Doğru Haber Köşe Yazarları İçeriğe git 

Doğru Haber Gazetesi Son Köşe Yazıları

:1

“Faiz, fuhuş ve zulüm paralarınızı getirmeyin!”

Velid bin Muğire böyle söylüyordu Mekkelilere. Kâbe’nin yıkılıp yeniden yapılmasına karar vermişti Mekkeliler ve Velid bin Muğire buna öncülük ediyordu. Hangi duvarının hangi aşiretler tarafından yapılacağı konusunda kendi aralarında anlaşmışlardı. Yemen’e inşaat malzemesi götürür...
5 Aralık 2020 Mehmed Göktaş

İDDİALI OL(AMA)MAK

İslam dünyası ve ülkemiz büyük bir kuşatma altındadır. Bu kuşatmanın bugün başlamadığı doğrudur. Ancak yüzyıl denilebilecek bir süredir, sürdürülen bu kuşatmayı yaramamak, saldırılardan kurtulamamak ve savunmadan çıkıp; şöyle onurluca bir dik duruş sergileyebilecek bir iddia ortaya koyamamak gerç...
5 Aralık 2020 Kenan Çaplık

Reformdan önce başka değişim de gerek!

Reform; düzeltmek, yeniden düzenlemek, şekil vermek anlamlarına gelir. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’nın açıklamalarından sonra bir reform muhabbeti almış başını gidiyor. Rayından sapmış, yoldan çıkmış işlerin tekrar yoluna koyulması adına sözü edilen değişikliklere gitme...
5 Aralık 2020 Abdullah Aslan
:17

Çözüm İçin HÜDA PAR’ı Dinleyin

Kürt Meselesi, Türkiye’de çözülmesi gereken meselelerin başında gelmektedir. Uzun yıllardır ülkede tartışılmış ve halen de tartışılan bir konudur. AK Parti, 2 Kasım 2002’de iktidar olduğunda Kürt vatandaşların çözüm adına beklentisi artmıştı. O dönemlerde Sayın Erdoğan, Kürt meselesini çö...
4 Aralık 2020 M.Şerif Durmaz
:7

Bilgi Bunalımını Aşmak

Müslümanların bilgi ile kurdukları güçlü bağ kopunca Müslümanlar, bir tür Batı’nın kapısına düştüler. Ancak biz gidip oradaki bilgiyi alıp burada rafine etmedik. Oradan gelişigüzel gelen bilgiye de gümrük işlemi uygulayamadık. Neticede bilgi seli altında kaldık. Aslında sağlam köklerimiz,...
4 Aralık 2020 Dr. Abdulkadir Turan
:1

Medeniyetimizin İzinde…

Yüzlerce yıl önceydi… Kavimler göçü yaşanmış, Avrupa’daki demografik yapı yeniden şekillenmişti. Avrupa’ya göç eden Cermen kavimlerin aralıksız saldırılarına salgın hastalıklar ve iç karışıklıklar da eklenince Batı Roma için sonun başlangıcına giden yol gözükmüştü. Bu kaot...
4 Aralık 2020 Abdulhalim Velioğlu

Bir Bakanın İstifası veya Bizimkiler

Eskimiş olsa da bizimkileri(!?) resmettiği için değerlendirmeye değer, manidar bir konu. Maliye bakanı Berat Albayrak ve iktidar zirvelerindeki her söz ve harekette keramet arayan yazarlaradır sözüm! Nam-ı diğer Bizimkiler.. (!?) Atılmayı bekleyen bir bakan, nihayet aklederek istifa etmiş...
4 Aralık 2020 Mirali Yıldırım

SANCI...

Her şeyden önce sancı, kişinin hissedebilme yetisinin çalışıyor olduğunu gösterir. Sancıyı hissedebiliyorsa insan, hisleri ölmemiştir, körelmemiştir, uyuşmamıştır... Bu nedenle sancı, varlık pusulasının, vicdan ibresini bir oraya bir buraya çeker durur. Varlık pusulası donanlar, yani vicd...
4 Aralık 2020 Bildane Kurtaran

“ASRIN HIYANETİ”NİN FAYDALARI

Her şerde bir hayır vardır, derler ya.. Şu “Yüzyılın (Hıyanet) Anlaşması”nda bile geçerli.. Baksanıza.. Nasıl da bizleri.. Yani asıl güç ve de gerçekliği temsil eden.. Mutedil ve tarafsız İslami yöntem taraftarlarını.. Ortak tepki vermeye yöneltti....
4 Aralık 2020 Suat YAŞASIN

Toplumlar Üzerine…

İnsanlar modern hayat dediğimiz hayatla birlikte dayanışmayı, duygusallığı bırakıp maddiyatçı ve çıkarcı mantığı ön plana çıkardı. Sosyolojik olarak cemaat hayatından cemiyet hayatına geçildi. Aslında bu hayat tarzını tercih edenler de bir türlü cemiyetin resmi, soğuk ilişkisine alışamadı. Okuyup...
4 Aralık 2020 Hasan Yılmaz