Doğru Haber Köşe Yazarları İçeriğe git 

Doğru Haber Gazetesi Son Köşe Yazıları

:6

Vurdumduymazlık bazen güzeldir

“Ben halimden memnunum doktor bey, benim bir şikayetim yok, evdekilerin zorlamasıyla geldim buraya” dedi adam kulak burun boğazcıya ve başladı anlatmaya; “Tamam, kulağım biraz yavaş duyuyor ama şikayetçi değilim. En başta evdekilerin beni çekiştirmelerini, aleyhimdeki konuşmalarını, lüzum...
2 Haziran 2020 Mehmed Göktaş
:1

Sen İskilipli Atıf’a nasıl âlim dersin!

Bu hafta, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, bir şube müdürüne kınama cezası verdi. Elbette, bir kurum görev ihmali, ihlali veya kurumu doğrudan/dolaylı ilgilendiren bir konuyla ilgili müdahil olur, hukuki işlem yapar, soruşturma yürütür veya müeyyide uygular. Biz konunun bu yönüyle ilgilenmiyoruz. V...
2 Haziran 2020 Yusuf Arifoğlu

 Küreselleşen kadın sorunu

Batıda kadın hakları meselesinin ilk gündeme geldiği dönemlere bakıldığında dönemin koşullarının mesele üzerindeki etkisini görebiliriz. Batıda yaşanan sosyal, ekonomik, felsefi ve siyasi süreçler kadın meselesinin şekillenmesinde bire bir rol oynamıştır. Feminist hareket ilk etapta kadına sosyal...
2 Haziran 2020 Aynur Sülün

Irkçılık, insanlığın nefesini kesiyor...

        İnsanların birçoğu, şahit olduğu olumsuz vakalarda “sorumluluğunun gereğini yapma” ile ilgili olarak diliyle ve eliyle müdahalesi söz konusu olduğunda eğer bedel ödeyecekse “suspus” kalır.         Suspus kaldığı bir başka durum da, “hak ve adaleti” ihlal edenlerle bir mensubiyet b...
2 Haziran 2020 Murat Dalkılıç
:10

Yunan-Helen korkusu utanç vericidir!

Siz bir yandan dünya mazlumlarının gözüne baktığı, İslam âleminin lideri, hele son günlerde neredeyse dünyanın tamamına yakınına sağlık elini uzatan bir Türkiye’yi konuşacaksınız... Öte yandan kendi başı derdine düşmüş, girdiği krizlerden, kaoslardan bir türlü kurtulamayan küçücük bir Yun...
1 Haziran 2020 Mehmed Göktaş
:3

KADEMELİ FAŞİZM

Amerika’nın Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd adlı kişinin polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Savcılığın, elleri arkadan kelepçelenmiş ve yere yatırılmış haldeyken boğazına dizini bastıra...
1 Haziran 2020 Hasan Sabaz
:1

Dünya dediğimiz ne ki? (1)

İmtihan diyarı olan dünyamızın zemmi hakkında varid(ulaşan, yetişen, gelen, erişen)olan nice ayet ve misaller vardır. Bu ayet ve misaller insanları dünyanın bataklığından döndürüp ebedi hayatın gülistanına yöneltmeye sevk eden kilometre taşlarıdır. Kaldı ki bütün peygamberlerin gayesi de budur? Z...
1 Haziran 2020 Fesih Yasak
:1

Seni ancak sen anlatabilirsin!

Ramallah’ın, Kudüs’ün, El-Halil’in sokaklarında yerlerde upuzun yattığını görünce yine sen düştün aklıma. Seni düşündüm, her gün bir yeri kanınla aydınlığa boğan, dirilişin kaynağı seni… Dün Mısır’daydın, Irak’taydın, Keşmir, Yemen ve Çeçenya’daydın… Kürdistan’da, Afgan dağlarındaydın dün… Şimdiy...
1 Haziran 2020 Sadullah Aydın

HEYECAN DÖNEMİ, RUHUN ASRI

Heyecan: Sevinç, korku, kızgınlık, kıskançlık vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumudur. Bu çağda insanlar ya çok heyecanlı ya da heyecanlarını yitirmiş vaziyetteler. Ve her iki durum da şikâyet sebebi oluyor. Bazılarına göre heyecanın yitirilmesi coşkuyu...
1 Haziran 2020 Abdulhakim Sonkaya

Tefrika ateşine düşmekten sakınmak gerekir

İlâhi vahye dayalı yüce İslam ile kurulan ilişkinin  olumlu ve olumsuz şeklini  ifade eden kavramlar  vardır. İfrat(aşırılık), tefrit(pasif kalma) yanında, işin olması geren şeklini ifade eden vasat, itidal, istikamet gibi kavramlarımız da vardır. İfrat: Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüy...
1 Haziran 2020 Selahaddin Yıldırım