İbraz etmeme suçunda yeni içtihatlar

Bumin DOĞRUSÖZ

4 Mart 2021

Defter ve belgeleri istenilmesine rağmen ibraz etmemenin sonuçlarını daha önce yazmıştım. Ancak bu aralar vergi incelemelerinin artması ve mükelleflere ibraz yazılarının yoğun şekilde gönderilmesi dolayısıyla bu konudaki temel noktaları, ceza hukuku ağırlıklı olarak hem tekrar hatırlatayım hem de konuya ilişkin yeni içtihatları aktarayım dedim. Vergi Usul Kanunu (VUK) md. 359’da defter ve belgeleri gizleme 18 aydan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlemiştir. Maddede, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere ibraz etmemenin gizleme sayılacağı belirtilmiştir. İnceleme yapmaya yetkili olmayanlara, örneğin yoklama memuruna ibraz etmeme, bu suçu oluşturmaz. Kanun bu konuda suçun oluşması için “defterlerin varlığının noter kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde” ibraz etmemeden söz etmektedir. Zaten olmayan defterin ibraz edilmemesi, işlenemez suçu oluşturur. Buradaki “sair suretlerle” ibaresi geniş kapsamlıdır. Kanaatimce

Defter ve belgeleri istenilmesine rağmen ibraz etmemenin sonuçlarını daha önce yazmıştım. Ancak bu aralar vergi incelemelerinin artması ve mükelleflere ibraz yazılarının yoğun şekilde gönderilmesi dolayısıyla bu konudaki temel noktaları, ceza hukuku ağırlıklı olarak hem tekrar hatırlatayım hem de konuya ilişkin yeni içtihatları aktarayım dedim. Vergi Usul Kanunu (VUK) md. 359’da defter ve belgeleri gizleme 18 aydan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlemiştir. Maddede, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere ibraz etmemenin gizleme sayılacağı belirtilmiştir. İnceleme yapmaya yetkili olmayanlara, örneğin yoklama memuruna ibraz etmeme, bu suçu oluşturmaz. Kanun bu konuda suçun oluşması için “defterlerin varlığının noter kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde” ibraz etmemeden söz etmektedir. Zaten olmayan defterin ibraz edilmemesi, işlenemez suçu oluşturur. Buradaki “sair suretlerle” ibaresi geniş kapsamlıdır. Kanaatimce ...
Devamını okumak için tıklayın

Dünya - Dünya gazetesi köşe yazarları - Bumin DOĞRUSÖZ - Bumin DOĞRUSÖZ'ün son yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün son köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün yazıları - Bumin DOĞRUSÖZ'ün bugünkü yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün bugünkü köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün dünkü köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün dünkü yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün tüm köşe yazıları - Bumin DOĞRUSÖZ'ün tüm yazıları - Bumin DOĞRUSÖZ yazıları

Dünya - Bumin DOĞRUSÖZ Son Köşe Yazıları: