediği yangın yerindeyiz. Ortalık toz duman. Herkes birbirini kesip kısaltıyor: HÖ, SS ve VA, SBK ve diğerleri…Tek adam var ki kayıtlı adları takma adlarla uzatıyor: SP.Vuruşanların “şimdilik” dokunmadığı tek adam “Tayyip Abi”, eşi ve çocukları. Damatlar v...
20 Haziran 2021 Ahmet Battal

Dalkavukluk ve günümüz

Dalkavukluk birini övmek ve onun hatalarını görmemektir. Dalkavukluk eski dönemlerde bir meslek iken günümüzde bir meşrep (huy, ahlâk) ve yalakalık haline gelmiştir.Padişahların dalkavukları herşeyi padişahın isteği doğrultusunda över methüsena eder, yerilecekse yine padişahın isteği doğru...
20 Haziran 2021 Rafet Özcan

Vazife başına koş

Cenab-ı Hak (cc) nezdinde din-i hak İslâm’dır. Risale-i Nurlar; Kur’ân hakikatleridir.Elimde Risale-i Nur’dan bir kitap. Elimdeki kitap içinde nur var. Eğer kitabı okursam nurlanabilirim. Aklım, kalbim, ruhum ve bütün duygu ve lâtifelerim nurlanabilir. Tıpkı elektronik bir cihazın elektrik...
20 Haziran 2021 Ali Ataç

Kutup kutup ense...

Gün geçmiyor ki, yeni bir ihtilâf konusu bulup, bu konu üzerinden toplumsal çatışmalar çıkarmayalım.Eskiden, millî sevinç veya felâketlerde, toplumun hemen hemen her kesimi ortak bir paydada buluşurdu. Ayrıştırma ve kamplaştırma temelli siyasetler, nüfuz ettiği hayatın her alanını bir kavg...
20 Haziran 2021 Adnan NACİR

Ekran orucu

Ali öğretmen, iki oğluyla karşılaştığı en önemli sorunların başında ekran bağımlılığı geliyordu. Bu sorun her geçen gün onu biraz daha zorluyordu. Ali öğretmen, oğullarını ekran bağımlılığından uzak tutmak için bir yol aradı. Birçok deneme sonunda “Birini davranış bağımlılığından kurtarmanın en i...
20 Haziran 2021 Misbah ERATİLLA

Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır

Yeni Asya’nın logosunu da süsleyen başlıktaki cümle; bir asır evvel Bediüzzaman’ın bir gâye-i hayali, İslâm âleminin bütün hastalıklarının reçetesi, terakkisinin anahtarı, geleceğinin mimarı, kısaca olmazsa olmazı, meşveret ve şûrâdır.Bediüzzaman bu mevzuda; “Meşrûtiyet ve kanun-u esasî iş...
20 Haziran 2021 Ömer Faruk ÖZAYDIN

En mühim ihsan: Mağfiret

Cenab-ı Hakk’ın Gafur, Rahîm gibi iki ismi, tecellî-i a’zamla ehl-i imana teveccüh ediyor. Ve Kur’ân-ı Hakîm’de peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor.BEŞİNCİ İŞARETCenab-ı Hak, kütüb-ü semaviyede beşere karşı Cennet gibi azîm mükâfat ve Cehennem gibi dehşetli mü...
20 Haziran 2021 Risale-İ Nur'dan

Hizmette esas olan düsturlar

İnsan, elbette kusurdan hâli değildir. Fakat Risale-i Nur dairesinde isek; “İnşallah Risale-i Nur kendi kendine, hem kendini müdafaa ettiği, hem kıymetini tam gösterdiği gibi, bizi de manen müdafaa edip, kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır.” (Emirdağ Lâhikası)Fakat ona şakirt olmak...
20 Haziran 2021 MERAL DEMİRDÖĞMEZ

Denizli Hapishanesi (5)

