Emre Kongar Bugünkü Yazısı

Nermin Abadan-Unat bir Kutupyıldızı’dır
BUGÜN:Nermin Abadan Unat, daima doğru yönü gösteren ve asla sönmeyen bir Kutupyıldızı’dır.Sadece benim değil, benim gibi binlerce öğrencisinin yolunu aydınl...

Demirtaş, Kavala, terör davaları, TRT ve eğitim
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması, Anayasa gereği.Çünkü, Anayasamıza göre uluslararası anlaşmaların hükümleri, kanunların üzerinde....

Atatürk ve halife olmasını önerenler
İstiklal Savaşı kazanılmış...Lozan imzalanmış...Yeni Türkiye Devleti uluslararası toplumda savaş kazanılarak onaylatılmış...Sıra yeni devletin yöneti...

Tencere ile özgürlük ilişkisi
Yüzyıllar boyunca kaba kuvvete boyun eğerek, krallara, imparatorlara, şahlara, padişahlara, aşiret reislerine itaate alışmış olan kitleler:Ne özgürlük bilirler, ne...

Tehlike: Mürit kime itaat eder?
Sevgili okurlarım, biliyorsunuz, her hafta pazartesi günleri, oğlumun yıllarca önce kurduğu ve erişimi son derece kolay ve hızlı olan internet sitem www.kongar.org’a özel...

Ağustos ayında medyaya baskı ve erkek şiddeti
Sevgili okurlarım, bir ülkedeki bütün saldırı, yasaklama, soruşturma, ceza ve benzeri olaylardan, o ülkenin polisinden, savcısından, yargıcından önce, iktidarı sorumludur...

Din üzerinden kavga tuzağı
Sevgili okurlarım, din gibi bir mukaddes kimliği siyasete alet eden bütün demagog politikacıların söylemleri, karşıtlarını dinsizlikle itham etmek üzerine kuruludur....

Dinci siyasetin çıkmazları
Sevgili okurlarım, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşunu ve kuruluşunu simgeleyen İzmir’in Kurtuluşu, 9 Eylül Bayramı kutlu olsun.Bazı dinci ve etnikçi (ırkçı...

Demokrasiyi bekleyen iki büyük tehlike: Dincilik ve etnikçil...
Suretâ Hak’tan görünerek* Demokratik Rejim’in altını oyan iki büyük tehlike “etnikçilik” ve “dincilik” siyasetleridir.Bu siyasetleri izleyenler hem din gibi, mezhe...

Sağda vicdan ve demokrasi ilişkisi
Aslında bu yazı, sağ kesimdeki “Vicdan” ve “Demokrasi” ilişkisi konusunda yazdığım üçüncü ve son makale:Perşembe günkü birinci yazıda, “Demokratlar” ile “Sahte Dem...

Sağdaki vicdan: Vicdanla sandık ilişkisi?
Erdoğan-AKP iktidarının Birinci Silivri Trajedisi zamanında iyice görünür hale gelen haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikleri karşısında gerek bu sütunda gerek ekranlar...

Sağda adalet ve vicdan yok mudur?
Cumhuriyet dönemi siyasetindeki en trajik ve belirleyici kırılma ne Türk-Kürt ne de Sünni-Alevi farklılığıdır:Siyasal tarihimizdeki en trajik kırılma, özellikle Ço...

Kanla kazanılan lafla satılmaz!
Sevgili okurlarım, aşağıdaki yazı Atatürk ve Atatürkçülük karşıtlarına karşı bir yanıt olarak yazılmıştır.***30 Ağustos Zaferi kanla kazanılmıştır…La...

Yargı, kin nefret, intikam ve sansür için kullanılmamalı...
Hastalar, özellikle de ağır ve ölümcül hastalar...Hamileler ve lohusalar, belli bir süre için...Yaşlılar, özellikle de 80 yaşın üzerindekiler...Engel...

Mide bulantısı
Sevgili okurlarım, benim midem çok hassastır:Biraz aç kalsam, biraz fazla yesem, biraz üzülsem, biraz sinirlensem, hemen ses verir.Bu nedenle içki içemem, a...

Sığınmacılar sorununu kim, niçin istismar ediyor? - 6...
Yeniemperyalizm, bölgesel savaşlar çıkararak sadece tek tek devletleri değil, bütün bir bölgeyi tümüyle istikrarsızlaştırırken yalnızca askeri değil, siyasal, ekonomik, d...

Afganistan, Neo-Emperyalizm ve Türkiye 5
Afganistan konusunda bilinen pek çok gerçek yeterince ya gündeme getirilmiyor ya da tartışılmıyor.Önce bunlardan bazılarını anımsayalım:(Atatürk ile Afganis...

Afganistan, neo-emperyalizm ve Huntington - 4
Batı Uygarlığı’nın temellerini anlamadan, Batı Emperyalizmini, Yeniemperyalizmi (Neo-emperyalizmi) anlamak, Emperyalizmin iç çelişkilerini yakalamak ve Afganistan’da, Ort...

Afganistan, neo-emperyalizm ve Huntington - 3
Her şey planlı programlı:Her şey 1945’ten beri Emperyalist/Neo-emperyalist/Küreselci takvime göre işliyor!***Dün Ergin Yıldızoğlu’nun yazısında çok i...

Neoemperyalizm ve sığınmacılar 2: Elbette sınırımız namusumu...
Bir ülkede “Hudut namustur”, “Ülkemde mülteci istemiyorum” pankartı asanlar nasıl gözaltına alınır ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek yargılama yapılır?...