Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:9

Yaşarken meğer ölmüşsün

*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur. Allah için, O’nun güzel isimlerinden birisi olan Selâm ismini Yeni Asya ailesine, onlar gibi vicdanlı ve insaflı düşünenlere köprü yapıp; yakınmak niyetiyle değil gerçeklerde belki bir tuğla payımız olur niyetiyle sizlere yazanlar kervanın...
20 Ekim 2017 Mağdur Kürsüsü
:4

İttihad’ın halefi olan Yeni Asya’nın hedefi

Şanlı, destansı mücadelenin adı: İttihad’dan Yeni Asya’ya -5  ● İ’lay-ı kelimetullah’ı matbuat lisanıyla yapmak, ● Risale-i Nur vasıtasıyla Müslümanların imanına hizmet etmek; ● Doğru haber vermek, ● Çarpıtmaları önlemek, ● İnsan hak ve hürriyetlerini (demokrasi...
20 Ekim 2017 Ali Ferşadoğlu
:4

Ölmeyecek misin yoksa?

Ölmeyecekmiş gibi yaşamak... Nereden kapıldık böyle bir hisse? Kim verdi böyle dehşetli bir duyguyu? Nasıl bir his ki bu böyle bizi sarstı, evirdi çevirdi, etkisi altına aldı? Öyle bir his ki, aklı devreden çıkardı, kalbimizi esir aldı.  Dünyanın dertleri ne ara bu kadar büyüdü ve b...
20 Ekim 2017 Cemil Said Demirdöğmez
:3

Dünyanın gözü hak ihlâllerinde

Bugünün dünyasında artık insan haklarının “iç mesele” olarak görülmediği, bilinen bir gerçek. Gerçi hükümetler tarafından siyasî hesaplara ve konjonktüre bağlı olarak zaman zaman çifte standart uygulanıyorsa da, bu konuların uluslararası kamuoyunca yakından takip edilmekte olduğu, bir vâkı...
20 Ekim 2017 Kâzım Güleçyüz
:1

Dördüncü Söz’de tefsir edilen iki âyet hangileridir?

Bilal Bey: “Dördüncü Söz’de bir kısım ehl-i takvanın bin senelik yolu bir günde, bir kısmının da elli bin senelik mesafeyi bir günde kestiği beyan edilir ve bu hakikate Kur’ân’da iki âyetin işaret ettiği belirtilir. Bu iki âyet hangi âyetlerdir?” SERMAYEMİZ: HER GÜN YİRMİDÖRT ADET ALTIN...
20 Ekim 2017 Süleyman Kösmene
:1

Kıskanma, rekabet etme, mesul olma

Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetlerinde bulunan, koşturanların en tehlikeli, en kötü hastalıkları; kıskançlık, rekabet ve çekememezliktir. Adeta gözle görünmeyen mikroplar ve bakteriler gibi her zaman ve her hallerinde hizmet ehlini tehdit ederler ve iman zaafiyetine düştükleri anda kırk yıl...
20 Ekim 2017 Rifat Okyay
:1

İlmin izzetini muhafaza etmek

Saadet-i uzmâ; Azim, yani büyük saadet, daha doğrusu saadet-i dareyn veya her iki dünya saadeti demektir. Müslüman olarak eğitim anlayışımızın kapsam alanı budur ve böyle olmalıdır. Bu sebeple Bediüzzaman Hazretleri “tek dünyalı olanlar karşıma çıkmasın” derken saadet-i uzmâyı hedeflediğini belir...
20 Ekim 2017 Şemseddin Çakır
:1

Tılsımlar, müstakil bir risalede cem edilecek

RİSALE-İ NUR, YÜZE YAKIN DİN TILSIMINI KEŞFETMİŞ Risale-i Nur, yüze yakın din tılsımlarını ve hakaik-ı Kur’âniyenin muammalarını hal ve keşfetmiştir ki; herbir tılsımın bilinmemesinden, çok insanlar şübehata ve şükûka düşüp, tereddütlerden kurtulamayıp, bazen imanını kaybederdi. Şimdi, büt...
20 Ekim 2017 Risale-İ Nur'dan
:1

Müstebid yönetimler ve takiyye

Takiyye: Sözlükte “İtteka” ve “veka” fiillerin kökünden türetilen, korunmak ve sakınmak anlamına gelen bir kelimedir. Terim manası ise; cana ve mala zarar gelme korkusu ile inanılan bir  şeyi gizlemek, düşman ya da muhalif bir kimseye karşı gerçek inancını gizleyerek onunla iyi geçinmek, ...
20 Ekim 2017 İbrahim Ersoylu

Millet menfaatine olan adımları atalım

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada hem Avrupa Birliği’ne hem de Türkiye’yi idare edenlere seslenerek “Müzakere ruhuna dönme” çağrısı yapmış. Hatırlanacağı üzere AB ülkeleri ile vizelerin kalkması konuşulurken bir and...
20 Ekim 2017 Faruk Çakır

İslâm dünyasına tesânüd ve ittifak çağrısı

Bölge üzerinde oynanan oyunların, tam bir asır önce Bediüzzaman’ın “Harb-i Umumî neticesinde yine o sû-i kast niyetiyle, Kur’ân’ın zararına gayet ağır şerâitle (şartlarla) -ecnebi zâlimlerin- kâfirâne fikirlerini icrâ etmek ve “devlet-i İslâmiyenin (Osmanlının) nurunu söndürmek niyetiyle müthiş b...
20 Ekim 2017 Cevher İlhan

Fatih’ini bekleyen İstanbul

İstanbul’un tam İstanbul yerlerinden bir yerdeyim. Ben bilmem! Anlat, deseniz; zor. İstanbul bu kadar mı İstanbul yine! İstanbul’u “İstanbul” olmadan anlatamazsınız. Koluna girmeden, huyuna suyuna gitmeden asla! Bugün çöl sıcağı... derken rahmet... Şimşekler, gök gürültüleri ve İstanbul’un...
20 Ekim 2017 Armağan Bahtiyar

Ölüm yeni bir hayattır

Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de: “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır.” buyurulmuştur. Yaşlılıktaki hastalıklarımız ölümün keşif kollarıdır. Öncüleridir. Başımızdaki saçlarımızın ağarması, vücudumuzun beyaz kefene sarılacağının habercileri...
20 Ekim 2017 Cihat Erdoğ

İzin verilmeyen mevlid

Yeni Asya tarafından gelenek haline gelen Kocatepe Mevlidlerini izin alma süreci, Demokratların olmadığı dönemlerde her zaman sıkıntılı olmuş, mevlid okutulduktan sonra da lehte aleyhte yankıları devam etmiştir. Ancak ne gariptir ki, Resulullah’ın (asm), Üstadımızın ve şehidlerimizin ruhu ...
20 Ekim 2017 Çetin Acar

Kâinatı okumak

Elinize bir balon alın. Üzerine boya ile benekler boyayın. Sonra şişirmeye başlayın. Balon şiştikçe, üzerindeki benekler birbirinden uzaklaşacaktır. Kâinatımız da bir balon gibi, yaratıldığından bu yana genişlemektedir.  Ünlü bilgin Einstein, durgun bir kâinat modeli ortaya atarken,...
20 Ekim 2017 İnci Karaman
:134

Laiklik nereye eğitim oraya…

Laiklik ve eğitim, hem hızla elden gidiyorlar hem de “varmış gibi” gözüküp özel görev üstleniyorlar. Her ikisi de hukuktan destek alıyor. Anayasa var ama “laik hukuk devleti” de “çağdaş ve bilimsel eğitim” de paramparça. Cumhuriyet’in nitelikleri Anayasa’da yazıyor ve değiştirilemez...
19 Ekim 2017 Ali Rıza Aydın
:21

Başkanım, bazı hocalarının kulağını çek!

Diyanet İşleri Başkanı’na açık mektubumuzdur. Din hizmeti ifa eden resmî görevlileri ikaz etmekteki maksadımız elbette bu hizmetin daha verimli ve halis olmasını sağlamak içindir.  O camiadan bazıları bizim bu tür yazılarımıza adeta “takmış” gibi de yapsa yazmaya devam edeceğiz. Zir...
19 Ekim 2017 Ahmet Battal
:18

Eşleri mutsuz eden sırlar

Sevgi Hanım: “Eşleri mutsuz eden ve mutlu eden sırlar nelerdir?” ALLAH İÇİN SEVMEK İnsan, sevdiğinde Allah için sevmelidir. Eşlerin birbirlerine karşı başarmaları gereken en büyük vazife budur: Birbirlerini Allah için sevmek.  Allah için sevginin olduğu hanede her müşkül hall...
19 Ekim 2017 Süleyman Kösmene
:17

Yeni Asya’nın en önemli misyonu

Şanlı, destansı mücadelenin adı: İttihad’dan Yeni Asya’ya -4 Yeni Asya’nın en önemli misyonu, başta Nur Talebeleri olmak üzere ehl-i imanın medyadaki dili olmak ve haklarını müdafaa etmektir. Bediüzzaman, Kur’ân ile Hadise dayanarak, Asr-ı Saadet’i model alarak evvelâ; - Ferd...
19 Ekim 2017 Ali Ferşadoğlu
:16

Risale-i Nur, siyaset zulmetine tenezzül etmez

Müdafaatımın İkinci Tetimmesi Ey Heyet-i Hâkime! Gelecek beyanatımda, belki vazifenizce lüzumsuz şeyler bulunacak. Fakat, bu meseleler ile umum memleket, belki dünya alâkadardır. Yalnız siz değil, onlar dahi manen dinliyorlar. Hem, beyanatımda intizamsızlık göreceksiniz. Sebebi ise, mühim ...
19 Ekim 2017 Risale-İ Nur'dan
:15

AB takibi bırakınca

Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra o yılın Aralık ayında yapılan zirve toplantısında resmen kabul ve ilan edildi. Öncesinde, uzun süredir devam eden şimdiki duruma benzer tarzda oyalama siyaseti izleyen AB’nin deprem sonrası bu tavrını değiştirmesinde, 1...
19 Ekim 2017 Kâzım Güleçyüz
:11

Yargıtay ve ByLock

Yargıtay’ın geçen ay ByLock hakkında verdiği kararın hukuk ve adaleti mi, yoksa konjonktürel gücün yansımalarını mı temsil ettiği yönündeki tartışmalar bir süredir devam ediyor. Yargıtay 16. Dairesi; herhangi bir zaman diliminde bir kişinin ByLock programını hiç kullanmasa, başka birisiyle...
19 Ekim 2017 Hasan ABDULLAH
:7

Kulağa hoş gelebilir, ama doğru değil

Türkiye’yi idare edenlerin ‘normal hal’ yerine ‘olağanüstü hal’i savunmaları hayra alâmet sayılabilir mi? Çok kısaca hatırlamak icap eder ki, elbette ‘Olağanüstü Hal’ de hukukî bir durumdur, anayasaya da uygundur. İcap ettiğinde OHAL de ilân edilir, arzu edilmese de sıkıyönetim idaresi de ...
19 Ekim 2017 Faruk Çakır
:7

Kâinata meydan okumak!

Unutma küçük bir kâinatsın sen, Âlemde ne varsa sende bulunur. Hikmetle yapılmış bir saraysın sen, Bin bir san’at bir bedende bulunur A.Y. “İman hem nurdur, hem kuvvettir, hakikî imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir” 1(Bediüzzaman) “Kâinata meyd...
19 Ekim 2017 Abdil Yıldırım
:3

Bediüzzaman sosyologları Asr-ı Saadet’e dâvet ediyor

Evrenselleşmek, Medenîleşmek, Cemaatleşmek... -9- Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez” denmiştir. Çünkü hakikat mutlaktır; sınırsız ve sonsuzdur. İsimler, kelimeler, kavramlar ise geçicidir. Bu anlamda, dil değişir ve değişmelidir. O halde hakikatin yeni dilinin inşası sürekli bir ih...
19 Ekim 2017 CANER KUTLU
:1

Biri bizi gözetliyor!

“Su uyur, düşman uyumaz” atasözü boş yere söylenmiş bir söz değil. Atalarımız bin yaşamış, bir söylemişler. Gerçi, bizim ne kimseye düşmanlığımız olur ne de düşmanımız. Ankara Kocatepe Camii’nde 8 Ekim 2017’de okunacak olan Bediüzzaman Mevlidi’nin her türlü hazırlıkları yapılmışken; bunca ...
19 Ekim 2017 Ali Rıza Aydın
:1

“Sanki mevlide gittik”

Bediüzzaman Mevlidleri birçok hizmetlere vesile olan güzel bir hizmet. Hatırladığım kadarıyla 1967 yılında başlayıp bugünlere kadar devam edegelen çok güzel bir hizmet. Bu hizmetler cemaatimize müfritane irtibatı temin, Risale-i Nur hakikatlerini gündeme getirme, Yeni Asya Gazetesi ve yayı...
19 Ekim 2017 H. Muharrem Okur
:1

Cehalete yenilmemek için, yenilenmek zorundayız

Her saniyesi bile insan aklının alamayacağı bir faaliyete sahne olan kâinat, değişiyor, gelişiyor ve yenileniyor. Kâinat; baş döndüren bu hareket ve faaliyetlerle yoğruluyor, kıvamını buluyor. Gelişim, değişme ve yenileşme hilkatin gayesi, fıtratın gereği. Atomdaki ve atom altı parçacıklar...
19 Ekim 2017 M.Hanefi Örnek
:1

Enerji sektörü ve sanal paralar

Yaklaşık birbuçuk yıl önceydi. Lisede okuyan büyük oğlum, yeni bir para türünden, sanal paradan söz etmişti. Ben de “bırak bunları, derslerinle ilgilen, gitardaki becerilerini arttır, boyundan büyük işlere kalkışma” der gibi bakmıştım. O günden bugüne en ünlüsü bitcoin olarak bilinen krip...
19 Ekim 2017 Mehmet Kara

Öğretmen-talebe münasebetleri

İDEAL ÖĞRETMEN -4- Öğretmen ve talebe münasebetlerinin iyi yönden gelişmesi, eğitim ve öğretimin başarısı açısından şarttır.  Aksi halde, başarısızlıkla birlikte bir çok zararlı durumların ortaya çıkabileceğini gözden uzak tutmamak lâzım.  Öğretmen – Talebe münasebetlerinin b...
19 Ekim 2017 Naci Tepir