Denizli hapsindeki manevî kârdan dolayı Üstada şekva yerine şükre sebebiyet vermesi:“Sen hapse medrese-i Yusufiye namı vermişsin. Hem Denizli’de, sıkıntınızdan bin derece ziyade hem ferah, hem mânevî kâr, hem oradaki mahpusların Nurlar’dan istifadeleri, hem büyük dairelerde Nurlar’ın fütuh...
20 Haziran 2021 Cevat Çakır

Eşitlik adına eşitsizlik yapılmasın

Maalesef ‘kadın istihdamı’ konusu, kapitalizmi destekleyenlerce hızla devam ettirilmektedir. Şirketler milyon TL’lerle bu projeye para akıtmakta ve kadın personel almaktadır.Eğitim, sağlık gibi sektörlerde istihdam edilen kadınlar, şimdilerde büyük riskli sanayi kuruluşlarında işçi statüsü...
20 Haziran 2021 Ahmet Cemil Çökren

Adaletsiz demokrasi olmaz

Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in İslam Demokrasi Laiklik kitabındaki mülâkatlarında yaptığı adalet ve demokrasi vurgularını, vefat yıldönümü vesilesiyle yeniden hatırlatalım:Demokrasi hür yaşamak, manevî ve maddî bakımdan yücelmek, gelişmek, ilerlemek, güvenlik içinde yaşamak, h...
19 Haziran 2021 Kâzım Güleçyüz

Memuriyet ve maaş dilenciliği

İstidat ve kabiliyetleri körelten, hür teşebbüs ruhunu öldüren hususlardan birisi de şu fasit düşüncedir: “Maaşı garanti, sigortalı bir iş için devlete kapağı at, paçayı kurtar!”Bu beklentiler sosyal ve ekonomik hayatın felâketidir. Ve “Errizku alellah/rızkı veren Allah’tır” hakikatine, ya...
19 Haziran 2021 Ali Ferşadoğlu

AB üyeliğine destek

Türkiye’nin hak, hukuk ve adalet sahasındaki dertlerini halletmesi en öncelikli meselelerinden biridir. Bu aynı zamanda “Büyük Türkiye” için de şarttır.Hak, hukuk ve adalet sahasındaki dertlerin çözümü bir bakıma ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği ile de ilgilidir. Türkiye, AB üyesi olabilse...
19 Haziran 2021 Faruk Çakır

Manyetizmanın tesiri

Farkında olarak veya olmayarak etkisi altına girdiğimiz birçok hadise var.Bu hadiselere aşırı derecede ilgi göstermek ve nazarımızı onlardan çevirememek sebebiyle yaşananların tesiri altında kalıyoruz. Pencerelerden seyredip içlerine girmememiz gerekirken, bilemediğimiz ve çözümleyemediğim...
19 Haziran 2021 Hasan Koç

Merhum Demirel’in adâletin tecellisi irâdesi

TESBİTHaftalardır ortaya atılan “mafya-devlet/siyaset-medya” üçgenindeki vahim ifşaatlara karşı özellikle siyasi “iktidara ilişik medya” mihraklarından basit “trol ağzı”yla tehditler yağdırılırken,  merhum Demirel’in “Susurluk olayı”ndaki demokratik âdil tavrına ve direncine atıfta bulunul...
19 Haziran 2021 Cevher İlhan

Küresel zekât mı?

Britanya Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin ihtiyaç sahibi ülkelere bir milyar doz aşı hibe edeceğini duyurmuş.Bu haberi nasıl yorumlamalıyız? Hayra mı şerre mi yormalıyız? İhtiyaç sahibi ülkeler listesinin ve hibe miktarlarının tesbitinde İslamofobik kötü niyetli bir elin ayrı...
19 Haziran 2021 Ahmet Battal

Son mektuplardan

Selâmünaleyküm. Göndermiş olduğunuz Risaleler Cuma günü elime ulaştı.Risaleleri görünce o kadar çok mutlu oldum ki inanın bunu tarif edecek kelime bulamıyorum. Başta size ve kitapların gönderilmesine vesile olan tüm arkadaşlarınıza çok çok teşekkür ederim. Rabbim sizlerden ebeden razı olsu...
19 Haziran 2021 H. Muharrem Okur

Esere bakmanın zevki

Rekor kıran filmin, hayranlarınca defalarca seyredilmesi, bitmek bilmeyen bir zevke işaret eder. Muhteşem bir kitabın tekrar tekrar okunması, harika tablonun defalarca seyredilmesi zevk ve lezzetteki dayanılmaz cazibeye alâmettir.Bu zevk ve lezzet konusuna bir de şöyle bakalım:“Her ...
19 Haziran 2021 Mehmet Çetin

His kontrolü (1)

İnsanda muhakeme, akıl yürütme, tepkilerin ertelenmesi, empati, sezgiler, sosyal beceriler, plan, kontrol, mantık, problem çözme, düşünce, ayrıntılı düşünme, yöneticilik, duygu düzenleme gibi birçok yetinin merkezi, beyindeki prefrontal kortekstir.Prefrontal korteks yani ön beyin insanı in...
19 Haziran 2021 Nurenda Yaşar Coşkun

Cezayir seçimleri

Cezayir’de 12 Haziran 2021’de Genel Seçimler yapıldı. Ülkede 12 Aralık 2019’da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış ve Abdülmecid Tebboune Cumhurbaşkanı seçilmişti.Cezayir’deki seçimlere, Ulusal Halk Meclisi’nde gençlerin ve kadınların, katılım ve temsiliyetini arttırılmasını hedefleyen ...
19 Haziran 2021 Muhammet ÖRTLEK

Şehir notları

Cenaze münasebetiyle çocukluğumun ayak izlerinin kaldığı memleketime geldim ya... tuhaf duygulara gark oluyor insan. (Benim) şehrim yerle bir olmuş. Hatıralar tuz buz, toz duman...Bu da başka bir kıyamet... Şehirlerin (yeni) kıyafeti katlı, kimliksiz binalar...  Ayak izlerim asfaltlanmış. ...
19 Haziran 2021 Ali Hakkoymaz

Mahlûkatın tesbihatı ism-i Kuddüs’e bakar

(Dünden devam)Meselâ onlardan değil hikmet, inayet, rahmet, iaşe, ihya gibi bedihî hakikatler ve vahdanî deliller, belki yalnız tanzif fiili Kâinat Hâlık’ına verilmezse, o vakit ehl-i dalâletin o meslek-i küfrîsinde lâzım gelir ki, ya tanzifle alâkadar zerreden, sinekten tut, tâ unsurlara,...
19 Haziran 2021 Risale-İ Nur'dan

Mağara ve Kur’ân ilişkisi

Mağara bir çok nebinin durağı, bir çok velinin sığınağı olması itibariyle hakkı bulmada, ilâhî kûrbiyyeti kazanmada önemli bir yere sahiptir.Bir yönüyle dünyadan ûkbaya yapilan manevî yolculuğun hattını oluşturur ve bir nevi lâhûta açılan menfez görevi yapar. Bir çok nebi mağarada n...
19 Haziran 2021 Rukiye Anar

Lâhikalardan hutbe

Yirmi Yedinci Mektup-4Dinimizde mescid ve camilerde Cuma namazından önce ve bayram namazlarından sonra minberde okunan duâ ve verilen öğüt manasına gelen hutbeden maksat; insanlara dinin hakikatlerini ilân etmektir.Lâhika Risalesi olan Yirmi Yedinci Mektubda hutbe tabiri, iki ayrı r...
19 Haziran 2021 Ali Demir

Zafer Ferah Ağabey’in ardından... Göz Hakkı

Rabbimin görme nimetini ahirete tehir ettiği bir ağabeyimden “Zafer Ağabeyimden” bir ders dinledim.Ben kitap okurken ellerimin kitabın dışına temas etmesine ve kitabı gözümle okumama bedel, onun elleri kitabın içiyle yani harflerle temas halindeydi ve kitabı parmaklarıyla okuyordu. Parmakl...
19 Haziran 2021 Ahmet Uçar