Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:15

Saray rejimi ve gençler

28 Şubat sürecinde yapılan anketlerde gençlerin yüzde 85’inin geleceğe olan ümidini kaybettiği ve her dört gençten üçünün ülke dışına gitmek istediği acı gerçeği ortaya çıkmıştı.Tarihe “post-modern darbe” olarak geçen o müdahale dönemindeki baskı ve dayatmalar, ekonomi başta olmak üzere ha...
19 Mayıs 2022 Kâzım Güleçyüz
:14

Adaletin tecellisi, mazlumun tesellisi

Kur’ân-ı Kerim’de var olan dört ana esastan birinin de “adalet ve ibadet” olduğu bilinmektedir. Mutlak adalet ancak Cenab-ı Hakka mahsustur. Kulların adaleti izafîdir, görecelidir. Adaletsizlik de yine kulların işidir.Yani bu insanoğlundan her şer ve kötülük beklenebildiği ve görülebildiği...
19 Mayıs 2022 Mikail Yaprak
:14

Sirkeci’den tren Avrupa’dan raportör-2

Dünkü yazımızda özetle Avrupa’nın Türkiye’ye ve İslam’a olumlu bakışının sürmesi gerektiğini ve bunun için Avrupa’ya da önemli görevler düştüğünü yazdık.Dünkü Yeni Asya’da bunu destekleyen önemli ve ilginç bir haber vardı.Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki adı bile ilginç ol...
19 Mayıs 2022 Ahmet Battal
:11

Asr-ı Saadette hak, akıl ve meşveret hâkimdi

Her bir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz, tasvir-i müddea ile aldanmayız.Vakta ki hâl sahrasında istikbal dağlarına daima yağmur veren hakaik-ı hikmetin maden-i tebahhurâtı efkâr ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan meyl-i taharrî-i hakikat ve aşk-ı hak...
19 Mayıs 2022 Risale-İ Nur'dan
:9

Büyük kriz, önemli çağrı

Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimliğini de yapan Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabından önemli bir çağrı yaptı ve belki de Türkiye’nin en önemli krizlerinden birine işaret etti.Ancak bu çağrının, Türkiye’yi idare edenlerce duyulduğunu söylemek kol...
19 Mayıs 2022 Faruk Çakır
:8

Ölmez eserlerin sanatkârı: Hattat Hamid

GÜNÜN TARİHİ: 19 MAYIS 1982Yirminci yüzyılda yetişmiş en büyük hat sanatı ustalarından Hattat Hamid Aytaç, bundan 40 yıl önce bugün, 19 Mayıs 1982’de Hakk’ın rahmetine kavuştu.Mezarı Karacaahmet’te olup, tam da Mîrac Kandili gününde defin merasimi yapıldı.*Tevâfuklu-mû...
19 Mayıs 2022 M. Latif Salihoğlu
:5

Siyasete baskı hep ters tepiyor

“İktidar cephesi”nin hem Meclis, hem de cumhurbaşkanı seçiminde kaybedeceğinin iyice açığa çıkması üzerine demokratik muhalefete karşı yine bayat numaralara başvuruluyor.“Millet ittifakı”na oy vermiş milyonlarca vatandaşın irâdesini dışlamak için topyekûn muhalefeti âdeta siyasi linçle “te...
19 Mayıs 2022 Cevher İlhan
:4

Van Valisi Tahsin Bey’in dilekçesi

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-198Van Valisi Tahsin Bey, Bediüzzaman’ın Sadaret’ten Doğu Anadolu’da bir üniversitenin açılması için gösterdiği gayrete büyük destek sağlamıştır. 1913 yılında hem Sadaret’e hem de Dâhiliye Nâzırlığı’na dilekçe ve telgraflar çekmiştir. Tahsis edilen mebl...
19 Mayıs 2022 Abdülbakî Çimiç
:4

Molla Abdullah ve Abdurrahman

Bediüzzaman, Sofi Mirza ve Nuriye hanımdan olma ikisi kız, beşi erkek olarak yedi kardeştirler: Dürriye (Dürri), Abdullah (Molla Abdullah), Hanım (Alime hanım), Said (Bediüzzaman), Abdülmecid ve Mehmet (Muhammed).Bediüzzaman’ın bir grup talebesinin yazdığı manidar bir değerlendirme, şöyled...
19 Mayıs 2022 Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
:3

Gençliğimi yeniden yakalamaya hazırlanırken…

Belki 3-5 yaşımda alnım secdede; 15’inde mükellef, 21 yaşında kardeş oldum Müceddide! 1987’de baba, 65 (ana) yaşında da oldum dede! Gençliğe hazırlanırken içim burkuldu şu müjdede; dediler ki, “Oldun dede!” Tebrikler olsun toruna da, anaya da, babaya da, cedde de!Dönelim sadede: Nil Sevde ...
19 Mayıs 2022 Ali Ferşadoğlu
:3

Musibetin mesajları ve müjdeleri

Hüseyin Bey: “Bir Müslüman’ın başına bir musibet gelirse bu durum illaki o kişinin hatalarının sonucu mu? Yoksa Allah kuluna müjde veriyor olamaz mı?”Musibetler Ne SöylerMusibetler söz dili ile değil, söz dilinden daha açık ve daha kuvvetli mesajlar taşıyan hal dili ile konuşurlar. ...
19 Mayıs 2022 Süleyman Kösmene

Etme bulma dünyası

Bu dünya kötülük yapanın kötülük gördüğü bir yerdir. Hiç kimse, yaptığım yanıma kalır; gün olur, devran döner, her şey unutulur diye düşünmemelidir.Çünkü dünya, etme bulma dünyası. Şayet zâlim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp, buradan göçüp gidiyorsa, bu, bunların yakasının bırakı...
19 Mayıs 2022 Ali Rıza Aydın

“Artık, işimiz Allah’a kaldı”

Bediüzzaman Hazretlerinin Tabiat Risalesi’nin başında, “İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var; ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar.”1 diyerek dikkat çektiği ve bunlardan üç tanesini beyan ettiğini biliyoruz.Hayatın akışı içerisinde insanların çoğu za...
19 Mayıs 2022 Sebahattin Aslan
:39

Mazlumun duası

İbrahim Mırmır komşusu, dostu ve arkadaşı Nazif Çelebi vasıtasıyla Risale-i Nurları tanıdı.Sonraki zamanlarda bir süre kendini risale okumaya verdi. Risale okudukça merakı da arttı. Merakını gidermek için önce Bediüzzaman’ı ziyarete gidenlerle görüştü ve onlara sorular sordu. Daha sonraki ...
18 Mayıs 2022 Misbah ERATİLLA
:38

Sirkeci’den tren, Avrupa’dan raportör

Şair Ali Akbaş’ın “Sirkeci’den tren gider, varım yoğum törem gider” diye başlayan “Göç” adlı şiirini İbrahim Sadri’den dinlemeyenlerin vicdanı çok şeyden mahrum kalmıştır.1960’ta gidenler gittiler. İz açtılar. O izlerden gidenler izinlerde dönerken getirdikleri en değerli hediye Avr...
18 Mayıs 2022 Ahmet Battal
:34

Bu pahalılık niye?

Son dönemde herkesin en çok konuştuğu ve dert yandığı konu pahalılık. Pazar ve marketlerde sürekli yükselen fâhiş fiyatlar.Fiyat artışlarına yetişmek mümkün değil.Semt pazarlarına gidenler artık birçok şeyi ya alamıyor veya önceden kiloyla aldığını artık neredeyse taneyle alıyor. Ya...
18 Mayıs 2022 Kâzım Güleçyüz
:30

Kan ve şiddet yönteminin iflâsı

Kurân’ın malı ve hakikî bir tefsiri olan Risâle-i Nur’da yer alan ölçü, kıstas ve düstûrlara baktığımızda, gayet açık ve bâriz şekilde şunu görüyoruz:Bu zamanda, ister din ister milliyet adına olsun; ister iktidara gelmek ister bir diktatörü iktidardan indirmek adına olsun; İslâm toplumu i...
18 Mayıs 2022 M. Latif Salihoğlu
:24

Tahrip kolay, tamir zor

Tarihçilerin tespitiyle asırlar boyunca ortadan kalkan toplumların ortak özelliği ahlâkî yönden çöküştür. Ahlâkî çöküş maddî çöküşü beraberinde getirir.Günlük hayatımızda da defalarca misalini gördüğümüz bir hakikattir. Önemsenmeyen küçük sanılan ahlâkî hatalar insanı uçurumun kenarına get...
18 Mayıs 2022 Yasemin Güleçyüz
:24

İslâma ihânet eden mimsiz medeniyete gelen azap

Risaletü’n-Nur’un hizmetinde ekser şakirdleri birer nevi keramet ve ikram-ı İlâhî hissettikleri gibi bu âciz kardeşiniz çok muhtaç olduğu için çok nevilerini ve çeşitlerini hissediyorum.Ve bu sıralarda bu havalideki şakirdler, yeminle itiraf ediyoruz ki biz Nurun hizmetinde çalıştıkça hem ...
18 Mayıs 2022 Risale-İ Nur'dan
:21

Müslümanın hedefi ne olmalı?

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli husûsiyet düşünebilmesidir.Bilhassa şuurlu bir Müslüman, hayatın anlamını, niçin yaratıldığını, nereden gelip nereye gideceğini merak ederken, hayvanların böyle bir derdi yoktur. Şüphesiz bu, bizlere Cenâb-ı Hakkın büyük bir ihsânıdır.E...
18 Mayıs 2022 Said Yüksekdağ
:11

Eskimez dostlar

Hayatımızda nice sevdiklerimizle birlikteliklerimiz oldu ve inşallah olmaya devam edecek. Eski dostlarımız, yeni dostlarımız, eskimeyen dostlarımız…Bediüzzaman Hazretleri, zamanımız için “Şimdi bu acip, dostsuz zamanda” ifadesini kullanır. (Şualar)Bunu, yaşadığımız vakitlerde rahatl...
18 Mayıs 2022 Raşit Yücel
:6

Kaç Âdem vardır?

İsmail Atak: “20. Söz’ün 2. Makamında iki ayrı Âdem çıkaranlar var. Şöyle diyorlar: Bir, Peygamber Adem, Bir de Peygamber olmayan adem. Bütün esmaların talim edildiği, peygamber ademdir. Diğer Adem’e, peygamber âdem örnek gösteriliyor. Hz. Adem Aleyhisselamı bütün enbiyanın pederi, diğer adem içi...
18 Mayıs 2022 Süleyman Kösmene
:3

Yargıyla siyaseti sindirme oyunu

“Hak ihlâline uğradıkları” Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararıyla tescil edilen muhalefete mensup milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklanmalarında açığa çıktığı gibi siyaset yargı eliyle hizaya getirip tasfiye edilmek isteniyor.Bu hususta AKP kurucusu, eski Adalet eski Bak...
18 Mayıs 2022 Cevher İlhan
:3

Ahiret inancı

Her gün çevremizde eş dostumuz veya akrabamız vefat etmektedir.Bunlar daima insanın dayanma gücünü azaltmaktadır. İşte burada ahiret inancı imdadımıza yetişir. Korkma, üzülme, ebedi bir hayat var. Cennet var. Orada tekrar eş ve dostlarınla buluşacaksın. Bir araya geleceksin. Ümitsizliğimiz...
18 Mayıs 2022 Cihat Erdoğ
:1

Medyanın derdi bitmez

Değişen hayat şartları belki de en çok medya dünyasını etkiledi.Gazeteler maliyet artışlarını karşılamakta zorlanırken, bazı gazeteler de internet gazeteciliğini tercih ediyor. Dergiler ve yayınevleri de benzer sıkıntıları yaşıyor. Gazete, dergi ve kitap yayıncılığını kültür sektörü...
18 Mayıs 2022 Faruk Çakır
:1

Âileyi de siyaset değil, ancak iman esasları kurtarır

Bilhassa gençler her türlü bağımlılıklar bataklığına çekilmeye çalışılıyor.Fertler umutsuz, mutsuz!İfsat ve ahlaksızlık komiteleri, aileyi paramparça edecek tv programları, filmler, diziler, sosyal medya ile saldırıya geçmiş. Dindarların dindarların ekserisi de âilenin kurtuluşunu “siyaset...
18 Mayıs 2022 Ali Ferşadoğlu