Ortadoğu Köşe Yazarları İçeriğe git 

Ortadoğu Gazetesi Son Köşe Yazıları

İmam Kurtubi...

Muhammed bin Ahmed el-Kurtubi, (doğum tarihi XI. Yüzyılın sonları ve XII. Yüzyılın başları olarak tahmin edilmiştir.), Eserlerinde Ehl-i Sünnet’i savunan, başta Mu’tezile olmak üzere İmâmiye, Râfiziyye, Kerrâm’îyye gibi fırkaları eleştiren âmelde Malikî, i'tikatta Eş’ari olmakla birlikte, mezhep ...
31 Mayıs 2020 İhsan Muslu

Yedi Sekiz Hasan Paşa..

Osmanlı Ordusu'nda erlikten mareşalliğe kadar yükselebilen nadir isimlerdendir. Okuma-yazması zayıf olduğu ve imzası Arapça yedi  ve sekiz  rakamlarından oluştuğu için bu lakabı almıştır. Oğuzların Dodurga Boyu Tamgası Arap rakamlar7-8 şeklindedir.. 1831'de Çorum'un Kuşsaray köyünde doğdu. Ask...
30 Mayıs 2020 İhsan Muslu

İKİNCİ DALGAYI MASKESİZ Mİ KARŞILAYACAĞIZ?

Geleceğin inşa edilebilmesi, küresel ekonomi ile yeniden kucaklaşabilmek arzusu ile normalleşme yönünde adımlar atılıyor. Gayet güzel, eyvallah, tamam da; biz henüz maske takmayı öğrenebildik mi, muhtemel ikinci dalgayı maskesiz mi karşılayacağız? Vahameti kavramak bakımından bazı insanların ...
30 Mayıs 2020 AYTEKİN KÖMÜRGÖZ