Royalti ödemeleri ve stopaj

Bumin DOĞRUSÖZ

25 Mayıs 2021

Gelir Vergisi Kanunu kişilerin gelirlerini yedi gelir unsuru içerisinde kavramaktadır. Her bir gelir unsurunun elde etme zamanı, safi kazancın tespitinde dikkate alınabilecek ve alınamayacak giderleri, beyana tabi olma esasları farklıdır. Gelirin bu yedili ayrımının, bir diğer kazanç vergisi olan kurumlar vergisinde de geçerliliğinin olup olmadığının belirlenmesi de vergilendirme açısından önem taşıyan bir konudur. Bu soruya kural olarak ve özetle cevap vereyim. Kurumlar vergisinde böyle bir soruya ancak mükellef statüleri açısından cevap verilebilir. Tam mükellef kurumların bütün kazançları kurum kazancı adı verilen bir pota içerisinde ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hükümlerine göre yıllık beyan esasında vergilendirilir. Dolayısıyla, yedili gelir unsuru ayırımı tam mükellefler için geçerli değildir. Dar mükelleflere gelince; onları da ikiye ayırmak gerekir. Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi olan dar mükelleflerin vergilendirilmesi de –Türkiye’de elde edilen kazanç

Gelir Vergisi Kanunu kişilerin gelirlerini yedi gelir unsuru içerisinde kavramaktadır. Her bir gelir unsurunun elde etme zamanı, safi kazancın tespitinde dikkate alınabilecek ve alınamayacak giderleri, beyana tabi olma esasları farklıdır. Gelirin bu yedili ayrımının, bir diğer kazanç vergisi olan kurumlar vergisinde de geçerliliğinin olup olmadığının belirlenmesi de vergilendirme açısından önem taşıyan bir konudur. Bu soruya kural olarak ve özetle cevap vereyim. Kurumlar vergisinde böyle bir soruya ancak mükellef statüleri açısından cevap verilebilir. Tam mükellef kurumların bütün kazançları kurum kazancı adı verilen bir pota içerisinde ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hükümlerine göre yıllık beyan esasında vergilendirilir. Dolayısıyla, yedili gelir unsuru ayırımı tam mükellefler için geçerli değildir. Dar mükelleflere gelince; onları da ikiye ayırmak gerekir. Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi olan dar mükelleflerin vergilendirilmesi de –Türkiye’de elde edilen kazanç...
Devamını okumak için tıklayın

Dünya - Dünya gazetesi köşe yazarları - Bumin DOĞRUSÖZ - Bumin DOĞRUSÖZ'ün son yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün son köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün yazıları - Bumin DOĞRUSÖZ'ün bugünkü yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün bugünkü köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün dünkü köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün dünkü yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün tüm köşe yazıları - Bumin DOĞRUSÖZ'ün tüm yazıları - Bumin DOĞRUSÖZ yazıları

Dünya - Bumin DOĞRUSÖZ Son Köşe Yazıları: