Hasretle beklediğimiz şey adalet ve dürüstlüktür

Mehmed Göktaş

6 Ağustos 2022

Her şeye katlanırız, başımıza gelecek bütün sıkıntılara katlanır, göğüs gereriz, yeter ki dürüst olun, yeter ki adil olun, gerisi hiç mi hiç önemli değil.

Her şeye katlanırız, başımıza gelecek bütün sıkıntılara katlanır, göğüs gereriz, yeter ki dürüst olun, yeter ki adil olun, gerisi hiç mi hiç önemli değil.

İyi bilin ki Müslüman dindar kimliğe sahip yöneticilerde insanların görmek istedikleri en büyük özellik adalet ve dürüstlüktür. Bunun dışındaki hiçbir şey yönetilen halkı zerre kadar ırgalamıyor, ilgilendirmiyor. Elbette böyle bir beklentiye sahip olmakta son derece haklıdırlar.

Belki bir zamanlar sıradan Müslümanlar hakkında değerlendirme yapılırken ibadetinden kıyafetine kadar başka şeyler de aranmış olabilir. Ama ne zaman ki dindarlar yetki sahibi olup yönetime geldiler, adalet ve dürüstlük aranan yegâne ölçü olmuştur.

Aslında sadece bugünün sorunu değildir bu, tarih boyunca hep böyle olmuştur.

Fakat bazen milletlerin hayatında öyle zenginlik, bolluk ve genişlik dönemleri olur ki, haksızlıklar, yolsuzluklar fazla dikkat çekmez, görmezlikten gelinebilir, üzeri örtülebilir, etkisi herkese dokunmadı...
Devamını okumak için tıklayın

Doğru Haber - Doğru Haber gazetesi köşe yazarları - Mehmed Göktaş - Mehmed Göktaş'ın son yazısı - Mehmed Göktaş'ın son köşe yazısı - Mehmed Göktaş'ın yazıları - Mehmed Göktaş'ın bugünkü yazısı - Mehmed Göktaş'ın bugünkü köşe yazısı - Mehmed Göktaş'ın dünkü köşe yazısı - Mehmed Göktaş'ın köşe yazısı - Mehmed Göktaş'ın dünkü yazısı - Mehmed Göktaş'ın tüm köşe yazıları - Mehmed Göktaş'ın tüm yazıları - Mehmed Göktaş yazıları

Doğru Haber - Mehmed Göktaş Son Köşe Yazıları: