Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:32

Van’da Yeni Asya

Van’da İttihad ve Yeni Asya ruhunu bizzat yaşayan biri olarak, maziye bir bakışta nazarıma ilk çarpanları nazarlarınıza aktarabilmek bile vefanın, cefanın ve nihayet safanın izharı sayılacaktır. Bölgesindeki bazı istenmeyen hadiselerin, menfî ırkçı politikaların gölgeleri; bazen Van’ı da i...
16 Ağustos 2018 Mikail Yaprak
:27

Sarsılmaz bir dâvâ adamı: Nureddin Tokdemir Ağabey

Nureddin Tokdemir Ağabey hakikî bir dâvâ adamıydı. Kudsî Risale-i Nur hizmetlerinin öncü isimlerindendi. İman-Kur’ân dâvâsının sarsılmaz yolcusuydu. Büyük dâvâlar büyük adamlarla yükselir derler. Büyük adam olmak büyük yüreklilerin işidir. Büyüklük ne güçte ne de şan ve şöhrettedir. Büyük ...
16 Ağustos 2018 Ömer YAVUZYİĞİTOĞLU
:26

Nureddin Beyin ardından

Üniversite öğrencisi olarak geldiği İstanbul’da Zübeyir Gündüzalp’le tanışıp onun rahle-i tedrisinden geçen ve onun Risale-i Nur eksenli duruşunun bugünlere taşınmasında önemli katkıları olan isimlerdendi Nureddin Tokdemir. İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirmişti. Osmanlının son d...
16 Ağustos 2018 Kâzım Güleçyüz
:24

Tokdemir Ağabeyden “Nurlu” hatıralar

Nurettin Tokdemir Ağabeyi 1991 yılı seçimleri öncesinde tanıma fırsatım oldu.  Milletvekili seçilip Ankara’ya geldiği andan itibaren de görüşmelerimiz hiç kesilmedi. Siyasetteki tecrübesi ve meselelere Risale-i Nur perspektifinden bakması ile her zaman bize yol gösterici oldu. 1960’...
16 Ağustos 2018 Mehmet Kara
:19

İnsan kâinata nasıl meydan okur?

Recep Albayrak: “Bediüzzaman, ‘İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir.’ diyor. İnsan kâinata nasıl meydan okur? Bu ne demektir?” İMAN KUVVETİ   Kâinata meydan okuma kavramı, bir nurdan ibaret olan imanın, tahkiki seviyeye ulaştığ...
16 Ağustos 2018 Süleyman Kösmene
:15

Hangi oranda hukuk devletiyiz?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. Maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti en sade ifadeyle, bütün faaliyetlerinde, eylem ve işlemlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuk kuralları çerçevesinde yaşama imkânı sağlayan devlet demektir. 27...
16 Ağustos 2018 Kadir AKBAŞ
:12

Derin devlete göre yıkıcı akımlar - 1

27 Mayıs 1960 kanlı; 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 münafıkane ve 28 Şubat 1997 darbelerinin gerekçeleri hep aynıdır. Darbeci başı Kenan Evren şu şekilde sıralamıştı: 1. Devlet organlarıyla işlemez duruma getirilmişti. (Kendilerinin payı ve kasıtlı hareketleri ne kadar acaba?) 2. Anaya...
16 Ağustos 2018 Ali Ferşadoğlu
:10

Haccın içinde “İslâmın âlî siyaseti” var

Haccın içindeki siyaset-i âliye-i İslâmiye ve maslahat-ı vâsia-i içtimaiyenin ihmalidir ki düşmana milyonlarla İslâm’ı, İslâm aleyhinde istihdama zemin ihzar etti. Rüyanın Zeyli Rüya hacda sükût etti. Çünkü haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musîbeti değil, gadap ve kahrı celbetti. C...
16 Ağustos 2018 Risale-İ Nur'dan
:9

Kriz tabiî ki aşılır...

Döviz fiyatlarının artması ya da TL’nin değer kaybetmesiyle ortaya çıkan yeni duruma birbirinden farklı çare ve çözüm teklifleri sunanlar oluyor. Kimilerine göre yaşananların tamamı ‘dış mihrak’ların oyunu. Kimilerine göre de tamamen iç meselelerden kaynaklanıyor. Krizin, sıkıntının hem iç...
16 Ağustos 2018 Faruk Çakır
:8

Bediüzzaman, yanlış fetvalara karşı pervasızca mücadele etti

Bediüzzaman’ın Müslümanların parçalanması şeklindeki bir yoruma “tahsile gitmişler!” diyerek karşılık vermesi Batı kafasındaki süreçleri tersine çevirecek san’at, marifet, ittifak üçlüsü ile mümkün birleşme formülünü ihtiva ediyordu. “İttihad” Doğu ve Batı’yı “medeniyet”le yeniden buluşturacak bi...
16 Ağustos 2018 CANER KUTLU
:7

Tokdemir’in ardından

Nurettin Tokdemir ismini duyunca ben de hep “Nurcu bir milletvekili” ibaresi hatıra gelir. Kendisini uzaktan tanırdım. “Ru be ru” görüşmüşlüğümüz yoktu. Sohbet veya derslerde bir iki kez rastladım. Gerçi, İstanbul Bizim Radyo’ya (104.4) telefon bağlantısı ile Gündem programına konuk etmişt...
16 Ağustos 2018 Davut Şahin
:6

Yanlış alışkanlıklarımızla nereye gidiyoruz?

1980 ihtilâlinden sonra topluma empoze edilen ideolojileri öldürüp, tüketim, eğlence, moda, günlük yaşama, temel değerleri yıpratıp sonra öldürmek şeklinde yeni reçete sunuldu. Topluma büyük ekseriyetle kabul ettirdiler. İkame edilen olumsuz değerleri şahıs ve toplum olarak son sür’at yaşa...
16 Ağustos 2018 H. Muharrem Okur
:5

Vergide adalet ve gönüllü ek ödeme

Döviz krizinde bazı kişilerin devlete ve millî ekonomiye destek olmak amacıyla parasını ya da malını devlete bağışladığına dair haberler okudunuz ya da duydunuz. Bu gönüllü vergilerin ancak sembolik bir değer taşıdığı da açık. Şöyle: Vatandaşın devlete verdiğine vergi denir. Gönüllü verdiğ...
16 Ağustos 2018 Ahmet Battal
:4

Eğitim sistemini ıslah mecburiyeti

Islâh (Düzeltme-İyileştirme) ihtiyacı: Tarihi araştırmalar gösteriyor ki, her devlet veya her toplum varlığını devam ettirebilmek için, değişen zamanın şartlarına göre aktif intibak sağlamak zorundadır. Bunun için resmî veya sivil toplum müesseselerinde az-çok ıslâhat yapmak ihtiyacı duymu...
16 Ağustos 2018 Naci Tepir
:4

Cennette sıcaklık

Cennet, serin ve selâmetli bir şekilde ehlini bekliyor. Dünyadaki sıcaklığın Cennette yaşanmayacağı Kur’ân’da şöyle ifade ediliyor, “Doğrusu Cennette ne acıkırsın, ne de çıplak kalırsın. Orada ne susarsın. Ne de güneşin sıcağında kalırsın”, “Orada yakıcı sıcak ve dondurucu soğuk görmezler”...
16 Ağustos 2018 Mehmet Örnek
:3

Öğretim metodları

Öğretim metotlarının anlatılmasına geçmeden önce, öğretim metodunun seçilmesinde göz önünde alınacak hususlara bakalım. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Evvelâ, öğretimin amaçları ve ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor. Yani ne, ne kadar ve hangi maksatla öğretilecek. Sonra muhatap grubu...
16 Ağustos 2018 M. Fahri Utkan
:2

Zikir üzerine

Zikir; hatırlamak, anmak manalarında kullanılan ve Kur’ân’da da geçen bir kelimedir. “Zikir”, aynı zamanda Kur’ân’ın da bir ismi olup Allah’ı anmak, O’nu yarattıklarıyla düşünmek ve tefekkür etmek manalarına da gelir. Tarikatçıların yaptıkları da bir zikirdir. Kur’ân’ı devamlı okuyan ve ma...
16 Ağustos 2018 İsmail Hakkı Avcı
:1

HAYY ismi

Esmâ-i Hüsna ahireti okuyor, gelin onu dinleyelim. Allah Hayy’dır, yani diridir, hayattârdır. “Bir hayat ki, bütün vücud, bütün envârıyla O'nun gölgesidir.” 1 Bediüzzaman’a göre, içinde bulunduğumuz hayat, ahiretin hayatına binlerce işaretle doludur. Yeryüzünde her gün binlerce haya...
16 Ağustos 2018 Şeyda Sultan Zengin
:1

Herkesin başına açılan en büyük dâvâ

Dünyanın meseleleri bitmiyor. Ekonomik krizler, iç ve dış savaşlar, açlıktan ölenler, zulüm gören masumlar, dökülen kanlar, akan gözyaşları, ahirete kalan hesaplar… Bütün bu dertlere “Dünyada bir misafir gibi ol” sözünü hayatımıza geçirebildiğimiz ölçüde mukavemet kazanıyoruz. Yani “Asıl y...
16 Ağustos 2018 Mehtap Yıldırım Yükselten

Alpu Kömür ihalesi neden yapılamıyor?

Eskişehir’in Alpu ilçesindeki kömür sahasının, elektrik santrali kurma şartıyla ihale yoluyla işletmeye açılması hedefleniyor. Konuya ilişkin süreç, Haziran 2016 tarihinde Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından bölgede rezerv tespiti amaçlı sondaj çalışmaları yaptırı...
16 Ağustos 2018 Mehmet Kara
:45

Döviz krizinin arkaplanı

Bir anda patlak verip hiç beklenmedik boyutlara tırmanan döviz krizi, gerek yargıda, gerek iç ve dış politikada hukuk ve demokrasi kriterlerinden uzaklaşmanın yol açtığı iç içe geçmiş yanlışların ekonomideki yansıması. 20 Temmuz OHAL sürecinde yargının “derin müdahale” ve yönlendirmelerle ...
15 Ağustos 2018 Kâzım Güleçyüz
:33

Namazda yanlış yapan imam bile ikaz edilir

Beşeriz şaşarız, nisyan ile (unutkanlıkla) ma’lûlüz. O halde, şaşana, yanlış yapanlara nasıl davranmalıyız? Yanlış ve hatalar karşısında sus-pus mu olmalıyız? “Emr-i bil-ma’ruf nehy-i an-il-münker, yani, “Doğru, iyi, güzel, hakkı emretmek; kötü, yanlış, çirkinden men etmekle”1 mükellef değ...
15 Ağustos 2018 Ali Ferşadoğlu
:28

Nureddin Tokdemir

Uzun süredir tedâvi görüyordu, Nureddin Tokdemir Ağabey. Son bir haftadır yoğun bakıma alınmıştı. Dün (14 Ağustos) öğle saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekânı Cennet, makamı Firdevs-i âlâ olsun. Yakın zamana kadar da çok sık görüşürdük. Gerek şifahî ve gerekse telefonla...  ...
15 Ağustos 2018 M. Latif Salihoğlu
:28

İsraf yüzünden bereket kalkıyor

Üçüncü Netice: Hırs, ihlâsı kırar, amel-i uhreviyeyi zedeler. Çünkü, bir ehl-i takvanın hırsı varsa, teveccüh-ü nâsı ister. Teveccüh-ü nâsı müraat eden, ihlâs-ı tammı bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok cây-ı dikkattir. Elhâsıl, israf, kanaatsizliği intâc eder. Kanaatsizlik ise, çalışm...
15 Ağustos 2018 Risale-İ Nur'dan
:27

Dolar üzerinden ödeme garantisi vahameti

VAZİYET Dolar üzerinden ödeme garantisi vahameti Dövizde artışa karşı Cumhurbaşkanı, “Dolar molar bizim yolumuzu kesmez; yastığının altında doları, avrosu olan bozdurup TL’ye çevirsin, bu bir millî ve yerli mücadeledir” çağrısında bulunurken, birçok ihâlenin bedeli dolar üzerinden ö...
15 Ağustos 2018 Cevher İlhan
:25

Denizli’de bir kandil: Ali Rıza Muhlis

Ali Rıza Muhlis 1927 yılında Denizli’de dünyaya gelir. Asıl soyadı Kıroğlu’dur. Mütevazı, dürüst ve ihlâslı bir kişiliğe sahip olduğundan arkadaşlarının ısrarıyla Muhlis soyadını alır. Dindar bir ailede yetişen Muhlis, dönemin manevî önderlerine ilgi duyar. İlerleyen yıllarda İttihat Gazet...
15 Ağustos 2018 Mustafa Oral
:17

Taşlar çatlayabilir, ama biz!

Mükemmel Müslüman, çok bilen değil Allah’ın takdirine razı olandır. Takdire razı olmak ise aslında tevekküldür. Allah kendisine tevekkül edip teslim olanları çok sever. Bu ahirzamanda baş döndüren olaylar karşısında Allah’a tevekkül etmek ve hikmetine teslim olmak ise büyük nimettir. ...
15 Ağustos 2018 Sabahattin BOYACI
:16

Budistlere kuyu kazılır mı?

Kandıra’dan Tahsin Yılmaz: “Oğlum Sri Lanka’da suyu olmayan fakir kesime kuyu açıyor. Orada Budistlerin de kuyuya ihtiyacı var. Bir kuyu da onlara açmak istiyor. Müslümanlara kinleri biraz olsun geçsin, diye. Bu caiz midir?” İSLÂMİYET BARIŞ DİNİDİR   İslâmiyet barış, esenlik, muhabb...
15 Ağustos 2018 Süleyman Kösmene
:12

Nedir eksik giden?

Ara sıra merhum Nasreddin Hocayı hatırlamakta fayda var. Malûm olduğu üzere Nasreddin Hoca’nın canı ‘helva’ yemek istemiş. Bakkala gidip, helva istemiş. Olmadığını öğrenince, “Un var mı? Şeker var mı? Su var mı?” diye sormuş. Hepsine de “Evet, var” cevabını alınca, “Ne duruyorsun, helva yapsana!”...
15 Ağustos 2018 Faruk Çakır
:10

“Deli Şükrü”

1953 yıllarıdır... Risaleler otuz yıla yakın el ile yazılmış, altı yüz bin nüsha neşredilmiştir. Nurlar’ın basımı, ikinci bir safhaya girmiştir. İnebolu eşrafından Ahmet Nazif Çelebi’nin İstanbul’dan temin ettiği teksir makinası ile,  mumlu kâğıt ile çoğaltılarak, Risalelerin...
15 Ağustos 2018 Raşit Yücel
:10

Pozitif düşünce ve şükür

Elinden gelen gayreti gösterdikten sonra meydana gelen neticeyi rıza, kanaat ve memnuniyetle karşılamak Rabbimize şükrün delili hükmündedir. Şükretmek, hangi dine mensup olursa olsun yaradılışımıza uygun fıtrî, insanî bir haldir. Bütün dinlerde önemli bir ibadettir. Rahman Sûresi’nde “Rabb...
15 Ağustos 2018 Yasemin Güleçyüz
:6

Konuşmuş olmak için konuşmak!...

Daima takdir edici, tebrik edici ve alkışlayıcı olmak; müsbet işleri çoğaltacağı gibi menfi işleri de azaltır, örter ve mani olur. İman, Kur’ân hizmeti için yola çıkanlar yoldaşlarına karşı daima açık sözlü, alçak gönüllü ve civanmert olmak zorundadırlar. İğne ile kazarak ve cımbız ...
15 Ağustos 2018 Rifat Okyay
:5

Sarkıtılan iplere tutunmak ve yükselmek

Rehavet avlarını düşürmüş ağına. Ortamda tam bir uyuşukluk hâkim. Köşeden bir şeyler okumaya başlandı. Odaya bir perde aralandı sanki. Gözler sesin geldiği tarafa yöneldi. Sese ilgi, herkesin kısır döngüden bıktığının alâmetiydi.  Ellerdeki telefonlar bir kenara bırakıldı. Kelimeler...
15 Ağustos 2018 Sebahattin Yaşar
:4

Yeni gün

Sabah güneşi doğmadan kalktı ve pencereden güneşin doğuşunu seyretmeye hazırlandı. En sevdiği bisküviler ve bir bardak süt. Perdeyi açtı. Sandalyesini pencerenin önüne çekti ve hazırlanmıştı işte. Hava biraz aydınlandı. Mavi, beyaz, lacivert ve sarı. İşte güneşin ilk ışıkları. Sonra kuş cı...
15 Ağustos 2018 Merve İriyarı