Vergi mevzuatında son değişiklikler

Bumin DOĞRUSÖZ

24 Haziran 2021

19 Haziran günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatında yine çeşitli değişiklikler yapıldı. Söz konusu Kanunda Harçlar Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’na ilişkin düzenlemeler yer aldı. Bu yazımda kısaca bu değişiklikleri aktaracağım. Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre; bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcı, ilgili belediyesince yapı kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilecektir. Bu suretle tahsil olunan harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenecektir. Bu değişiklik öncesinde söz konusu harç, vergi daireleri tarafından tahsil ediliyordu. Belediyele

19 Haziran günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatında yine çeşitli değişiklikler yapıldı. Söz konusu Kanunda Harçlar Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’na ilişkin düzenlemeler yer aldı. Bu yazımda kısaca bu değişiklikleri aktaracağım. Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre; bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcı, ilgili belediyesince yapı kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilecektir. Bu suretle tahsil olunan harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenecektir. Bu değişiklik öncesinde söz konusu harç, vergi daireleri tarafından tahsil ediliyordu. Belediyele...
Devamını okumak için tıklayın

Dünya - Dünya gazetesi köşe yazarları - Bumin DOĞRUSÖZ - Bumin DOĞRUSÖZ'ün son yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün son köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün yazıları - Bumin DOĞRUSÖZ'ün bugünkü yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün bugünkü köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün dünkü köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün köşe yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün dünkü yazısı - Bumin DOĞRUSÖZ'ün tüm köşe yazıları - Bumin DOĞRUSÖZ'ün tüm yazıları - Bumin DOĞRUSÖZ yazıları

Dünya - Bumin DOĞRUSÖZ Son Köşe Yazıları: