İstiklal Köşe Yazarları İçeriğe git 

İstiklal Gazetesi Son Köşe Yazıları

ŞAH-I GEYLANİ VE TARİKATI II

Abdülkādir’in Hanbelî mezhebine bağlı olması, başta İbn Teymiyye olmak üzere pek çok tasavvuf tenkitçisinin takdirini kazanmasına sebep olmuştur. Şathiyeleri (bk. ŞATHİYE) sebebiyle mutasavvıfları tenkit eden İbn Teymiyye onun bu tür sözleri karşısında ya susmak veya bunları te’vîl etmek zorunda ...
23 Ocak 2022 İbrahim Yerlikaya

ÇİN’İN YENİ İPEK YOLU AFRİKA’DAKİ BRI

Özellikle Afrika kıtasındaki ülkelerin karayolları, demiryolları, limanlar, telekomünikasyon veya elektrik ve su temini adına, paraya ihtiyacı var. Afrika Kalkınma Bankası’nın yeni tahminlerine göre, kıtanın altyapı ihtiyacı, yılda 130-170 milyar ABD Doları, finansman açığı ise 68-108 milyar ABD ...
23 Ocak 2022 HANDE ORTAY

ŞAH-I GEYLANİ VE TARİKATI

470’te (1077) Hazar denizinin güneybatısındaki Gîlân eyalet merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Arapça’da “el-Cîlî, el-Cîlânî”, Farsça’da “Gîlî, Gîlânî”, Türkçe’de ise “Geylânî” şeklinde telaffuz edilen nisbesiyle şöhret buldu. Babası Ebû Sâlih Mûsâ’nın dindar bir kimse olduğu bilinmekte, ancak h...
22 Ocak 2022 İbrahim Yerlikaya

ÇİN’İN YENİ İPEK YOLU KÜRESEL GÜNEY'DEKİ BRI

Güneydoğu Asya’daki BRI Güneydoğu Asya, bugüne kadar BRI yatırımlarının ana hedefi haline geldi. Bu bölgedeki BRI’nin geleceğini analiz etmek için, sadece tek tek ülkeler değil, Çin’in üyesi olmadığı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dikkate alınmalıdır. 10 Güneydoğu Asya ülkesinden...
22 Ocak 2022 HANDE ORTAY