Doğru Haber Köşe Yazarları İçeriğe git 

Doğru Haber Gazetesi Son Köşe Yazıları

:23

Öyle ya, doksan yıllık kıyamın bir secdesi olacaktı

Bin yıldan beri sadece Allah’ın huzurunda kıyam eden, sadece O’nun önünde eğilen ve sadece O’nun huzurunda alnını secdeye koyan Türkiye insanı doksan yıldan bu yana da Mustafa Kemal’in heykellerinin önünde kıyam etmektedir. Geçtiğimiz şu 10 Kasım münasebetiyle bu doksan yıllık kıyam bir s...
16 Kasım 2019 Mehmed Göktaş
:3

Filistin’in farkında mısınız?

Kaynayan Ortadoğu içerisinde Siyonist İsrail’in Gazze’lileri katletmesi ciddi bir gündemi bile barındırmıyor artık. Her saldırıda Müslümanların sokaklara fırlaması, en azından tarafını fiili olarak göstermesi bir gündem oluşturuyordu. Zira İslam’ın mücadele sembollüğünü yapan Filistin’in gündem o...
16 Kasım 2019 Abdullah Kavan
:1

Emperyalizmin birinci hedefi aile kurumudur

Toplumlar ailelerden oluşur. Aile içi bağlar ne kadar güçlü ise toplumun sosyal bağı da o oranda güçlü olur. Dolayısıyla aile; bilinçli, mutlu ve huzurlu olduğu oranda toplumlar da bilinçli, mutlu ve huzurlu olurlar. Bilinçli ve huzurlu bir toplumda kalkınma kaçınılmazdır. Kalkınan toplum...
16 Kasım 2019 Nezir Tunç

Yeniden İktidar – Muktedir İkilemi mi Yaşıyoruz?!

Ak Parti iktidarının ilk zamanlarıydı. Vesayet odakları geleneksel keyfi alışkanlıklarını sürdürmek adına işgal edip hak ve özgürlük taleplerine karşı birer taarruz mevzisine dönüştürdükleri  siyasi, iktisadi, güvenlik, yargı ve diğer önemli bürokratik alanlardan normal sınırlara çekilmeyi bir tü...
16 Kasım 2019 Said Çınar

Facialar ve eğitim sistemi

Eğitim sistemimizin yerli ve milli olmadığının en bariz örneği, '10 Kasım' dolayısıyla çocuklara 'resimlere' secde ettirilmesidir. Mevcut eğitim sistemimizin ana omurgasını sekülarizm oluşturmaktadır. Yani dini olan her şeyin sistemden çıkarılması, din dışı/putperestlik olan her şeyin yapılmasını...
16 Kasım 2019 Kenan Çaplık