Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:20

Neyzen’i şair eden sebepler

TARİHİN YORUMU 29 Ocak 1953 Vatan tehlike altına girdiğinde, haricî düşman saldırıya geçtiğinde, milletin başı derde girdiğinde, geçim derdi başgösterdiğinde, zulümlu baskılar ayyuka çıktığında, cesur ve ateşli şairler de  meydana çıkar ve dile gelirler. Hem, öyle bir dile gelirler ...
29 Ocak 2020 M. Latif Salihoğlu
:13

İftiralar geri teper

Yıllar bitse de dünya üzerindeki müfteriler bitmiyor. Müfterilerin işi gücü bırakıp karalamaya çalıştığı bir isim de Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve telif ettiği Risale-i Nur eserleridir. Risale-i Nur eserlerinin tesirini kırmak için müellifine iftira atmaya çalışanların unuttukları bir şey ...
29 Ocak 2020 Faruk Çakır
:13

Sebepler; yalnız birer bahane ve perdedir

Küçücük çekirdeği gösterir, “İşte bu ağaç bundan çıkmış” diye, Sâniinin o çamdaki gösterdiği bin mu’cizatı inkâr eder misillü, bazı zâhirî sebepleri irâe eder. (Dünden devam) Altıncı Suâlin Tetimmesi ve Hâşiyesi: Ehl-i dalâlet ve ilhad, mesleklerini muhafaza ve ehl-i imanın intibahl...
29 Ocak 2020 Risale-İ Nur'dan
:12

Bu birliktelik bozulmamalı

Malatya’yı da vuran Elazığ depreminden sonra yaşananlar bir defa daha gösterdi ki, millet olarak bir arada yaşama, birlik ve dayanışma içinde olma irademiz herşeye rağmen gücünü koruyor ve devam ettiriyor. Böylesi acı ve felâketlerde, aramızdaki diğer bütün görüş ayrılıklarını ve bunlardan...
29 Ocak 2020 Kâzım Güleçyüz
:9

Mülkün temelleri sağlam gerek

Evet deprem de bir musîbettir. Fakat, hiçbir musîbet, mânasız ve hikmetsiz değildir. (...) Her felâketten sonra, kaderi, talihi suçlamak yerine, tenkit oklarını kendimize çevirmeliyiz. “Biz ne günah işledik de kadere fetva verdirdik” diye kendi hatalarımızı sorgulamalıyız. Elazığ ve çevres...
29 Ocak 2020 Abdil Yıldırım
:8

Yalan ile bir yerlere gelenlere...

Dünyanın beş para etmez makam ve menfaatlerine ulaşmak sevdasıyla masum insanlara iftira ile bir yerlere getirilenler, ne oldu başınız göğe mi değdi? Haketmediğiniz makamlara geldiniz, belki eşinizi de bir yerlere taşıdınız. Peki hergün beraber olduğunuz o masum insanları işinden, aşından ...
29 Ocak 2020 Durmuş Ali İnci
:6

Sabır ve başarı arkadaştır

‘’Zafer sabırla, sevinç üzüntüyle, kolaylık zorlukla birliktedir.’’ Hadis-i Şerif Kâinat sarayını yapıp tanzim eden Usta Sanatkârın varlık âlemine koyduğu kanunlar vardır. Bu kanunlar herşeyin tedricî bir tekâmül süreci içinde gelişip mükemmelleşmesini gerektirir. Hırsa ve telâşa kapılmaks...
29 Ocak 2020 Yasemin Güleçyüz
:6

Modern gog - magoglara çare

Hunor-magor, Koka-Vikoka, Gog-magog, Cuc-macuc, Ye’cuc me’cuc… Hepsi aynı. Mukaddes metinlerde ve tarih kitaplarında geçen bozguncular ordusu ya da anarşistler güruhu.  Tarihte olmuş, yine olacak. Belki kıyameti onlar getirecek. Çare nedir? “Bir şey yapmalı” slo...
29 Ocak 2020 Ahmet Battal
:4

“Depreme tedbir” soruları cevapsız…

Türkiye tam bir deprem fırtınasında. Üzerinden bir hafta geçmeden dün Manisa Kırkağaç’ta 4.8’lik depremin haberi alınırken, en son 41 vatandaşın can verdiği ve 1.600’dan fazlasının yaralandığı Elazığ - Malatya depremi, bütün uyarılara rağmen depreme karşı tedbirlerdeki zâfiyeti bir defa da...
29 Ocak 2020 Cevher İlhan
:4

Kurtarılmayı bekleyenler

Ehli imanı, özellikle Nur Talebelerini çok önemli hizmetler beklemektedir.İmandan hissesi olmayan veya günahlar ile hayatını mahveden nice insanlar var ki, kendilerine uzanacak bir el beklemektedirler. Elazığ’lı Hasan ve Nusret kadeşlerimi aradığımda ders esnasında olduklarını söyledi Hasan Yiğit...
29 Ocak 2020 Raşit Yücel
:4

Hastalıkları bahane ile hizmeti asmak

Hastalık gelmiş, Risale-i Nurlar’ın diliyle ve özetlemesiyle hoş gelmiş. Bir vazifesi var. Allah’a inanmış ve itikat etmiş, şükrü ve hamdi, teşekkür ve minneti bırakarak şekva etmeyen; ubudiyet ve taatini aksatmayan, ertelemeyen için; bir hediye-yi Rahmanî ve ihsan-ı İlâhî olarak ikram edi...
29 Ocak 2020 Rifat Okyay
:3

Allah, dilediğini dilediği gibi yaratmaya kadirdir

Halit KARA: “Havva Anamızın teşekkülü, yaratılması nasıldır, nasıl anlamalıyız? Allah dileseydi onu da müstakil yaratamaz mıydı? Elbette hiçbir güçlük yoktur, hikmeti nedir?” Esas Olan Yaratılmış Olmaktır Havva Anamızın Hazret-i Âdem’in (as) kaburga kemiğinden yaratılıp yaratılmadığ...
29 Ocak 2020 Süleyman Kösmene
:3

İlim kendin bilmektir

Cemiyette kabul edemediğim bir mukayese tarzı var ki aslında yapanın kendi kompleksini dillendirmekten başka bir getirisi olmamakla beraber, bu cüretkâr davranışın hakimiyeti ve ezici kibri hiç te yabana atılacak gibi değildir. Nedir o?  - Tahsil insana bir şey vermez.  - Ben...
29 Ocak 2020 Zeynep Çakır
:2

“Bekâr olarak ölürsem bana ceza var mı?”

Nihat Paran kardeşimiz soruyor: “Hocam size bir sorum var, yardımcı olursanız memnun olurum: Ben maddî imkânsızlıklardan dolayı evlenemiyorum. Bekâr olarak ölürsem bana ceza var mı ahirette?” Size yok, ama -maddî imkânsızlıklar yüzünden evlenemiyorsanız- çevrenize, içinde yaşadığını...
29 Ocak 2020 Ali Ferşadoğlu

Soğuk hava, sıcak ev

Kitap okurken yağmur yağmaya başlamıştı. İlk önce çıt çıt gelen damlalar daha sonra iyice hızlanmıştı. Kitabını masasının üzerine koydu ve pencereden baktı. Annesi aceleyle balkondaki çamaşırları topluyordu. İnsanlar, ıslanmamak için koşturuyordu. Sonra sadece insanların değil, hayv...
29 Ocak 2020 Merve İriyarı
:18

Şeytanı Şeytan yapan kimdi?

Atiye İvedi ve Sümeyye Akçay: “Bir arkadaş soruyor. Aynen iletiyoruz: “Şeytanı şeytan yapan kimdi? O kibir nasıl oluştu? Şeytanın secde etmediği tek bir yer bile yokmuş. Başka bir şeytan mı vardı?” Kibir Gazaba Götürür Kibir bize niçin verilmiştir? Kâfire izzet için... Müslüman’a ka...
28 Ocak 2020 Süleyman Kösmene
:17

Deprem, tesadüfî ve tabiî bir hadise midir?

“Zelzele, küre-i arzın içinde inkılâbât-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehl-i gaflet işaa edip, âdeta tesadüfî ve tabiî ve maksadsız bir hâdise nazarıyla bakarlar...” (Dünden devam) Beşinci suâl: Âdil ve Rahîm, Kadîr ve Hakîm, neden hususî hatalara hususî ceza vermeyip, koca bir uns...
28 Ocak 2020 Risale-İ Nur'dan
:16

Kıbrıs’ta miting ve katliâm

Sömürgeci İngiliz kuvvetleri, 28 Ocak 1958’de Kıbrıs'ta katliâm yaptı. Adadaki Müslüman Türklere yönelik yıldırma politikasını günden güne şiddetlendiren İngilizler, miting için toplanan kalabalığın üzerine yaylım ateşe açarak, maskelemiş olduğu vahşi yüzünü bütün dünyaya göstermiş oldu: M...
28 Ocak 2020 M. Latif Salihoğlu
:13

Bu tesbitler de kayda geçsin

Özdabak’la birlikte yargılandığımız davada çıkan mahkûmiyet kararıyla ilgili olarak şu tesbitleri de kayda geçirelim: * İçinden geçtiğimiz sürecin 28 Şubat’tan eksiği yok, fazlası var. O zamanki DGM’lerin (devlet güvenlik mahkemelerinin) yerini bugün ACM’ler (ağır ceza mahkemeleri), TCK-21...
28 Ocak 2020 Kâzım Güleçyüz
:13

Yeni Asya Bediüzzaman’ın gazetesidir

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin ömrü, sürgün, mahkeme ve hapishanelerde geçen bir destandır. Tarihçe-i Hayatı yüzlerce destansı örneklerle doludur. Hakkında idam kararlan verildiği, her türlü ihanet plânlarının sergilendiği o korkunç ve karanlık dönemlerde bile asla ye’se düşmemiştir....
28 Ocak 2020 Ali Ferşadoğlu
:9

Depremin mânevî dersi...

Tam da içte “kanun nâmına kanunsuzluk”la haksızlığın ve hukuksuzluğun dehşetli bir suretle artmasıyla, yüz binlerin mağduriyetinin sürdüğü, adâlet ve hukukun çiğnendiği ve Türkiye’nin yanıbaşındaki Suriye’den Irak, İran, Yemen ve Libya’ya İslâm dünyası üzerinde küresel emperyal zâlimlerin işgal, ...
28 Ocak 2020 Cevher İlhan
:9

Zerreden kürreye

En küçük parçaya zerre ya da atom deniyor. Risale-i Nurda zerre ile kâinat beraber telaffuz edilir, kıyaslanır. En küçük ile en büyük arasındaki ölçü, fark, mesafe nazarlara verilerek Cenab-ı Hakkın kudreti ve azameti izah edilir. Zerrenin sanat değeri, potansiyel gücü, taşıdığı kıymet, ha...
28 Ocak 2020 Muzaffer Karahisar
:9

Abd ve ubudiyet

Abd, ibadet eden kişidir; ubûdiyet ise masdar olup “ibadet etmek” demektir. İnsanın insana itaat etmesi iki şekildedir. Birincisi zorunlu itaattir; buna kölelik denir. İkincisi, ücret ve mükafat karşılığında akıl ve iradesini kullanarak yapılan itattir, buna askerlik ve memuriyet denir. Ku...
28 Ocak 2020 M. Ali Kaya
:9

Marifetullah

Bir genç, mimarlıktan yeni mezun, geçmiş bir büyük binanın karşısına, başlamış biraz seslice üzerindeki sanatları anlatmaya: “Şu kadar katlı, her katında tüm odaları ışık gelecek şekilde ayarlanmış. Çatısına güneş paneli, hatta duvarlarına da güneş panelleri döşenmiş. Mozaik işçiliği, kapı oymaca...
28 Ocak 2020 Ahmet Cemil Çökren
:7

Kıyma atma adaleti

Bir General, Metin İyidil. Tanımayız. (G harfini küçük harf yazmak istedik, ama Word büyük harfte ısrar etti. Yoksa yanlış anlaşılmasın!) Darbe planlamaktan idamla yargılanmış. Mahkûm olmuş. İstinaf etmiş. (“…muş, … miş” diyoruz, zira takip etmedik. Yargımıza güveniyoruz ve güveneceğiz.)...
28 Ocak 2020 Ahmet Battal
:5

Tüketerek nereye?

Ülkemizin derdi çok, ama dermansız da değil. Dertlerin başında işsizlik, tüketerek büyüme, israf, gerektiği yer ve zamanda reform yapmamak sayılabilir. Elbette bunlara da kaynaklık eden en büyük düşman cehaleti de unutamayız. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alir...
28 Ocak 2020 Faruk Çakır
:5

Külliyattaki Kur’an tarifleri (2)

Geçen hafta başladığımız Risale-i Nur külliyatında, Kur’an’ın, anlam ve tarifleri konusuna bu hafta da devam edelim. Kur’an, zeminde ve gökte gizli Esmâ-i İlahiyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı. Kur’an; nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesidir. Kur’an; şu kitab-ı kebir-i kâinatı...
28 Ocak 2020 Nejat Eren
:4

Depremi doğru okumak

Deprem kuşağında olan Ülkemiz, geçmişten bugüne büyük sarsıntılar yaşamıştır. Zaman zaman vuku bulan bu gibi hadiselere maddi ve manevi her noktada hazır olmak gerekir. Bu noktada yaşanan hadiselerin hikmetini düşünmek büyük teselli verecektir. Geçen günlerde yine büyük tahribatlar bırakan...
28 Ocak 2020 Kübra Örnek
:4

Libya’da cihatçı örgütler

Libya’da 3 farklı hükümet yönetiminin olması, ülkedeki iç bölünmüşlüğü ifade etmektedir. Gazetede 25 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlanan “Libya siyasi yapısı” başlıklı makalemde ülkedeki 3 farklı hükümet konusu açıklamaya çalışmıştım. Libya’nın iç siyasi bölünmüşlüğüne, bir de bölgesel ve ...
28 Ocak 2020 Muhammet ÖRTLEK
:3

Yeni Asya’nın kardeşi EuroNur, 20 yaşında…

Risale-i Nurların; “Matbuat lisanıyla konuşan dili” Yeni Asya, yarım asırdır, iman-kuır’an hizmetinde, o şanlı yolunda, şaşırmadan, yanılmadan devam etmektedir. Onun, bu yolunda, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, teknolojinin mesafe almasıyla birlikte yardımcıları, kardeşleri zuhur etmeye b...
28 Ocak 2020 Osman Zengin